Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Sørlandet sykehus HF

Overlege ortopedi, Avdeling for kirurgiske fag, Flekkefjord, Sørlandet sykehus HF

Publisert 2022-09-23 16.01
Søknadsfrist: 2022-11-11

imagean1fx.pngAvdeling for kirurgiske fag ved Klinikk Somatikk i Flekkefjord har ledig stilling som overlege i ortopedi. Vi søker deg som vil kombinere en faglig utfordrende og spennende jobb med et familievennlig sørlandsliv hvor både kultur- og friluftsopplevelser finnes i umiddelbar nærhet.

Sørlandet sykehus HF (SSHF) er organisert i 6 klinikker, hvorav 3 somatiske stedlige klinikker i Flekkefjord, Arendal og Kristiansand, samt 3 tverrgående klinikker (Medisinsk service klinikk, Prehospitale tjenester og Klinikk for psykisk helse, rus og avhengighetsbehandling).

Klinikk somatikk Flekkefjord er organisert i avdeling for kirurgiske fag (Gynekologi / Obstetrikk, Ortopedi, Kirurgi, Anestesi, Operasjon, Intensiv og Kirurgisk poliklinikk) og avdeling for medisinske fag (Medisinsk avdeling, Akuttmottak, Medisinsk Poliklinikk).

Klinikk Somatikk Flekkefjord søker medarbeidere som ønsker å aktivt bidra til videre utvikling av sykehuset.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som kommer frem i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.  

Arbeidsoppgaver

 • Poliklinikk, operasjon og sengepost
 • Planlegge og utføre pasientrettet arbeid av forebyggende/behandlende, rehabiliterende og lindrende art.
 • Sikre kvalitet og kontinuitet i virksomheten gjennom rapportering og dokumentasjon i henhold til avdelingens rutiner og gjeldende regelverk.
 • Selvstendig ansvar og myndighet for å ivareta hele overlege / spesialistfunksjonen.
 • Undervisning og veiledningsansvar i forhold til pasient, pårørende, kollegaer, turnusleger, studenter, hospitanter og øvrig medisinsk personell i avdeling for kirurgiske fag. Plikt til å holde seg faglig oppdatert innenfor enhetens fagområde, arbeidsprosedyrer og utstyr.
 • Motivasjon av andre medarbeidere, skape engasjement. Ivareta og sikre god kommunikasjon i avdelingen. Bidra til respektfull adferd i forhold til pasient og mellom ansatte. Bidra i konstruktiv dialog i avdelingen med henblikk på utvikling av fag, pasientbehandling og pasientsikkerhet.  
 • Vakt (tilstedevakt og hjemmevakt) etter avtale

Kvalifikasjoner

 • Norsk legeautorisasjon
 • Spesialist i ortopedi
 • Bred erfaring innen operativ ortopedi. Må dokumentere gjennomført ATLS kurs.
 • Traumekompetanse innen ortopedi (etter nasjonal traumeplan)
 • Må beherske norsk/skandinavisk skriftlig og muntlig.
 • Må kunne dokumentere erfaring og kunnskap med nød kirurgiske prosedyrer og teamtrening
 • Det er en fordel å kunne beherske DIPS og Metavision.  

Personlige egenskaper

 • Faglig engasjement og søkelys på god pasientbehandling
 • Ansvarsbevissthet
 • Fleksibilitet
 • Strukturert
 • Tilpasningsdyktig
 • Gode kommunikasjons egenskaper
 • Evnen til å arbeide målrettet med arbeidsoppgaver
 • Må kunne bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Gode samarbeidsevner og endringsvilje 

Vi tilbyr

 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement.
 • Sykehuset kan være behjelpelig med å skaffe overgangsbolig
 • Behjelpelig med integrering i miljøet i Flekkefjord for hele familien
 • Sykehuset er i gåavstand til skoler, barnehager, fritidsaktiviteter og sentrum
 • Les mer om hva Flekkefjord by har og tilby:  https://www.smaabyenflekkefjord.no/https://www.opplevflekkefjord.no/
 • Stillinger: 1
 • Heltid / Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100

Webcruiter-ID: 4566675190

Engvald Hansens vei 6, 4400 Flekkefjord, Norge

Map

Kontaktinformasjon

Karina Henriette Tjørve

Avdelingssjef

976 75 133

38 32 71 24

Ønsker ikke kontakt m/annonseselgereimagey473x.png- Trygghet når du trenger det mest
Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på Facebook

image1v6dq.png

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Overlege / spesialist

 • Arbeidsgiver

  Sørlandet sykehus HF

 • Sted

  Flekkefjord

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2022-11-11

 • Publiseringsdato

  2022-09-23

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!