Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Lege i spesialisering nevrologi, Nevro-, hud- og revmatologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Publisert 2022-07-29 14.17
Søknadsfrist: 2022-09-01

imageheky.pngHar du interesse for medisinske nøtter kombinert med akuttmedisinske problemstillinger? Da har vi ledig stilling til deg!

Nevrologisk seksjon ved Nevro-, hud- og revmatologisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge har ledig fast stilling for lege i spesialisering nevrologi. Arbeidssted Tromsø. Oppstart 02.01.2023, men annen oppstart kan diskuteres. 

Ved Nevrologisk seksjon ved UNN Tromsø kan du gjennomføre hele spesialiseringsløpet innen nevrologi, og vi har samarbeid med nevrokirurgisk seksjon ved UNN for 6 måneders spesialiseringsperiode innenfor nevrokirurgi. Vi har 9 LIS-stillinger og 11 overlegestillinger, hvor én av overlegestillingene er tilknyttet Nevromuskulært kompetansesenter.

Nevrologisk seksjon har regionfunksjon for avansert akutt hjerneslagsbehandling (trombektomi) og lokalsykehusfunksjon for all akuttnevrologisk virksomhet. Vi har en egen slagavdeling med 10 sengeplasser og prehospital hjerneslagsbehandling for Finnsnes/Senja. Vi har også en felles sengepost med hud og revmatologi, med 7 sengeplasser hvor alle akutte og kroniske nevrologiske sykdommer behandles. I tillegg har vi poliklinikk med høy grad av videokonsultasjoner, samt en nevrologisk dagenhet. Nevromuskulær kompetansesenter (del av nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser) er også en del av avdelingen. Vi har egen nevrofysiologisk seksjon (KNF) med alle relevante nevrofysiologiske undersøkelser. Hospitering ved KNF inngår i tjenesteplan, og det er også gode muligheter for spesialiseringsperiode ved KNF.

Det er høy forskningsaktivitet ved avdelingen, og svært gode muligheter for forskning dersom interesse for dette. Som Universitetssykehus har vi også studentundervisning for studenter ved UiT, Norges arktiske universitetet. Se også Utdanningsplaner for LIS.

Arbeidssted fase 1: Spesialistutdanningen ved UNN HF

Arbeidssted fase 2: Ved fullført spesialistutdanning vil stillingen bil omgjort til stilling som legespesialist ved avdeling i henhold til godkjent spesialitet ved UNN Tromsø.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som kommer frem i CV og til fastsettelse av lønn. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, også dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • LIS følger for tiden 9-delt tjenesteplan med tilstedevakt. LIS2-sjiktet er dublert på dagtid i de travleste timene. Det er fast avspasering i tjenesteplanen som muliggjør hjemreise for kandidater med bosted utenfor Tromsø. Spørsmål som gjelder tjenesteplan kan rettes til birgitte.falck@unn.no, listeansvarlig for LIS2/3
 • LIS ved nevrologisk seksjon deltar i alle oppgaver ved avdelingen, og det oppfordres til å delta i subspesialiserte faggrupper for bl.a. MS, epilepsi, hodepine, hjerneslag, ALS, Parkinson og demens
 • Avdelingen har kompetanse og tilbyr opplæring til alle LIS innenfor muskelbiopsi, avansert epilepsibehandling (VNS), avansert parkinsonbehandling (DBS, duodopapumpe), dopplerundersøkelse av precerebrale kar m.m.

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha norsk autorisasjon og godkjent turnustjeneste/LIS del 1
 • Norsk muntlig og skriftlig
 • Relevant erfaring tillegges vekt

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges

Stillinger: 1

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Stillingsprosent: 100

Startdato: 02.01.2023

Webcruiter-ID: 4547395978

Hansine Hansens veg 67, 9019 Tromsø, Norge

Map

Kontaktinformasjon

Linn Hofsøy Steffensen

Seksjonsoverlege

913 06 517imageblz7rx.pngUniversitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr befolkningen i den nordligste landsdelen medisinsk diagnostikk og behandling ved våre sykehus i Tromsø, Narvik, Harstad og Longyearbyen. Vi er universitets- og regionsykehuset for hele Nord-Norge, og vår visjon «Med pasienten – for pasienten» gjenspeiler at vi i UNN skal spille på lag med pasientene.

De rundt 6.500 medarbeiderne i UNN jobber etter verdiene kvalitet, trygghet, respekt og lagspill. Sistnevnte fremhever viktigheten av godt samspill internt, og ha et nært og godt samarbeid med kommunehelsetjeneste, UiT Norges arktiske universitet, Helse Nord RHF og andre helseforetak i regionen. 

Les mer om oss på unn.no.

UNN har et særskilt ansvar for tilrettelegging av helsetilbud til den samiske befolkningen. Det vil bli lagt positiv vekt på om søker har kompetanse på samisk språk og/eller kultur.

UNN ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. UNN jobber for å realisere regjeringen sin inkluderingsdugnad om at 5% av faste nytilsettinger skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Lege i spesialisering

 • Arbeidsgiver

  Universitetssykehuset Nord-Norge HF

 • Sted

  Tromsø

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2022-09-01

 • Publiseringsdato

  2022-07-29

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!