Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Helse Sør-Øst RHF

Avdelingsdirektør forskning og innovasjon, Medisin og helsefag, Helse Sør-Øst RHF

Publisert 2022-07-27 12.04
Søknadsfrist: 2022-09-01

imageih1qg.pngAvdelingsdirektør leder enhet for forskning og innovasjon og rapporterer til viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. Enhet for forskning og innovasjon er organisert under avdeling Medisin og helsefag, og bidrar til ivaretakelse av "sørge for"-ansvaret når det gjelder forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst. Enheten administrerer om lag 650 millioner kroner i årlige regionale midler til forskning og innovasjon og har i tillegg sekretariatsfunksjon for Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK). Enheten har en viktig rolle i å bidra til å følge opp Nasjonal handlingsplan for kliniske studier, andre regionale og nasjonale satsinger innen forskning og innovasjon, i tillegg til videreutviklingen av presisjonsmedisin. 

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til strategisk tilrettelegging for helseforskning og innovasjon i regionen
 • Bidra i strategiske beslutninger knyttet til prosesser for tildeling av forsknings- og innovasjonsmidler i Helse Sør-Øst
 • Ivareta forskningsadministrative oppgaver, inkludert tildeling av forskningsmidler, rapportering og sekretariatsfunksjoner for og ledelse av regionale og nasjonale utvalg
 • Oppfølging av tverregionalt samarbeid og nasjonale utredningsoppdrag
 • Sørge for godt samarbeid med sentrale forskningsmiljøer nasjonalt og regionalt, universiteter, høyskoler, departementer og andre relevante fora for forskning og innovasjon
 • Være oppdatert på nasjonale trender og behov innen helseforskning

Øvrige oppgaver:

 • Bidra til helhetlig ledelse av avdeling Medisin og helsefag med utgangspunkt i egen enhet
 • Oppfølging og rapportering av nasjonale og regionale styrings- og resultatmål
 • Samordne og kvalitetssikre beslutningsunderlag når saker legges frem for viseadministrerende direktør
 • Personalansvar
 • Budsjettansvar

Kvalifikasjoner

 • Krav om doktorgradskompetanse og forskningserfaring innen medisin eller andre helsefag
 • Erfaring med forskningsstrategisk og forskningsadministrativt arbeid, herunder søknads- og tildelingsprosesser. 
 • Erfaring med ledelse i komplekse organisasjoner og ev. lederutdanning
 • Erfaring med prosjektledelse, utrednings- og utviklingsarbeid
 • Kunnskap om spesialisthelsetjenestens organisering, styring og ledelse
 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk

Personlige egenskaper

 • Vilje til å ta et helhetlig ledelsesansvar
 • Evne til å bygge gode relasjoner med medarbeidere og samarbeidspartnere
 • Evne til å inkludere medarbeidere og videreutvikle deres kompetanse
 • God rolleforståelse
 • Positiv, fleksibel og inspirerende
 • Høy arbeidskapasitet og stor gjennomføringsevne
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Systematisk og resultatorientert
 • Personlig egnethet tillegges vekt

Vi tilbyr

Spennende og varierte arbeidsoppgaver, fleksibilitet i form av særlig uavhengig stilling. Lønn etter avtale. Helse Sør-Øst RHF har hovedkontor på Hamar, og kontorlokalisasjoner i Oslo og Skien. Fleksibilitet i forhold til arbeidssted kan diskuteres. Noe reisevirksomhet må regnes med.

Tiltredelse etter avtale.

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne uforpliktende og konfidensiell kontakt med viseadministrerende direktør Jan Frich, tlf. 480 57 813.

 • Stillinger: 1
 • Heltid / Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100

Webcruiter-ID: 4545514500

Parkgata 36, 2317 Hamar, Norge

Map

Kontaktinformasjon

Jan Frich

Viseadministrerende direktør

480 57 813imager436j.pngHelse Sør-Øst RHF er et av landets fire regionale helseforetak og har ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet til tre millioner innbyggere i Agder, Innlandet, Oslo, Vestfold og Telemark og Viken. Omsetningen er på om lag 95 milliarder kroner. Helse Sør-Øst har om lag 80 000 medarbeidere.

Helse Sør-Øst RHF kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver i spennende, tverrfaglige kompetansemiljøer og et inspirerende arbeidsmiljø med høyt tempo og høye krav til faglig kvalitet. Lønn etter avtale og offentlig tjenestepensjonsordning.

Helse Sør-Øst RHF skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder om du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.

For mer informasjon om Helse Sør-Øst RHF, se www.helse-sorost.no

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Direktørstillinger, Forsker, Leder

 • Arbeidsgiver

  Helse Sør-Øst RHF

 • Sted

  Hamar

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2022-09-01

 • Publiseringsdato

  2022-07-27

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!