Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Helse Sør-Øst RHF

Fagsjef/psykiater, Psykisk helsevern og rusbehandling, Helse Sør-Øst RHF

Publisert 2022-07-06 15.35
Søknadsfrist: 2022-08-30

imagedqx26.pngEnhet for psykisk helsevern og rusbehandling er organisert under avdeling for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst RHF og bidrar til ivaretakelse av «sørge-for»- ansvaret innen fagområdene psykisk helsevern, rusbehandling (TSB)og habilitering. Enheten bistår helseforetakene med å oppfylle nasjonale og regionale mål og forvalter avtalespesialistordningen for spesialiteter innen psykisk helsevern. Ved anskaffelser innenfor psykisk helsevern og rusbehandling definerer enheten behov, bistår i anskaffelsesprosesser og følger opp private avtaleparter.

Stillingen som fagsjef er aktuell for legespesialist i psykiatri som ønsker å arbeide overordnet med utvikling av fag, kvalitet og pasientsikkerhet. Fagsjef psykisk helsevern rapporterer til avdelingsdirektør for psykisk helsevern og rusbehandling.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til ivaretakelse av «sørge-for»-ansvaret når det gjelder kapasitetsvurdering, tjenestedimensjonering og fag- og funksjonsfordeling i helseregionen
 • Organisering og gjennomføring av prosjekter
 • Utrede og fremstille beslutningsgrunnlag for saker som skal legges frem for avdelingsdirektør eller andre beslutningsorgan
 • Videreutvikle faglige nettverk og delta i styrings- og referansegrupper, internt og mot eksterne samarbeidsparter
 • Bidra i anskaffelser og oppfølging av private avtaleparter
 • Bidra i oppfølgingen av avtalespesialistordningen
 • Bidra i arbeidet med å fremme kvalitet og pasientsikkerhet
 • Ansvarsoppgaver vil bli tilpasset den ansattes kompetanse og det kan være aktuelt med rolle som stedfortreder for avdelingsdirektør

Kvalifikasjoner

 • Legespesialist i psykiatri
 • Erfaring fra tverrfaglig samarbeid, prosjektarbeid, prosjektledelse, endringsledelse, saksbehandling og utredning- og utviklingsarbeid
 • Ledererfaring
 • Kunnskap om helsetjenestens organisering, styring og finansiering
 • Svært gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner på norsk
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide selvstendig, forankre, gjennomføre og følge opp beslutninger
 • Trives i et tverrfaglig miljø og har gode samarbeidsevner
 • God rolleforståelse og systemforståelse
 • Nytenkende, initiativrik, systematisk og resultatorientert
 • Evne til å motivere og være samlende på tvers av faggrupper og organisatorisk tilknytning
 • Høy arbeidskapasitet og stor gjennomføringskraft
 • Personlig egnethet vil tillegges vekt

Vi tilbyr

 • En sentral og utfordrende stilling med spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et godt tverrfaglig kompetansemiljø med dyktige og engasjerte kolleger
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • Konkurransedyktig lønn
 • Stillinger: 1
 • Heltid / Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100

 Webcruiter-ID: 4543512092

Helse Sør-Øst RHF har hovedkontor på Hamar og kontorlokalisasjoner i Oslo og Skien. Fleksibilitet i forhold til arbeidssted kan diskuteres. Noe reisevirksomhet må regnes med.

Opplysninger om søkere kan bli offentligjort selv om søker har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven §25. Søkere vil bli varslet om dette i forkant.

Parkgata 36, 2317 Hamar, Norge

Map

Kontaktinformasjon

Cecilie Skule

Avdelingsdirektør

920 32 854imagecko1j.pngHelse Sør-Øst RHF er et av landets fire regionale helseforetak og har ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet til tre millioner innbyggere i Agder, Innlandet, Oslo, Vestfold og Telemark og Viken. Omsetningen er på om lag 95 milliarder kroner. Helse Sør-Øst har om lag 80 000 medarbeidere.

Helse Sør-Øst RHF kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver i spennende, tverrfaglige kompetansemiljøer og et inspirerende arbeidsmiljø med høyt tempo og høye krav til faglig kvalitet. Lønn etter avtale og offentlig tjenestepensjonsordning.

Helse Sør-Øst RHF skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder om du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet. For mer informasjon om Helse Sør-Øst RHF, se www.helse-sorost.no

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Leder, Overlege / spesialist

 • Arbeidsgiver

  Helse Sør-Øst RHF

 • Sted

  Hamar

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2022-08-30

 • Publiseringsdato

  2022-07-06

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!