Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Sørlandet sykehus HF

Overlege i psykiatri, Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Østre Agder, allmennpsykiatrisk poliklinikk i Grimstad, Sørlandet sykehus HF

Publisert 2021-06-19 12.13
Søknadsfrist: 2021-08-24

imagerz8ht.pngDistriktspsykiatrisk senter (DPS) Østre Agder er en av i alt 8 avdelinger innen Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus. Spesialisthelsetilbudet som DPS tilbyr omfatter akutt-kriseintervensjon, spesialisert utredning og behandling poliklinisk, ambulant og i døgnpost. I tillegg gis det råd og veiledning til pårørende og den kommunale helse- og omsorgstjenesten i fylket.

DPS Østre Agder har tre allmennpsykiatriske polikliniske team lokalisert i Grimstad, Arendal og Tvedestrand samt et team for gruppebehandling basert på dialektisk atferdsterapi (DBT) og skjematerapi. Videre har avdelingen en enhet for ambulante tjenester som består av et ambulant akutteam og FACT team for behandling av psykoselidelser.Avdelingen har i tillegg en døgnenhet med tilbud for alle typer psykiatriske lidelser.

Som overlege i allmennpsykiatrisk poliklinikk er man del av et større kollegiet med overleger (16) og LIS leger i DPS Østre Agder. Det er et godt arbeidsmiljø, selv om dagene er travle. I de allmenpsykiatriske poliklinikkene samarbeider man med gode og engasjerte kollegaer om utredning og behandling av pasienter med et bredt spekter av psykiatriske lidelser. Man er del av et team med psykologspesialister, psykologer og spesialsykepleiere. Det oppfordres til videreutvikling av egen kompetanse og fagutvikling i teamet. DPS Østre Agder har også fordypningstjeneste for LIS i gruppeteam, døgnenheten og i FACT team for psykoselidelser og nysyke.

100 % fast overlegestilling er ledig i poliklinikken i Grimstad. Dette er 1 av 3 overlegestillinger, hvorav de 2 andre er besatt.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostikk og behandling
 • Terapeutisk arbeid
 • Overlegespesifikt arbeid ved medisinske- og somatiske problemstillinger, medikamentell avklaring og behandling.
 • Veiledning av LIS
 • Spesialistvurderinger individuelt og i samarbeid med andre kollegaer
 • Samarbeid internt eksternt.... 
 • Bidra til videre faglig og sosial utvikling i DPS Østre Agder 

Kvalifikasjoner

 • Godkjent spesialist i psykiatri.
  • Søkere med kort tid igjen til godkjent spesialitet oppfordres også til å søke.
 • Gyldig norsk autorisasjon
 • Beherske skandinavisk språk godt, både muntlig og skriftlig
 • Kjennskap til norsk lov- og regelverk

Personlige egenskaper

 • Høy motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørende
 • Engasjert og ansvarsbevisst
 • Personlig egnethet 
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Tar medansvar for enhetens og avdelingens totale drift og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Godt humør og lave skuldre.
 • Holder hodet kaldt og hjertet varmt i en travel hverdag  

Vi tilbyr

 • Godt og uformelt arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå og et utfordrende og variert arbeid
 • Gode muligheter til å bidra til fagutvikling i avdelingen 
 • Ledelsen tilrettelegger for gode relasjoner og drift
 • Veiledning og videreutdanning etter avtale 
 • Lønnet studiepermisjon i 4 måneder for spesialister, hvert 5 år.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Pensjonsordning (2 % pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring
 • Flyttegodtgjørelse etter avtale
 • Stillinger: 1
 • Heltid / Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4308580634
 
Bark Silasvei 7, 4876 Grimstad, Norge
 
imagejpab.png
 
 
Anne Dalen
Enhetsleder/overlege
918 85 088
 
Joyce Pigao
Avdelingssjef
463 71 282
 
Karina Vatne Danielssen
Teamleder/psykologspesialist
37 01 44 44
 
Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
image3k7mc.png
- Trygghet når du trenger det mest
Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.
 

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook

image5soy.png

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Overlege / spesialist

 • Arbeidsgiver

  Sørlandet sykehus HF

 • Sted

  Grimstad

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2021-08-24

 • Publiseringsdato

  2021-06-19

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!