Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Sørlandet sykehus HF

Spennende stilling som overlege, DPS Østre Agder, Døgnenhet Arendal, Sørlandet sykehus HF

Publisert 2021-05-08 12.15
Søknadsfrist: 2021-06-22

imageqga6k.png

imagencxmc.pngDistriktpsykiatrisk senter (DPS) Østre Agder er en av i alt 8 avdelinger innen Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus. Spesialisthelsetilbudet som DPS tilbyr omfatter akutt-kriseintervensjon, spesialisert utredning og behandling poliklinisk, ambulant og i døgnpost. I tillegg gis det råd og veiledning til pårørende og den kommunale helse- og omsorgstjenesten i fylket. DPS Østre Agder har tre allmennpsykiatriske polikliniske team lokalisert i Arendal, Grimstad og Tvedestrand samt et team for gruppebehandling basert på dialektisk atferdsterapi (DBT) og skjematerapi. Videre har avdelingen en enhet for ambulante tjenester som består av et ambulant akutt-team, et FACT team for behandling av psykoselidelser samt et FACT team for behandling av nysyke. Avdelingen har i tillegg en døgnenhet med tilbud for alle typer psykiatriske lidelser.

Døgnenheten er en åpen enhet med 18 senger som tilbyr utredning, behandling, og miljøterapi av et bredt spekter psykiske lidelser. Vi tilstreber et høyt faglig nivå og et individualisert utrednings- og behandlingstilbud. Utrednings- og behandlingsplan utarbeides ved innkomst og evalueres fortløpende. Enheten ønsker å fremme og utvikle tjenestene med recoveryorientert praksis.

Døgnenheten har nå ledig 1 x 100 % fast stilling for overlege med spesialitet i psykiatri

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til at diagnostikk og behandling  er i samsvar med retningslinjene for tilfredstillende faglig standard og pakkeforløp.
 • Veiledning og undervisning.
 • Bidra til at dokumentasjon og journalføring skjer etter gjeldene retningslinjer og er i samsvar med lov og forskrifter.  
 • Samarbeid med annet helsepersonell i spesialist- og primærhelsetjenesten.
 • Utvikling av tjenestetilbudet i forhold til gjeldende styringsmål.
 • Ansvarlig for henvisninger.
 • Bidra til at enhetens faglige virksomhet er forsvarlig og i henhold til lov og forskrifter. Ansvar for å holde seg oppdatert på evidensbasert behandling.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent spesialist i psykiatri. Søkere med kort tid igjen til godkjent spesialitet vil også komme i betraktning, disse oppfordres til å søke.
 • Gyldig norsk lisens/autorisasjon
 • Erfaring i tverrfaglig samarbeid.
 • Søkere utenfor Skandinavia må dokumentere god kunnskap i skriftlig og muntlig norsk
 • Kjennskap til norsk regel- og lovverk

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet
 • Ansvarsbevisst
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Trives med å jobbe tverrfaglig
 • Evne til å arbeide målrettet og systematisk
 • Gode samarbeidsevner
 • Engasjement
 • Tar medansvar for enhetens og avdelingens totale drift og bidrar til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø preget av åpenhet og interesse for faglig utvikling av tjenestetilbudet, og for individuell faglig utvikling
 • Høyt faglig nivå og et utfordrende og variert arbeid
 • Individuell veiledning
 • Overleger i faste stillinger opparbeider rett til 4 mnd studiepermisjon hvert 5. år etter til enhver tid gjeldende overenskomst
 • Flyttegodtgjørelse etter avtale
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Pensjonsordning (2 % pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring
 • Stillinger: 1
 • Heltid / Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4350189899
 
Rykeneveien 106, 4824 Bjorbekk
 
imageeepee.png
 
 
Hilde Thomassen
Enhetsleder
909 67 092
 
Maria Landsverk
Assisterende enhetsleder
37 07 56 95
 
Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
imagekliwb.png- Trygghet når du trenger det mest
Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook

imageqytt8.png

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Overlege / spesialist

 • Arbeidsgiver

  Sørlandet sykehus HF

 • Sted

  Bjorbekk

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2021-06-22

 • Publiseringsdato

  2021-05-08

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

Post ASCO 2021

DMTV: Her finner du oversikten over alle kongressvideoer!

På de nye DMTV-sidene finner du alle sendingene fra ASCO 2021 og tidligere kongresser.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!