Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Sykehuset Telemark HF

Overlege, kombinert stilling som mikrobiolog og smittevernoverlege, Sykehuset Telemark HF

Publisert 2021-05-04 11.22
Søknadsfrist: 2021-06-01

image074x3.png

imageow5fo.pngSykehuset Telemark HF skal ansette spesialist i medisinsk mikrobiologi (60 %) og smittevernoverlege (40 %).

Avdeling for laboratoriemedisin organiserer fagområdene medisinsk biokjemi, serologi, immunologi, mikrobiologi, samt immunhematologi og transfusjonsmedisin. Laboratoriemedisin har fokus på å yte god service til både sykehuset og primærhelsetjenesten, og vi er opptatt av tilgjengelighet og samarbeid med klinikerne.
Avdelingen er akkreditert og utfører ca. 120 000 serologiske analyser per år, har eget blodkulturinstrument og utfører PCR. Det er planlagt innkjøpt Filmarray til PCR på spinalvæske og til rask ID direkte fra blodkultur.

Smittevernoverlegen vil arbeide i team sammen med nåværende smittevernoverlege som er infeksjonsmedisiner, og tre smittevernsykepleiere. Smittevernseksjonen er organisert under Fag og forskning og rapporterer til fagdirektør. Seksjon for smittevern samarbeider tett med bedriftshelsetjenesten og tuberkulosekoordinator.

Arbeidsoppgaver

     Laboratorierelaterte oppgaver:

 • Beskrivelse og tolkning av analyseresultater innen medisinsk mikrobiologi
 • Medisinsk faglig rådgiving til rekvirenter
 • Bidra ved endring og utvikling av fagområdet i samarbeid med ledergruppen, herunder vurdering av analyserepertoar, metodeutvikling og – evaluering
 • Bistå fag- og kvalitetsansvarlige i å ivareta og utvikle kvaliteten for analyser innen medisinsk mikrobiologi, herunder verifiserings aktiviteter
 • Bidra ved utarbeidelse av kravspesifikasjon, faglige evalueringer og implementering av analyseutstyr
 • Undervisning av interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Spesielt ha ansvar for innføring av rask ID og resistensbestemmelse direkte fra blodkultur

  Smittevernrelaterte oppgaver:
 • Smittevern og medisinskfaglig rådgivning i hele foretaket
 • Rådgiver i smittevernspørsmål for sykehusledelsen
 • Overordnete ansvaret for planverk og styrende dokumenter knyttet til smittevern
 • Sentral i det faglige arbeidet med smittevern, antibiotikabruk og infeksjonsovervåking
 • Være sentral i oppklaring og håndtering av ulike infeksjonsutbrudd i sykehuset
 • Påse at helseforetakets infeksjonskontrollprogram blir revidert og retningslinjer for smittevern utarbeides, vedlikeholdes og gjøres kjent
 • Drive forebygging og kontroll av helsetjenesteassosierte infeksjoner, som infeksjoner etter kirurgiske inngrep, blodbaneinfeksjoner og infeksjoner med resistente mikrober
 • Ha en nøkkelfunksjon inne antibiotikastyring og delta i antibiotikateamet i foretaket   

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som spesialist i medisinsk mikrobiologi
 • Beherske minst et skandinavisk språk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Interesse for smittevernarbeid
 • Evne til å kunne jobbe fleksibelt
 • Må kunne jobbe selvstendig
 • Evne til å samarbeide på tvers av profesjoner
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Mulighet for å ha egne kvalitetsprosjekt og forskning innen smittevern
 • Godt arbeidsmiljø
 • En endringsvillig organisasjon med høyt fokus på kvalitet
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Stillinger: 1
 • Heltid / Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4377585118
 
Ulefossvegen 55, 3710 Skien, Norge
 
imagexfspp.png
 
 
Yngvar Tveten
Overlege
+47 910 01 360
 
Marjut A. Sarjomaa
Smittevernoverlege
+47 466 60 906
 
Halfrid Waage
Fagdirektør
+47 415 58 106
 
Hilde Brugård
Avdelingsleder
+47 918 07 213
imagelpcnd.pngSykehuset Telemark HF (STHF) har ansvar for sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 170 000 innbyggere i Telemark.  Sykehusets pasientbehandling er organisert i syv klinikker, og har både somatisk og psykiatrisk virksomhet på flere steder i Telemark.

Sykehuset har om lag 3 000 årsverk.

Sykehuset Telemark ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss. Dette gjelder uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn, eller dersom du har hatt opphold i arbeidslivet («hull i CV`en»).

Les mer om oss på www.sthf.no

imagemgva.png

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Overlege / spesialist

 • Arbeidsgiver

  Sykehuset Telemark HF

 • Sted

  Skien

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2021-06-01

 • Publiseringsdato

  2021-05-04

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

EFTA-DOMSTOLENS RÅDGIVENDE UTTALELSER

– Vil ha betydning for godkjenningspraksis

Kreftkonferansen

DM Arena The Way Out Of The Pandemic

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!