Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Sørlandet sykehus HF

Lege i spesialisering, Sørlandet sykehus HF

Publisert 2021-02-23 12.00
Søknadsfrist: 2021-03-10

Øre-Nese-Hals avdelingen, Arendal/Kristiansand imagedauei.png

ØNH-avdelingen, Sørlandet sykehus har virksomhet både i Arendal og Kristiansand, med nærhet til fly, ferje til utland, fjell og skjærgård. Alle leger jobber ved begge lokasjoner.

I Kristiansand finnes avdelingens sengepost og døgnkontinuerlig vaktberedskap, som dekke hele Agder. I Arendal har vi oralkirurgisk seksjon. Begge lokasjoner har poliklinikk, hørselssentral, operasjoner i lokal og narkose. Avdelingen håndterer alle fagets medisinske og kirurgiske disipliner, bortsett  fra bløtdelskreft som er sentralisert til OUS. Vi tilbyr allergi- og søvnutredning, samt behandling av disse lidelsene.

Vi har ledig følgende stilling 1 x 100 % fast stilling som lege i spesialisering samt vikariat i 100 % stilling i ca ett og et halvt år. Med mulighet for forlengelse.

Spesialitet:  Øre-, nese-, halssykdommer

Ved interne omrokkeringer kan det bli ledige andre vikariater.

Ansettelsesdato etter avtale. 

Søker må kunne innfri krav om utrykning i vakt innen 20 minutter fra bostedsadresse.
Krav om godkjent autorisasjon som lege i Norge og gjennomført  LIS1 eller tilsvarende.
Vikariat kan også passe til almenpraktiserende lege som har behov for sykehustjeneste 

SSHF har avtale om gruppe 1 tjeneste ved OUS. 

I 2019 behandlet vi 34.679 pasienter fordelt på døgn (714), dagbehandling (1451) og poliklinikk (32.514).

Avdelingen er bemannet med 8 overleger, 6 leger i spesialisering, 3 oralkirurger og 1 tannlege. Totalt ca 74 ansatte fra forskjellige fagområder.

ØNH-avdelingen har en hyggelig og god atmosfære der både pasienter og ansatte trives.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.  

Sørlandet Sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Poliklinikk
 • Sengepostarbeid
 • Operasjoner i lokal og generell anestesi
 • Vakt funksjon - pt.6 delt vaktfunksjon for LIS 

Kvalifikasjoner

 • Må beherske norsk språk muntlig og skriftlig 
 • Gjerne erfaring fra ØNH-faget

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjon og samarbeidsevner 
 • Må trives i et tverrfaglig og aktivt miljø
 • Fleksibel
 • Faglig engasjement og dyktighet
 • Godt humør

Vi tilbyr

 • Avdelingen har en omfattende og variert virksomhet, med aktive fagpersoner med høy kompetanse og gode faglige resultater.
 • Høyt faglig nivå med utfordrende og variert arbeid
 • En arbeidsplass i stadig utvikling med fokus på et godt arbeidsmiljø, med høy grad av tverrfaglig samarbeid.
 • Sykehuset er en IA bedrift
 • Stillinger: 2
 • Heltid / Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast, Vikariat
 • Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4339153811
 
Egsveien 100, 4615 Kristiansand, Norge
 
imagetgu4.png
 
 
Jorunn Sandvik
Avdelingssjef
902 21 949
 
Anders Torp
Medisinsk faglig rådgiver
38 07 32 89
 
Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere.
image99w7.png 

- Trygghet når du trenger det mest
Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook

imagebect9.png

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Lege i spesialisering

 • Arbeidsgiver

  Sørlandet sykehus HF

 • Sted

  Kristiansand

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2021-03-10

 • Publiseringsdato

  2021-02-23

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

Fastlegeleder kritiserer departement-utspill

GAVEFORSTERKNINGSORDNINGEN AVVIKLET

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!