Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Sykehuset i Vestfold HF

Avdelingssjef, Sykehuset i Vestfold HF

Publisert 2021-02-18 12.32
Søknadsfrist: 2021-03-15

Avdeling for barne- og ungdomsmedisin, Sykehuset i Vestfold HF image5ghdq.png

Sykehuset i Vestfold er områdesykehus for tidligere Vestfold fylke og har ansvar for spesialisthelsetjenester til ca 250 000 innbyggere. Sykehuset har hovedvirksomheten i Tønsberg og bygger nytt somatikkbygg som tas i bruk høsten 2021.  

Sykehuset endrer organisering av de somatiske spesialisthelsetjenestene til barn og ungdom, og etablerer en avdeling som samler medisinskfaglig seksjon, sengepostseksjon for barn og ungdom og nyfødtintensivseksjon. Senteret får en sengepost på inntil 18 senger med poliklinikk, dagbehandling og mottaksrom samlokalisert i helt nye lokaler. Nyfødtintensivseksjon får nye lokaler nær lokalisert føde- og barselenheten.  Ansattgruppen består av ca 25 leger, ca 100 sykepleiere hvorav mange med spesialkompetanse/videreutdanning, samt kontor- og støttefunksjoner.

Avdelingen ledes av en avdelingssjef som er en nyopprettet stilling. Avdelingssjef vil ha en sentral rolle i utvikling av gode pasienttilbud innenfor avdelingens eget ansvarsområde, i samarbeid og samhandling med barne- og ungdomspsykiatri, barnehabilitering og andre enheter i spesialisthelsetjenesten, og i samhandling med helse- og omsorgstjenestene i kommunene.  
Avdelingssjef får en ledergruppe på 3-4 seksjonsledere og funksjoner i stab. Avdelingssjef rapporterer til klinikksjef i Medisinsk klinikk og inngår i klinikkens ledergruppe.

Oppstart etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Daglig ledelse med overordnet driftsansvar faglig og administrativt
 • Tverrfaglig lederutøvelse innenfor avdelingens ansvarsområde
 • Avdelingssjef skal være en pådriver for faglig utvikling, innovasjon og forskning
 • Sikre gode systemer for ledelse og kvalitetsforbedring forankret i sykehusets overordnede struktur
 • Ansvar for pasientsikkerhet og kvalitet, med utvikling av gode og trygge pasientforløp
 • Resultatansvar med mål- og resultatoppfølging
 • Økonomi- og budsjettansvar
 • Samarbeid med andre enheter innenfor Medisinsk klinikk, med andre klinikker ved sykehuset, mot andre sykehus og mot kommunehelsetjenesten
 • Bidragsyter inn i klinikkens utvikling i samarbeid med klinikksjef og klinikkens ledergruppe
 • Utøve personalledelse som fremmer et arbeidsmiljø hvor medarbeidere trives, bidrar til resultatoppnåelse og videre utvikling av avdelingen
 • Legge til rette for å rekruttere, beholde og videreutvikle kompetanse i avdelingen
 • Stillingen har i hovedsak ledelses- og administrative oppgaver, men det kan legges til rette for noe klinisk pasientarbeid eller forskning dersom ønskelig

Kvalifikasjoner

 • Helsefaglig utdanning på minimum mastergradsnivå
 • Formell lederutdanning, eventuelt kan relevant erfaring og dokumenterbare resultater erstatte formell utdanning
 • Erfaring fra å ha ledet prosjekter eller endrings- og utviklingsprosesser
 • God systemforståelse
 • Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Gode evner til dialog og samarbeid
 • Kan vise til erfaring med å skape engasjement, motivasjon og få tilslutning
 • Strukturert og ryddig
 • Gode formidlingsferdigheter
 • Evne til helhetstenkning og organisasjonsutvikling
 • Evne til omstilling, endring og nytenking
 • Fleksibilitet og innsatsvilje
 • Selvstendighet og integritet
 • Lojal og transparent lederstil med forståelse for rollen som leder
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • Et spennende lederoppdrag med utvikling av et fremtidsrettet behandlingstilbud
 • Gode kollegaer og et høyt kvalifisert fagmiljø
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Deltakelse i lederopplæring-/lederutviklingsprogram
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning
 • Lønn etter nærmere avtale
 • Stillinger: 1
 • Heltid / Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4350644864
 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Halfdan Wilhelmsens alle 17, 3116 Tønsberg, Norge

image318ek.png

 
 
Henning Mørland
Klinikksjef
920 17 944
imageatp4.png

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no.

imagewxh09.png

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Leder

 • Arbeidsgiver

  Sykehuset i Vestfold HF

 • Sted

  Tønsberg

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2021-03-15

 • Publiseringsdato

  2021-02-18

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

GAVEFORSTERKNINGSORDNINGEN AVVIKLET

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!