Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Tokke kommune

Fastlegevikariat, Tokke kommune

Publisert 2021-01-14 11.26
Søknadsfrist: 2021-01-27

imagecd2yy.png

Tokke kommune ligger i Vest Telemark ved enden av Telemarkskanalen. Dalen er administrasjonssted med ca 590 innbyggjarar. Her finnes det legesenter, barnehage, skule og vidaregåande skule. Eventyrhotellet Hotel Dalen er ein av kommunens attraksjonar, saman med kanalbåtane. Om vinteren er Høydalsmo og Hallbjønnsekken populære skiområde.

Ledig 100% fastlegevikariat frå 01.04.21 - 31.12.21.imagezx20i.png

Tokke legekontor har 3 fastlegeheimlar, 1 LIS 1 og 3 stillingar for hjelpepersonell, m.a. eigen bioingeniør. Vi kan tilby ein variert arbeidsdag, eit inspirerande og godt arbeidsmiljø og spanande faglege utfordringar. Journalsystemet er System X,

Tokke kommune eig og driv legesenteret. Fastlegane er for tida tilsette i Tokke kommune.

Stillingstype:

Godt opparbeidd liste med for tida mellom 600-700 pasientar.

Arbeidsoppgåver

• kurativ verksemd

• inntil 7,5 timer offentleg arbeid i veka

• deltaking i interkommunalt legevaktssamarbeid med Vinje kommune

Kvalifikasjonar:

• norsk autorisasjon som lege registrert i helsepersonellregisteret

• godkjent legevaktkompetanse jamfør akuttmedisinforskrifta og erfaring frå legevakt

• gode ferdigheiter i norsk munnleg og skriftlig.

• må ha førarkort

Personlege eigenskapar:

• Gode ferdigheiter i kommunikasjon og samhandling

• Evne til å jobbe strukturert og målretta

• Evne til å jobbe sjølvstendig

• Gode digitale ferdigheiter

• Personlege eigenskapar vert lagt vekt på

Vi tilbyr:

Konkurransedyktig fast lønn

• eit godt og inspirerande arbeidsmiljø

• time på dagen ordning

• avtale om fri etter vakt

Kontaktinformasjon:

Kommuneoverlege og fagansvar: Lars Håvard Eriksen Tlf. 954 18 400

Avdelingsleiar helse: Evy Katrin Aamlid Tlf. 411 00 975 

Andre opplysningar:

Politiattest må skaffast. Denne må ikkje vere eldre enn 3 månadar.

Kopi av rettkjende attestar og vitnemål sendast ved førespurnad eller ved frammøte til intervju.

I samsvar med Offentleglova § 25 kan namn på søkjarane offentleggjerast.

Det elektroniske søknadsskjemaet må fyllast ut så fullstendig som mogleg.

Elektronisk søknadskjema:

Velkomen som søkjar!

image2wf4.png

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Fastlege, Kommunal lege, Lege

 • Arbeidsgiver

  Tokke kommune

 • Sted

  Dalen

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2021-01-27

 • Publiseringsdato

  2021-01-14

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

KOMMUNELEGER VARSLER OM HØYT ARBEIDSPRESS

Bilde av Carl Magnus Jensen, kommuneoverlege i Eidsvoll og Hurdal

Kommunelege: – Det har blitt mange tøffe samtaler

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!