Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Sørlandet sykehus HF

Avdelingssjef, Sørlandet sykehus HF

Publisert 2021-01-14 17.39
Søknadsfrist: 2021-02-07

Distriktspsykiatrisk senter, Lister imagemd6jw.png

Sørlandet sykehus HF har ansvar for spesialisthelsetjenestens tilbud innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling på Agder. Det pågår en oppdatering av foretakets strategiplan 2021-2024 som skal styrebehandles mars 2021.

Distriktspsykiatrisk senter Lister (DPS Lister) er med sine om lag 80 årsverk en av åtte avdelinger innen Klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling (KPH). DPS Lister dekker kommunene Lyngdal, Hægebostad, Farsund, Kvinesdal, Flekkefjord og Sirdal med en samlet befolkning på ca. 40 000 innbyggere. DPS Lister gir spesialisert tilbud innenfor psykisk helsevern for voksne, og deres pårørende. Avdelingen tilbyr behandling ved poliklinikk, døgnenhet, ambulerende virksomhet mm. og er lokalisert i Farsund, Flekkefjord og Kvinesdal.

Det søkes etter en avdelingssjef som utøver sin ledelse på en motiverende måte med god gjennomføringskraft. Du må kunne arbeide langsiktig og målrettet for å sikre viktig utvikling av behandlingstilbudet, i tråd med avdelingens og foretakets mål. Som avdelingssjef vil du være medvirkende til å utvikle tjenestetilbudet til befolkningen på Agder, med nye og mer innovative metoder for å etablere bærekraftige tjenester. Ved DPS Lister vil du få mulighet til å jobbe sammen med høyt kompetente fagpersoner.

Avdelingssjefen rapporterer til klinikkdirektøren og inngår i klinikkens ledergruppe. Klinikken vil det neste året arbeide systematisk og målrettet med å ta i bruk digitalisering og nye behandlingsformer, samt implementere pakkeforløp.

Oppmøtested ved en av DPS Listers lokasjoner etter avtale. Reisevirksomhet og representasjonsoppgaver må påregnes.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Gjennom holdninger, adferd og kommunikasjon er alle medarbeidere i SSHF medansvarlige for å fremme inkludering og likeverd på vår arbeidsplass. Ledere har et spesielt ansvar for å utvikle arbeidsmiljø som ivaretar alle individer og å skape en kultur hvor verdigrunnlaget står sentralt.

Arbeidsoppgaver

Alle ledere ved Sørlandet sykehus HF skal utøve ledelse i tråd med sykehusets verdigrunnlag, planer for foretaket, gjeldende lover og forskrifter, samt øvrige styrende dokumenter, inklusive budsjett.

Avdelingssjef har totalansvar for avdelingen, herunder blant annet:

 • Kvalitet, pasientsikkerhet og HMS
 • Økonomi og aktivitet
 • Personalledelse
 • Samarbeid og samhandling internt og eksternt

Avdelingssjef har ansvar for at avdelingen drives innenfor rammen av politiske, administrative og faglige prioriteringer og retningslinjer.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning minimum på bachelornivå, fortrinnsvis innen helse- eller sosialfag
 • Formell lederutdanning vil være en fordel
 • Erfaring fra ledelse i komplekse virksomheter
 • Dokumenterte resultater fra kvalitetsforbedringsarbeid
 • Kunnskap om og interesse for fagfeltet   

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner og evne til å skape motivasjon og entusiasme hos medarbeiderne
 • Gode samarbeidsevner 
 • Interesse for forbedringsarbeid og ledelse av endringsprosesser 
 • God system- og organisasjonsforståelse kombinert med virksomhetsfokus
 • Evne til strategisk tekning 
 • Beslutningsdyktig med gjennomføringskraft
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende stilling i en organisasjon i endring
 • Store muligheter for faglig og personlig utvikling 
 • Konkurransedyktige betingelser - lønn etter avtale
 • Oppmøtested etter avtale 
 • Klinikken har en god ledergruppe som støtter opp om hverandre
 • Heltid / Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
 • Stillinger: 1
Webcruiter-ID: 4317486402
 
Engvald Hansens vei 6, 4400 Flekkefjord, Norge
 
imagei4vl.png
 
 
Vegard Øksendal Haaland
Klinikkdirektør
404 54 145
 
Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
imagecti1b.png

- Trygghet når du trenger det mest
Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook

imageo6v9p.png

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Leder

 • Arbeidsgiver

  Sørlandet sykehus HF

 • Sted

  Flekkefjord

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2021-02-07

 • Publiseringsdato

  2021-01-14

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

KOMMUNELEGER VARSLER OM HØYT ARBEIDSPRESS

Bilde av Carl Magnus Jensen, kommuneoverlege i Eidsvoll og Hurdal

Kommunelege: – Det har blitt mange tøffe samtaler

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!