Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Sykehuset Innlandet HF

Overlege vikariat 100%, Sykehuset Innlandet HF

Publisert 2020-11-20 10.18
Søknadsfrist: 2020-12-03

imageh8qp.png

Seksjon rehabilitering Ottestad, Sykehuset Innlandet HF imagesqphn.png

Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering ligger under Div. Habilitering og rehabilitering i Sykehuset Innlandet HF. Avdelingen er inndelt i 5 seksjoner, bestående av seksjon Helse og arbeid, seksjon Rehabilitering Ottestad, seksjon Rehabilitering Solås, seksjon Muskel- og skjelettsmerter og seksjon Lungerehabilitering Granheim. Avdelingen har 15 sengeplasser på Ottestad og 13 sengeplasser på Solås. I tillegg er det betydelig poliklinisk virksomhet.
Pga uforutsett fravær har vi ledig vikariat for overlege i perioden 01.01.21 - 02.07.21. Vikariatet er knyttet til Seksjon rehabilitering, Ottestad.

Arbeidsoppgaver

Stillingen er knyttet til Seksjon rehabilitering, Ottestad, der overlegen for tiden jobber sammen med to LIS. Seksjonen tilbyr inneliggende rehabilitering til pasienter med blant annet hjerneslag, annen hjerneskade, multitraume, amputasjon av arm og ben samt ulike nevrologiske lidelser. I tillegg har seksjonen en del poliklinisk aktivitet og noe ambulant virksomhet. Overlegen har dessuten ansvar for vurdering av henvisninger til seksjonen. Stillingen er pt. en ren dagtidsstilling, uten vakt.

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Norsk autorisasjon 
 • Erfaren LIS som mangler mindre enn ett år til ferdig spesialist vil også bli vurdert 

Personlige egenskaper

 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper er en forutsetning
 • Personlig egnethet, herunder god evne til samarbeid og kommunikasjon ektlegges 

Vi tilbyr

 • God opplæring, arbeid i et spennende fagfelt, sammen med faglig engasjerte medarbeidere som er gode på samarbeid og spiller på hverandres kunnskap.
 • Lønn etter overenskomst.
 • Pensjonsordning i KLP.
 • Heltid / Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Vikariat
 • Stillingsprosent: 100
 • Stillinger: 1
 • Startdato: 01.01.2021
 • Sluttdato: 02.07.2021

Webcruiter-ID: 4314905317

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. 

Arbeidssted: Jørgen Jensensv 7, 2312 Ottestad, Norge

image6oxrr.png

Kontaktinformasjon

Kristin Østlie
Avdelingsoverlege
959 03 905

Eija Marianne Sareneva
Seksjonsleder
0047 410 42 903image2wvz4.pngSykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Divisjon Habilitering og rehabilitering består av Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering og Avdeling for Habilitering. Tjenesten er preget av tverrfaglighet og brukermedvirkning, med fokus på mestring og livskvalitet. Divisjonen har også ansvar for Koordinerende enhet.

imagemvseu.png

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Overlege / spesialist

 • Arbeidsgiver

  Sykehuset Innlandet HF

 • Sted

  Ottestad

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2020-12-03

 • Publiseringsdato

  2020-11-20

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

DM Arena Digital: Lungekreft & screening

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!