Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Sykehuset Telemark HF

Overlege i barne- og ungdomspsykiatri, Sykehuset Telemark HF

Publisert 2020-11-12 10.09
Søknadsfrist: 2020-12-21

imagep348a.png

Seksjon Bup-Porsgrunn, Sykehuset Telemark HF imagemlh8j.png

BUP Porsgrunn søker en overlege/spesialist i barne- og ungdomspsykiatri.

BUP Porsgrunn er en allmennpoliklinikk som gir tilbud til barn og unge med psykiske lidelser. Vi er en seksjon under avdeling for barn- og unges psykiske helse
(ABUP), som består av poliklinikker i Porsgrunn, Notodden, Kragerø og to fylkesdekkende seksjoner: seksjon for familiebehandling og SAF –seksjon for autismeutredninger.

Vi har et nært samarbeid med ungdomspsykiatrisk døgninstitusjon (UPS). Vi har et godt fagmiljø med vekt på kompetanseutvikling og spesialisering for alle yrkesgrupper. BUP Porsgrunn dekker Porsgrunn kommune med til sammen 35 000 innbyggere.

Vi er en tverrfaglig sammensatt poliklinikk med psykologer, leger og pedagoger med psykisk helsekompetanse. Vi er til sammen 13 fagstillinger og 2 merkantile, og har pt tilsatt en overlege/barne- og ungdomspsykiater og 1 LIS.

Stillingen knyttes til BUP Porsgrunn, men oppgaver vil også knyttes til seksjoner/oppgaver tilhørende seksjonene i Grenlandsregionen. Særlig oppgaver knyttet til pasienter tilhørende BUP Vestmar (Kragerø og Stathelle) vil være aktuelt.

Porsgrunn har gode muligheter for friluftsliv og kulturaktiviteter. Vi har kort vei til sjø og fjell og det tar ca. 2 timer med buss til Oslo.

Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon om oss.

Den som ansettes må fremlegge ny politiattest før tiltredelse.

Arbeidsoppgaver

 • Diagnostisering/behandling av barn og ungdom med psykisk lidelser
 • Samarbeid med andre faggrupper i BUP
 • Veiledning: foreldreveiledning, veiledning/konsultasjon til 1. og 2. linjetjenesten, internundervisning, undervisning og veiledning av LIS-leger     

Kvalifikasjoner

 • Overlege/spesialist i barne- og ungdomspsykiatri

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter en person med gode samarbeidsevner og som ser nødvendigheten av tverrfaglig samarbeid. Personlig egnethet legges stor vekt på.
 • Gode evner til å snakke med barn og unge og deres familie
 • Må kunne beherske norsk godt både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale med gode lønnsvilkår
 • Dagarbeidstid
 • Vi har et godt sosialt og faglig arbeidsmiljø.
 • Det er tilnærmet full barnehagedekning i alle kommunene, og det er lave boligpriser her.
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP        
 • Heltid / Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
 • Stillinger: 1
 • Startdato: 01.01.2021
Webcruiter-ID: 4308941121
 
Aallsgate 41, 3922 Porsgrunn
 
imagezzgr.png
 
 
Susanne Ehrhardt-Knutsen
Seksjonsleder
35 00 28 59
imageyvodl.png
 
Sykehuset Telemark HF (STHF) har ansvar for sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 170 000 innbyggere i Telemark.  Sykehusets pasientbehandling er organisert i syv klinikker, og har både somatisk og psykiatrisk virksomhet på flere steder i Telemark.

Sykehuset har om lag 3 000 årsverk.

Les mer om oss på www.sthf.no

Barne- og ungdomsklinikken består av de tre avdelingene barne- og ungdomsmedisin, barn og unges psykiske helse, samt habilitering. Avdeling for habilitering har et livsløpsperspektiv og inkluderer både barne- og voksenhabilitering. Klinikken har om lag 207 årsverk, og arbeider tverrfaglig for å gi pasienten og familien et helhetlig tilbud av høy kvalitet.

imagek35xa.png

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Overlege / spesialist

 • Arbeidsgiver

  Sykehuset Telemark HF

 • Sted

  Porsgrunn

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2020-12-21

 • Publiseringsdato

  2020-11-12

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

DM Arena Digital: Lungekreft & screening

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!