Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Psykologspesialist/psykolog - RVTS Nord, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Publisert 2020-10-14 11.21
Søknadsfrist: 2020-11-03

imagei02k8.png

imagehk0o7.png

RVTS Nord søker engasjert medarbeider til en fast fagstilling med spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig arbeidsmiljø med høy kvalitet. 
20 % poliklinisk virksomhet kan tillegges stillingen, dersom søker ønsker dette. Poliklinisk virksomhet utføres i samarbeid med VPP Tromsø. Hensikten med den kliniske virksomheten er å kunne forankre RVTS Nord sin kompetansehevende virksomhet i klinisk praksis.

Startdato snarest, eller etter avtale.

RVTS Nord er et regionalt ressurssenter som skal styrke kompetansen i tjenesteapparatet i Nord-Norge på følgende fagområder: vold og overgrep, flyktninghelse og tvungen migrasjon, forebygging av selvmord og selvskading samt traumer og traumatisk stress. Vårt mål er å gjøre fagfolk bedre rustet til å møte krise- og traumeutsatte mennesker. RVTS Nord baserer sin kompetansehevende virksomhet på forskningskunnskap, erfaringskunnskap og brukerkunnskap. Flere av de ansatte har derfor kliniske bistillinger.

Senteret har ca. 20 ansatte og er lokalisert i Tromsø. Reisevirksomhet må påregnes.

Les mer om RVTS Nord: www.rvtsnord.no

VPP Tromsø er en del av Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø i Psykisk helse- og rusklinikken. Senteret har fire seksjoner; poliklinisk seksjon, døgnseksjon, medikamentfri behandlingsenhet og Senter for psykisk helse og rusbehandling Nord-Troms. Poliklinisk seksjon består av VPP Tromsø, VPP Storsteinnes, Ambulant rehabiliteringsteam og Ambulant akutteam. 

Arbeidsoppgaver

 • Lede og delta i våre prosjekter som bidrar til kompetanse- og kvalitetsutvikling i kommunene
 • Undervisning og veiledning til tjenesteapparatet innenfor våre fagområder 
 • Implementering av ulike opplæringsressurser  
 • Bidra til systematisk nettverksarbeid og utvikling av tjenester i landsdelen  
 • Bidra til utvikling og vedlikehold av våre nettsider og digitale ressurser
 • Ulike typer fagutviklingsoppgaver
 • Samarbeid med regionale og nasjonale kompetanseenheter 
 • Internt samarbeid mellom fagområder på RVTS Nord
 • Inntil 20% av stillingen kan tilknyttes poliklinisk arbeid ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk Tromsø med arbeidsoppgaver: utredning, diagnostisering og psykisk helsehjelp til voksne. Vennligst oppgi i søknaden om du er interessert i klinisk virksomhet.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Norsk godkjenning som psykolog/psykologspesialist, gjerne med relevant videre- eller etterutdanning
 • Arbeidserfaring fra minst ett, gjerne flere av våre fagområder 
 • Erfaring fra pasient-/brukerrettet arbeid
 • Undervisnings- og veilederkompetanse 
 • Erfaring fra prosjektarbeid, gjerne prosjektledelse
 • Interesse for å ta i bruk nye digitale verktøy i arbeidsprosesser
 • Gjerne samisk språk og kulturkompetanse

Relevante spesialiteter kan være voksenpsykiatri, spesialist i barn og unge, familiepsykologi eller allmenn-/samfunnspsykologi.

Vi ser etter deg som:

 • er initiativrik og har gjennomføringsevne 
 • trives med å jobbe i tverrfaglige grupper 
 • har gode samarbeidsevner
 • er selvstendig
 • har god skriftlig og muntlig formidlingsevne 

Personlig egnethet for stillingen vektlegges.

Vi tilbyr

 • spennende og varierte arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljø 
 • gode muligheter for egen faglig utvikling
 • fleksitidsordning
 • lønn etter avtale, og i henhold til gjeldende overenskomster
 • Heltid / Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
 • Stillinger: 1

Webcruiter-ID: 4299909189

Arbeidssted: Fiolvegen 15, 9016 Tromsø

imageaupa.png

Kontaktinformasjon

Marianne Larssen
Assisterende leder
952 26 208

Irene Marstrøm
Psykologspesialist
902 67 452

image79g9c.png

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr befolkningen i den nordligste landsdelen medisinsk diagnostikk og behandling ved våre sykehus i Tromsø, Narvik, Harstad og Longyearbyen. Vår visjon er å gi den beste behandling, der resultatet for pasienten er det som teller. De rundt 6.500 medarbeiderne i UNN skaper resultater gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid, internt samarbeid og tett samhandling med kommunehelsetjenesten og andre samarbeidspartnere.

Les mer om oss.

 

UNN har et særskilt ansvar for tilrettelegging av helsetilbud til den samiske befolkningen. Det vil bli lagt positiv vekt på om søker har kompetanse på samisk språk og/eller kultur.

 

image85p.png

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Norsk godkjenning som psykolog/psykologspesialist

 • Arbeidsgiver

  Universitetssykehuset Nord-Norge HF

 • Sted

  Tromsø

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2020-11-03

 • Publiseringsdato

  2020-10-14

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

Konflikt mellom KS og Legeforeningen

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!