Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Helse Stavanger HF

Overlege poliklinikk, Helse Stavanger HF

Publisert 2020-10-08 08.35
Søknadsfrist: 2020-11-30

imageo1jss.png

Dalane DPSimage3lro.png

Dalane DPS er en del av Helse Stavanger, psykiatrisk klinikk. DPS`ets opptakskommuner er Egersund, Bjerkreim, Lund og Sokndal, i alt ca 24000 innbyggere. Dalane DPS er en spennende arbeidsplass, vi jobber tett sammen med våre opptakskommuner rundt våre innbyggere med psykiske utfordringer.

Dalane DPS består av en poliklinikk, gruppepoliklinikk, intergrert poliklinikk, ambulerende rus-psykiatriteam, musikkterapi og akutte tjenester. Sengeposten har 10 sengeplasser. Overlegen vil i hovedsak være tilknyttet poliklinikken. 

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av pasienter, tverrfaglig samarbeid eksternt og internt. Deltakelse i undervisning og veiledning.
 • Har medansvar for at utdannningen av leger i spesialisering ved Dalane DPS skjer etter gjeldende regelverk og i samarbeid med psykiatrisk klinikk.
 • Holde seg faglig oppdatert og bidra til at virksomheten ved DPS`et er i tråd med nasjonale retningslinjer og oppdragsdokumenter.
 • Stillingen er primært lagt til poliklinikken, men det er også aktuelt med noe arbeid i sengeposten blant annet ved ferieavvikling.
 • Delta i samarbeidet med kommunehelsetjenesten. 

Kvalifikasjoner

 • Søker må være spesialist i voksenpsykiatri med norsk autorisasjon.
 • Ønske med erfaring fra arbeid poliklinikk. 
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.

Personlige egenskaper

 • Bør være fleksibel, reflektert og nyskapende.
 • Være en god teamarbeider, strukturert og effektiv, med respekt for kolleger.
 • Raushet og godt humør vil passe godt inn i vårt DPS.
 • Må kunne fremme en likeverdig dialog i samtale med pasienter og pårørende. 

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • Et innovativt fagmiljø med store muligheter for læring og kompetanseutvikling.
 • Et arbeidsmiljø preget av omtanke og handlekraft.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger. 
 • Vi jobber aktivt med inkluderende arbeidsliv  
 • Varierte velferdstilbud som blant annet turgruppe og bedriftsidrettslag.
 • Heltid / Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
 • Stillinger: 1

Webcruiter-ID: 4297320614

Arbeidssted: Sjukehusveien 38, 4370 Egersund, Norge

imagefd70d.png

Kontaktinformasjon

Mette Gjøvåg
Avd. sjef
992 65 165

Petter Brabec
Leder/fagleder
51 51 21 70

imagetm28i.pngHelse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no.

imagez1o0w.png

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Overlege / spesialist

 • Arbeidsgiver

  Helse Stavanger HF

 • Sted

  Egersund

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2020-11-30

 • Publiseringsdato

  2020-10-08

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

Konflikt mellom KS og Legeforeningen

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!