Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Helse Nord

100 % driftsavtale for spesialist i Urologi - Tromsø, Helse Nord

Publisert 2020-09-17 14.57
Søknadsfrist: 2020-11-01

imaged1dc.png

Avtalespesialister, Helse Nord, Helse Nord RHF imageyyq.png

Står drømmen om å oppleve nordlyset øverst på ønskelisten din? I Tromsø danser nordlyset over den samme dypblå himmelen som lyses opp av midnattssolen. Utsikten over fjordene og fjellkjedene i Tromsø er simpelthen magiske. Det er også lett å ferdes til ulike destinasjoner i inn- og utland med Tromsø som lokalisasjon.     

Vi har ledig avtalehjemmel i en av Norges mest spennende byer. Avtalens størrelse er 100 %, og er en overdragelse av Henrik Tjälve avtalehjemmel. Praksisen kan startes opp så snart som mulig etter tildeling.

Betingelser for overdragelse av hjemmel avtales med nåværende hjemmelsinnehaver i samsvar med §. 11 i Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og den norske legeforening. 

Avtalepraksis skal drives i samsvar med rammeavtalen mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening. Avtalen forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker per år for 100 % hjemmel, inkludert administrasjon av praksis. 

Søkere må fremlegge politiattest ved avtaleinngåelse.

Arbeidsoppgaver

 • Legen skal drive bred allmenn poliklinisk virksomhet, herunder undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer, samt til enhver tid gjeldende lovgivning.
 • Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid. Det forutsettes et nært samarbeid med den øvrige helsetjenesten. Spesielt mellom spesialisten og UNN HF, særlig i forhold til faglig utvikling, god prioritering og korte ventetider.
 • Legen skal forholde seg til krav til IKT som er hjemlet i forskrift og i Rammeavtalen.
 • Legen skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR).
 • Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming.

Kvalifikasjoner

 • Tildeling forutsetter norsk spesialistgodkjenning
 • Utdanningsnivå: Cand. med.
 • Avtalespesialisten må beherske norsk både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • Tildeling av avtalehjemmel skjer på grunnlag av kvalifikasjonsprinsippet der personlig egenhet tillegges særlig vekt. 

Vi tilbyr

 • Hjemmelen er plassert i driftstilskudd klasse 3, som er høyeste driftstilskudd klasse og tilsvarer for tiden kr 1.395 300,- per år for 100 % avtalepraksis. Beløpet justeres årlig etter forhandlinger mellom legeforeningen og de regionale helseforetakene, og utbetales månedlig.
 • Heltid / Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Annet (spesifiser)
 • Stillingsprosent: 100
 • Stillinger: 1

Webcruiter-ID: 4279281386

Vi oppfordrer deg til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV-en, religion eller etnisk bakgrunn.

Arbeidssted: Tromsø, Norge

imageju2pj.png

Kontaktinformasjon

Henrik Tjälve
Avtalespesialist
917 98 228
post@tuss.nhn.no

Frode Eilertsen
Seksjonsleder
+47 913 33 630
Frode.Eilertsen@helse-nord.no

Helle Willassen Steen
Rådgiver
+47 908 80 897
helle.willassen.steen@helse-nord.no

Imran Dar
Rådgiver
+47 412 08 114
imran.dar@helse-nord.no

imageha8n2.png

Helse Nord RHF (regionalt helseforetak) har ansvar for spesialisthelsetjenesten til befolkningen i Nord-Norge. Vår visjon er «Helse i Nord der vi bor». Vi skal utvikle en helsetjeneste basert på verdiene kvalitet, trygghet og respekt, som er tilpasset vår landsdel. Hovedoppgaven er å planlegge og utvikle spesialisthelsetjenesten i regionen. Helse Nord RHF har ca. 93 avtaler med private spesialister med driftsavtale. Avtalene utgjør om lag 75 årsverk. Praktiserende spesialister som har driftsavtale med Helse Nord RHF skal: delta i faglig utvikling og samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste i regionen, rapportere og administrere sin praksis i tråd med gjeldende avtaler, prioritere i samsvar med helsepolitisk prioriterte områder. 

blobid1.png

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Overlege / spesialist

 • Arbeidsgiver

  Helse Nord

 • Sted

  Tromsø

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2020-11-01

 • Publiseringsdato

  2020-09-17

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

Konflikt mellom KS og Legeforeningen

DM Arena digital post EASD - følg arrangementet her!

STATSBUDSJETTET 2021

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!