Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Helse Nord

100 % driftsavtale for spesialist i Øre-nese-hals - Vesterålen, Helse Nord

Publisert 2020-09-17 13.38
Søknadsfrist: 2020-11-01

imageokfq8.png

Avtalespesialister, Helse Nord, Helse Nord RHFimagez0nda.png

Vesterålen har fantastiske opplevelser for de som ønsker vakker natur, majestetiske fjell og fjorder, hvite strender og en storslått vestside med storhavet tett på: https://www.youtube.com/watch?v=fve8Ao6ChNc 
Det er også gode flyforbindelser fra Vesterålen til ulike destinasjoner innlands. 

Vi har ledig en spennende 100 % driftsavtale i Vesterålen lokalisert på Myre, med mulighet for alternativ lokalisering i Vesterålen. Annen hjemmelsstørrelse kan vurderes. Avtalen er en videreføring av Erik Zadig sin avtalehjemmel, og oppstart kan skje etter nærmere avtale med nåværende hjemmelshaver.

Betingelser for overdragelse av hjemmel avtales med nåværende hjemmelsinnehaver i samsvar med §. 11 i Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og den norske legeforening

Avtalepraksis skal drives i samsvar med rammeavtalen mellom de regionale helseforetak og den norske legeforening. Avtalen forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid 44 uker pr. år for 100 % hjemmel, inkludert administrasjon av praksis.

Søkere må fremlegge politiattest ved avtaleinngåelse.

Arbeidsoppgaver

 • Legen skal drive bred allmenn poliklinisk virksomhet, herunder undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer, samt den til enhver tid gjeldende lovgivning.
 • Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid. Det forutsettes et nært samarbeid med den øvrige helsetjenesten og spesielt Nordlandssykehuset HF. Dette særlig i forhold til faglig utvikling, god prioritering og korte ventetider.
 • Legen skal inngå samarbeidsavtale med det lokale helseforetaket.
 • Legen skal forholde seg til krav til IKT som er hjemlet i forskrift og i Rammeavtalen. 
 • Legen skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR). 
 • Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming.

Kvalifikasjoner

 • Tildeling forutsetter norsk spesialistgodkjenning.
 • Avtalespesialisten må beherske norsk både muntlig og skriftlig.
 • Utdanningsnivå: Cand. med

Personlige egenskaper

 • Tildeling av avtalehjemmel skjer på grunnlag av kvalifikasjonsprinsippet der personlig egnethet tillegges særlig vekt.

Vi tilbyr

 • Hjemmelen er plassert i driftstilskuddsklasse 3, og tilsvarer for tiden kr 1 395 300,- per år for 100 % avtalepraksis. Beløpet justeres årlig etter forhandlinger mellom legeforeningen og de regionale helseforetakene, og utbetales månedlig.
 • Heltid / Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Annet (spesifiser)
 • Stillingsprosent: 100
 • Stillinger: 1

Webcruiter-ID: 4281716659

Vi oppfordrer deg til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CVen, religion eller etnisk bakgrunn.

Storgata 36, 8430 Myre, Norge

imagez57q.png

 
Kontaktinformasjon
 
Helle Willassen Steen
Rådgiver
+47 908 80 897
 
Erik Zadig
Avtalespesialist
+47 909 26 726
 
Imran Dar
Rådgiver
+47 412 08 114
 
Frode Eilertsen
Seksjonsleder Eksterne helsetjenester og pasientreiser
+47 913 66 630
 
imagepz9ml.png
 
Helse Nord RHF (regionalt helseforetak) har ansvar for spesialisthelsetjenesten til befolkningen i Nord-Norge. Vår visjon er «Helse i Nord der vi bor». Vi skal utvikle en helsetjeneste basert på verdiene kvalitet, trygghet og respekt, som er tilpasset vår landsdel. Hovedoppgaven er å planlegge og utvikle spesialisthelsetjenesten i regionen. Helse Nord RHF har ca. 93 avtaler med private spesialister med driftsavtale. Avtalene utgjør om lag 75 årsverk. Praktiserende spesialister som har driftsavtale med Helse Nord RHF skal: delta i faglig utvikling og samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste i regionen, rapportere og administrere sin praksis i tråd med gjeldende avtaler, prioritere i samsvar med helsepolitisk prioriterte områder. 
 
imageidoxf.png
Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Overlege / spesialist

 • Arbeidsgiver

  Helse Nord

 • Sted

  Myre

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2020-11-01

 • Publiseringsdato

  2020-09-17

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

Konflikt mellom KS og Legeforeningen

DM Arena digital post EASD - følg arrangementet her!

STATSBUDSJETTET 2021

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!