Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Helse Nord

100 % driftsavtale for spesialist i Kardiologi - Harstad, Helse Nord

Publisert 2020-09-17 14.22
Søknadsfrist: 2020-11-01

imageazrk.png

Avtalespesialister, Helse Nord, Helse Nord RHF imagemsrx6.png

Harstad ligger midt i Nord-Norge, strategisk plassert ved porten til Vesterålen og Lofoten. Harstad byr på en region med uforglemmelige naturopplevelser sommer som vinter. Et tilgjengelig og mektig fjellandskap, storslagen utsikt og en rik skjærgård legger til rette for vandring, sykling, padling og andre utendørsaktiviteter. Harstad er Nord- Norges tredje største by, og Hålogalandsregionen hvor Harstad og Narvik ligger, er den mest befolkningstette regionen i Nord- Norge. Det er også gode flyforbindelser mellom Harstad/Narvik lufthavn og ulike destinasjoner innlands.  
 
Avtalens størrelse er 100 %, og er overdragelse av Kurt A. Hofsøys avtalehjemmel. Hofsøy vil gå over i en midlertidig hjemmel på fire år. Overdragelsen forutsetter derfor drift i samme lokaler og sammen med avtalespesialist Hofsøy i denne perioden. Hofsøy vil drifte sin midlertidige hjemmel 50% i tre år, og 20 % i et år. Samdrift vil kreve internavtaler mellom ny hjemmelshaver og Hofsøy. 
 
Betingelser for overdragelse av hjemmel avtales med nåværende hjemmelsinnehaver i samsvar med §. 11 i Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og den norske legeforening.
 
Avtalepraksis skal drives i samsvar med rammeavtalen mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening. Avtalen forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år for 100 % hjemmel, inkludert administrasjon av praksis.
 
Søkeren må fremlegge politiattest ved avtaleinngåelse.
 
Praksis kan etableres så snart som mulig etter tildeling og etter avtale med hjemmelsinnehaver.

Arbeidsoppgaver

 • Legen skal drive bred allmenn poliklinisk virksomhet, herunder undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer, samt til enhver tid gjeldende lovgivning
 • Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid. Det forutsettes nært samarbeid mellom spesialisten i Harstad, den øvrige helsetjenesten og UNN HF, særlig i forhold til faglig utvikling, god prioritering og korte ventetider
 • Legen skal inngå samarbeidsavtale med det lokale helseforetaket
 • Legen skal forholde seg til krav til IKT som er hjemlet i forskrift og i Rammeavtalen
 • Legen skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR)
 • Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming

Kvalifikasjoner

 • Tildeling forutsetter norsk spesialistgodkjenning
 • Utdanningsnivå cand.med.
 • Må beherske norsk både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Tildeling av avtalehjemmel skjer på grunnlag av kvalifikasjonsprinsippet der personlig egenhet tillegges særlig vekt

Vi tilbyr

 • Hjemmelen er plassert i driftstilskudd klasse 3, som er høyeste driftstilskudd klasse og tilsvarer for tiden kr 1.395 300,- per år for 100 % avtalepraksis. Beløpet justeres årlig etter forhandlinger mellom legeforeningen og de regionale helseforetakene, og utbetales månedlig
 • Heltid / Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Annet (spesifiser)
 • Stillinger: 1

Webcruiter-ID: 4279679713

Vi oppfordrer deg til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV-en, religion eller etnisk bakgrunn

Arbeidssted: Sjøgata 3, 9405 Harstad, Norge

image6lfvd.png

Kontaktinformasjon

Kurt Hofsøy
Avtalespesialist
+47 917 18 056
kurt.hofsoy@gmail.com

Frode Eilertsen
Seksjonsleder
+47 913 33 630
Frode.Eilertsen@helse-nord.no

Imran Dar
Rådgiver
+47 412 08 114
Imran.Dar@helse-nord.no

Helle Willassen Steen
Rådgiver
+47 908 80 897
Helle.Willassen.Steen@helse-nord.no

imagei4z4.png

Helse Nord RHF (regionalt helseforetak) har ansvar for spesialisthelsetjenesten til befolkningen i Nord-Norge og Svalbard. Vår visjon er «Helse i Nord der vi bor». Vi skal utvikle en helsetjeneste basert på verdiene kvalitet, trygghet og respekt, som er tilpasset vår landsdel. Hovedoppgaven er å planlegge og utvikle spesialisthelsetjenesten i regionen. Helse Nord RHF har driftsavtaler med spesialister innen flere ulike fagområder fordelt i hele regionen. Praktiserende spesialister som har driftsavtale med Helse Nord RHF skal: inngå samarbeidsavtaler med relevant HF, delta i faglig utvikling og samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste i regionen, rapportere og administrere sin praksis i tråd med gjeldende avtaler, prioritere i samsvar med helsepolitisk prioriterte områder.

 

imagecor7.png

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Overlege / spesialist

 • Arbeidsgiver

  Helse Nord

 • Sted

  Harstad

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2020-11-01

 • Publiseringsdato

  2020-09-17

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

Konflikt mellom KS og Legeforeningen

DM Arena digital post EASD - følg arrangementet her!

STATSBUDSJETTET 2021

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!