Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Helse Nord

100 % driftsavtale for psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi - Tromsø /omegn, Helse Nord

Publisert 2020-09-17 15.44
Søknadsfrist: 2020-11-01

imagefteqa.png

Avtalespesialister, Helse Nord, Helse Nord RHF imagerv7mo.png

Står drømmen om å oppleve nordlyset øverst på ønskelisten din? I Tromsø danser nordlyset over den samme dypblå himmelen som lyses opp av midnattssolen. Utsikten over fjordene og fjellkjedene i Tromsø er simpelthen magiske. Det er også lett å ferdes til ulike destinasjoner i inn- og utland med Tromsø som lokalisasjon.    

Helse Nord RHF søker spesialist innen klinisk voksenpsykologi. Avtalens størrelse er 100 %, og praksisen skal lokaliseres til Tromsø/omegn. 

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle «sørge-for» ansvaret til Helse Nord RHF. Det innebærer at avtalespesialisten skal praktisere utredning, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovverk, jf. rammeavtalens punkt 4.1. Avtalespesialisten skal også bidra til å redusere ventelister ved tilhørende helseforetak. 

Avtalepraksis skal drives i samsvar med rammeavtalen mellom de regionale helseforetak og norsk psykologforening. Avtalen forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid 44 uker per år for 100 % hjemmel, inkludert administrasjon av praksis.

Det er ønskelig at praksisen samlokaliseres med andre avtalespesialister.

Søkere må fremlegge politiattest ved avtaleinngåelse.

Praksis kan etableres så snart som mulig etter tildeling.

Arbeidsoppgaver

 • Avtalepraksis skal drives i samsvar med rammeavtalen mellom De regionale helseforetak og Norsk Psykologforening
 • Psykologen skal drive bred allmenn poliklinisk virksomhet, herunder utredning, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer, samt til enhver tids gjeldende lovgivning
 • Det skal inngås samarbeidsavtale mellom avtalespesialist og relevant helseforetak/DPS blant annet i forhold til prioritering av pasienter for å sikre god koordinering og raskest mulig oppfølging
 • Avtalespesialist skal være tilknyttet Norsk helsenett og ha elektronisk pasientjournalsystem som støtter sending og mottak av elektroniske meldinger, herunder samhandling med andre helseaktører
 • Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming

Kvalifikasjoner

 • Psykologspesialist innen klinisk voksenpsykologi
 • Tildeling forutsetter norsk spesialistgodkjenning
 • Det forutsettes god utrednings- og behandlingskompentanse
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk både muntlig og skriftlig
 • Søkere må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær og spesialisthelsetjeneste, blant annet i forhold til prioritering av pasienter

Personlige egenskaper

 • Tildeling av avtalehjemmel skjer på grunnlag av kvalifikasjonsprinsippet der personlig egnethet tillegges særlig vekt.

Vi tilbyr

 • Driftstilskuddet for en 100 % avtale tilsvarer for tiden kr. 542.160, - (tilknyttet helsenett) per år. Beløpet justeres årlig etter forhandlinger mellom Norsk Psykologforening og de regionale helseforetakene, og utbetales månedlig.
 • Heltid / Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Annet (spesifiser)
 • Stillingsprosent: 100
 • Stillinger: 1

Webcruiter-ID: 4279161917

Vi oppfordrer deg til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV-en, religion eller etnisk bakgrunn.

Arbeidssted: Tromsø, Norge

imagepqqbe.png


 
Frode Eilertsen
Seksjonsleder
+47 913 33 630
 
Imran Dar
Rådgiver
+47 412 08 114
 
Helle Willassen Steen
Rådgiver
+47 908 80 897
 
imagelxqsf.png
 

Helse Nord RHF (regionalt helseforetak) har ansvar for spesialisthelsetjenesten til befolkningen i Nord-Norge og Svalbard. Vår visjon er «Helse i Nord der vi bor». Vi skal utvikle en helsetjeneste basert på verdiene kvalitet, trygghet og respekt, som er tilpasset vår landsdel. Hovedoppgaven er å planlegge og utvikle spesialisthelsetjenesten i regionen. Helse Nord RHF har driftsavtaler med spesialister innen flere ulike fagområder fordelt i hele regionen. Praktiserende spesialister som har driftsavtale med Helse Nord RHF skal: inngå samarbeidsavtaler med relevant HF, delta i faglig utvikling og samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste i regionen, rapportere og administrere sin praksis i tråd med gjeldende avtaler, prioritere i samsvar med helsepolitisk prioriterte områder.

 

imagepn0s9.png

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Overlege / spesialist

 • Arbeidsgiver

  Helse Nord

 • Sted

  Tromsø

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2020-11-01

 • Publiseringsdato

  2020-09-17

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

Konflikt mellom KS og Legeforeningen

DM Arena digital post EASD - følg arrangementet her!

STATSBUDSJETTET 2021

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!