Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Sykehuset i Vestfold HF

Overlege Anestesi, Sykehuset i Vestfold HF

Publisert 2020-09-15 15.21
Søknadsfrist: 2020-10-01

Kirurgisk klinikk, Anestesiologisk avdeling - fellesressurs imagevttac.png

Sykehuset har et nedslagsfelt på ca. 240 000 innbyggere, og driver utstrakt medisinsk- og kirurgisk virksomhet. Sykehuset har regionansvar for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst og har en smertepoliklinikk med høy aktivitet. Sykehuset i Vestfold har virksomhet ved to lokasjoner (Tønsberg og Larvik) hvor anestesiologisk avdeling er representert.

Avdelingen har tre seksjoner; anestesi, intensiv og smertepoliklinikk. I tillegg dekker avdelingen funksjoner som traumatologi og akuttmedisin. Tjeneste ved avdelingen utføres i alle seksjoner. Anestesiologisk avdeling har ansvaret for operativ anestesi til: Ortopedi, gastroenterologi, karkirurgi, urologi, gyn/obstetrikk, ØNH, øye. Arbeidet inkluderer også anestesi til barn innenfor disse fagområdene. I tillegg ytes det poliklinisk anestesiservice til ECT behandling, elektrokonvertering, gastro- og koloskopier, MR- og CT undersøkelser, samt intervensjonsradiologi som EVAR.

Intensivseksjonen bemanner fem tekniske senger og 16 postoperative plasser. I tillegg har sykehusets dagkirurgiske enheter til sammen 15 oppvåkningsplasser. Avdelingens leger deltar i AMK-arbeid herunder legeutrykning til prehospitale hendelser, traumemottak og medisinsk akuttmottak, Anestesiavdelingen jobber tett med samarbeidende avdelinger.

Avdelingen har tre vaktsjikt: 9-delt primærvakt og 10-delt sekundærvakt med aktiv vakt. Det er også et 6-delt intensivsjikt hvor fokus er tilstedeværelse på intensiv på dagtid samt passiv vakt kveld og natt i helger.

Avdelingen vektlegger god faglig behandling og godt samarbeid med sykehusets øvrige avdelinger og andre samarbeidspartnere. Nytilsatt skal delta i avdelingens undervisningsopplegg, veiledning av spesialistkandidater og daglig supervisjon. Ordinær 4 måneders overlegepermisjon hvert 5. år etter sentral og lokal overenskomst. Man ønsker faglig utvikling på individuelt nivå og tilstreber deltagelse på faglig relevante kurs og kongresser.

Vi har ledig:

2 x 100 % faste stillinger med oppstart 01.11.20 eller etter avtale med seksjonsleder. 
1 x 100 % vikariat i perioden 01.11.20 til og med 01.12.21. 

Vil du vite mer om Vestfold?

www.visitvestfold.no 

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i anestesiologi.
 • Tidligere erfaring og bredde innen det anestesiologiske fag vektlegges.   
 • Det kreves at den som ansettes behersker skandinavisk språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse.

Personlige egenskaper

 • Selvstendig.
 • Ansvarsbevisst.
 • Fleksibel.
 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges.

Vi tilbyr

 • En spennende jobb i et positivt og aktivt fagmiljø.
 • Mulighet for å søke deltagelse i utviklings- og forskningsprosjekter.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
 • Heltid / Deltid: Heltid
 • Stillingsprosent: 100
 • Stillinger: 3
 • Startdato: 01.11.2020

Webcruiter-ID: 4284633411

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

Halfdan Wilhelmsens allè 17, 3116 Tønsberg, Norge

image0znm.png

Trygve Braathen Tjugen
Seksjonsleder
474 09 244
imagenin9n.png
 
Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no og i vår nettbok for nyansatte

image2uxlt.png

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Overlege / spesialist

 • Arbeidsgiver

  Sykehuset i Vestfold HF

 • Sted

  Tønsberg

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2020-10-01

 • Publiseringsdato

  2020-09-15

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Post ESMO

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!