Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Sykehuset i Vestfold

Sykehuset i Vestfold, Overlege - psykiatri

Publisert 2020-07-16 08.35
Søknadsfrist: 2020-08-16

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no.

Overlege - Psykiatri

Klinikk psykisk helse og avhengighet, Psykiatrisk sykehusavdeling, Sykehuset i Vestfold HF

Psykiatrisk sykehusavdeling gir et voksenpsykiatrisk tjenestetilbud på sykehusnivå for Vestfold fylkes befolkning og er den største avdelingen i foretaket.

Avdelingen er for tiden organisert i tre kliniske seksjoner og består av i alt seks sengeposter og fire spesialpoliklinikker. Akuttseksjonen er lokalisert i Tønsberg ved sykehuset, langtids- og sikkerhetsposter ligger ved Granli på Sem, mens poliklinikk for nevropsykiatri, poliklinikk og dagavdeling for spiseforstyrrelser og alderspsykiatrisk utredningspost og -poliklinikk ligger i Tønsberg.

Avdelingen har totalt 19 overlegestillinger og 8 psykologstillinger. Avdelingen vektlegger god faglig behandling og godt samarbeid med sykehusets øvrige avdelinger og andre samarbeidspartnere.
 
Akuttpostene flyttet i mai 2019 inn i helt nye, moderne lokaler som legger til rette for god pasientbehandling og tett samarbeid innad i avdelingen og med øvrige samarbeidspartnere. Akuttpostene ligger ved siden av det somatiske sykehuset og det er et tett samarbeid også med somatiske klinikker.

Da en av våre dyktige overleger skal ha permisjon søker vi en vikar med interesse for akuttpsykiatri. Vikariatet løper fra 1.9.2020 til 31.8.2021.

Arbeidsoppgaver

Overlegestillingen er knyttet til arbeid i de akuttpsykiatriske sengepostene.

Akuttpostene har totalt 32 sengeplasser fordelt på 3 like poster. Psykiatrisk akuttmottak tar imot alle pasienter og vurderer videre behandlingsbehov, post A og C tilbyr videre innleggelse i lukket psykiatrisk døgnpost. Den som tilsettes forventes å selvstendig utrede og behandle pasienter i akuttpsykiatrisk post.

God kjennskap til akuttpsykiatri og til psykisk helsevernloven og annen helselovgivning forutsettes.
Det er utstrakt samhandling innad i postene, innad i klinikken med DPS og avdeling for rusbehandling og veiledning ut til samarbeidspartnere. Det er til enhver tid leger i spesialistutdanning ved postene og deltakelse i veiledning og undervisning er en sentral del av oppgavene.

Alle spesialister deltar i avdelingens bakvakttjeneste (p.t. 13-delt tjenesteplan), pt tilstedevakt til 19 hverdager, fra 9-15 på helg og helligdag. Det er lege i spesialisering med tilstedevakt i akuttpostene. Bakvakten dekker også psykiatrisk langtidspost og psykiatrisk sikkerhetspost samt akuttfunksjon for barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling.

Det tas forbehold om stillingens framtidige innhold og arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner
 • Spesialist i psykiatri. Søkere med mindre enn 6 mnd. igjen til fullført spesialitet kan også søke. Det samme kan søkere med godkjent spesialitet i barne- og ungdomspsykiatri.
 • Erfaring fra og interesse for akuttpsykiatri og sykehuspsykiatri er en forutsetning.
 • Selvstendig og fleksibel.
 • Positiv bidragsyter til et godt arbeidsmiljø.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Ønske om å være med å utvikle voksenpsykiatrien i Vestfold.
 • Løsningsorientert
 • Personlig egnethet vektlegges. 
 • Behersker norsk (skandinavisk) muntlig og skriftlig på en god måte.
 
Vi tilbyr

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. 

 

Søknadsfrist: 16.august

Kontaktinformasjon: avdelingsoverlege Ove Westgård telefon: 33727964

 

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Overlege / spesialist

 • Arbeidsgiver

  Sykehuset i Vestfold

 • Sted

  Tønsberg

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2020-08-16

 • Publiseringsdato

  2020-07-16

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!