Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Sørlandet Sykehus

Sørlandet Sykehus - Avdelingssjef

Publisert 2020-07-09 09.31
Søknadsfrist: 2020-08-17

- Trygghet når du trenger det mest
Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook

Avdelingssjef

Medisinsk serviceklinikk, Radiologisk avdeling, Kristiansand

Medisinsk serviceklinikk Sørlandet sykehus HF (SSHF) skal ansette ny avdelingssjef for radiologisk avdeling i Kristiansand.

Sørlandet sykehus er i dag organisert med tre radiologiske avdelinger, lokalisert på hvert av de tre somatiske sykehusene. Det er et tett faglig samarbeid mellom avdelingene for å sikre best mulig diagnostisk tilbud til pasientene på Agder. Sørlandet sykehus HF dekker de fleste radiologiske spesialiteter.
Avdelingssjef rapporterer til Klinikkdirektør Medisinsk Serviceklinikk.
Det pågår for tiden en prosess mtp. organisering av radiologi i Sørlandet sykehus HF, noe som kan medføre fremtidige endringer i dagens struktur.

Avdelingen i Kristiansand er veldrevet, med et kostnadsbudsjett på ca 130 mill. kr og ca. 116 brutto årsverk. Avdelingen er organisert i 4 enheter, og har bla 23 hjemler for overleger og 10 hjemler for leger i spesialisering.

Radiologisk avdeling Kristiansand (SSK) har to CTmaskiner, en 1,5T MR-maskin og en 3T MR-maskin. Ett gjennomlysningslaboratorie, samt et angio-/intervensjonslaboratorium. I tillegg har Generell enhet en ultralydlab. hvor det bla. gjennomføres kontrastundersøkelser. Vi har 3 konvensjonelle laboratorier.  Nukleærmedisinsk enhet med Spect-CT, thyreoideautredninger med ultralyd og cytologi, samt tilbud innen PET-undersøkelser. I tillegg er Brystdiagnostisk Senter for Agder del av Radiologisk avdeling Kristiansand. Karsenteret på Agder ligger i Kristiansand og her utføres det vaskulære og ikke vaskulære prosedyrer. Vi har tilbud innen EVAR og slagtrombektomi.

De radiologiske avdelingene i SSHF er heldigitaliserte med Sectra PACS, DIPS RIS og talegjenkjenning fra Max Manus.

Avdelingen arbeider grenspesialisert innen fag og modalitet og skal videreutvikle dette for alle faggrupper. Avdelingen har fokus på utdanning, dette omfatter også ønske om økt satsning på forskning og utvikling

I Sørlandet sykehus ønsker vi at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver
 • Helhetlig lederansvar for kvalitet, personal, drift og økonomi.
 • Kontinuerlig fokus på forbedring innen både fag og drift.
 • Bidra til samhandling på tvers av klinikker, avdelinger og lokasjon om å utvikle pasientens helsetjeneste
 • Inngår i ledergruppen i Medisinsk Serviceklinikk, samt i administrerende direktørs utvidede ledergruppe.    
Kvalifikasjoner
 • Kompetanse på Bachelor/Masternivå eller tilsvarende
 • Lederutdanning og ledererfaring.
 • God økonomiforståelse.
 • Erfaring fra teamarbeid på tvers av fag og lokalisasjon
 • Helsefaglig bakgrunn innenfor radiologi.
Personlige egenskaper
 • Vi søker deg som er positiv, fleksibel, har gjennomføringskraft og ønsker å bidra til et høyt faglig nivå.
 • Vi jobber i et hektisk og trivelig miljø der man har fokus på å lete etter gode faglige løsninger.
 • God muntlig og skriftlig fremføring.
 • Personlig egnethet blir vektlagt.
Vi tilbyr
 • Spennende arbeidsoppgaver i en stor organisasjon.
 • Gode muligheter for å påvirke utviklingen av tjenestene som tilbys i SSHF.
 • Lønn etter avtale 

Søknadsfrist: 17.august 2020

Kontaktinformasjon: overlege, medisinskfaglig rådgiver Knut Tveit mobil: 90012129 og klinikkdirektør Siri Tønnessen mobil: 90061504

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Leder

 • Arbeidsgiver

  Sørlandet Sykehus

 • Sted

  Kristiansand

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2020-08-17

 • Publiseringsdato

  2020-07-09

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!