Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Sykehuset Østfold

Sykehuset Østfold - Seksjonsleder intensiv og postoperativ

Publisert 2020-07-08 13.18
Søknadsfrist: 2020-08-10

Sykehuset Østfold er rangert som ett av Europas mest høyteknologiske sykehus og tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til mer enn 300 000 innbyggere i Vestby og Østfold i Viken fylke. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring.

Over 5000 medarbeidere utgjør et sterkt og engasjert fagmiljø. Fra ulike roller og ståsted i organisasjonen har vi felles mål om å gi pasienten en helhetlig, fremragende og omsorgsfull helsetjeneste.   

Sykehuset Østfold holder hus i et topp moderne sykehus på Kalnes og i et oppgradert sykehus i Moss. I tillegg finnes prehospitale tjenester og en rekke tilbud innen psykisk helsevern der pasienten bor. Fra våre lokasjoner er det aldri lang vei til kyst, villmark eller trivelige byer. Les mer om oss på vår nettside ved å tykke her. 

Seksjonsleder intensiv og postoperativ

Intensivavdelingen - ledelse

Ledig stilling som seksjonsleder ved seksjon intensiv- og postoperativ.

Intensivavdelingen er en del av klinikk for kirurgi og lokalisert på Kalnes. Avdelingen består av seksjon overvåkning og seksjon intensiv- og postoperativ. 
Hver seksjon har i dag en seksjonsleder. På grunn av intensivavdelingens størrelse og kompleksitet, er det nødvendig å utøke med en leder ved hver seksjon.

Seksjon Intensiv- og postoperativ består av 8 intensivsenger, 15 postoperative senger og en operasjonsforberedende enhet (SDI - Samme Dags Innleggelse). Denne enheten driftes på dagtid fra mandag til fredag. Seksjonen tilbyr intensivbehandling til akutt og kritisk syke pasienter innen de fleste fagområder. Seksjonen har ca.90 årverk fordelt på ca.110 medarbeidere. 

Intensivavdelingen er en høyteknologisk avdeling med et aktivt fag og forskningsmiljø. Avdelingen har en intensivsykepleier med doktorgrad og en stipendiat, som sammen med fagutviklingsrådgivere, fagsykepleiere og andre ressurspersoner arbeider med utvikling og forskning av intensivfaget. Intensivavdelingen har ansvar for sykehusets MIG gruppe (Mobil Intensiv Gruppe) i samarbeid med anestesileger og akuttmedisinske leger.

Medarbeidere i intensivavdelingen har høy kompetanse og mange har lang erfaring. En stor andel har intensivutdanning og/ eller annen spesialutdanning. Avdelingen jobber målrettet med rekruttering og utdanning av intensivsykepleiere. 

Vi søker en leder til seksjon intensiv- og postoperativ som ønsker å jobbe i team, er en god relasjonsbygger og har erfaring med og forstår klinisk drift.  

Som seksjonsleder i intensivavdelingen vil du være en del av ledergruppen og rapportere til avdelingssjef. Ledergruppen består av avdelingssjef, seksjonsledere og rådgivere. Ny seksjonsleder forventes å bidra til god samhandling for best mulig kvalitet og ressursutnyttelse i avdelingen. Intensivavdelingen leverer tjenester til alle fagområder i sykehuset, og som seksjonsleder vil du samarbeide med andre avdelinger for å gi pasientene et helhetlig behandlingstilbud.

Etter Helsepersonelloven § 20a er det krav om politiattest ved tilsetting

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 

1. gangs intervjuer vil foregå i uke 34

Vi ser frem til å høre fra deg!

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

 

Arbeidsoppgaver
 • Tar ansvar for daglig drift av seksjonen med fokus på pasientsikkerhet og service
 • Sikre en forsvarlig drift og ressursstyring av egen seksjon innenfor vedtatte rammer og oppdrag gitt i lederavtale
 • Sikre et godt arbeidsmiljø, derav oppfølging av HMS
 • Sikre oppfølging av og kommunikasjon med medarbeidere 
 • Sikre god rekruttering og strategisk kompetanseutvikling
 • Tilrettelegge for, lede og gjennomføre endringsprosesser
 • Sikre involvering og samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste 
 • Sikre at lover, forskrifter, avtaler og prosedyrer som regulerer egen virksomhet er kjent og etterleves
 • Rapporterer til avdelingssjef og deltar i avdelingens ledergruppe 
Kvalifikasjoner
 • Autorisert sykepleier/ intensivsykepleier
 • Ledererfaring, relevant videreutdanning i administrasjon og ledelse og / eller mastergrad
 • God økonomisk forståelse
 • God kompetanse og erfaring med ressursstyring og arbeidstidsplanlegging   
 • God forståelse av sykehusdrift
 • Erfaring fra endrings- og omstillingsprosesser
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • Gode IT-kunnskaper
 • Søker som innehar annen relevant erfaring og gode lederegenskaper vil også bli vurdert til stillingen
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjonsferdigheter med evne til å lytte og involvere
 • God relasjonsbygger med forståelse for organisasjonskulturens betydning for samhandling, arbeidsmiljø og avdelingens resultater
 • Gode formidlingsevner
 • Ansvarlig og helhetstenkende med evne til å oppsummere og fatte beslutninger
 • God organisasjons- og driftsforståelse og gjennomføringsevne
 • Strukturert og handlekraftig
 • Resultat- og løsningsorientert
 • Strategisk og systematisk
 • Inspirerende, fleksibel og engasjert 
 • Personlige egenskaper tillegges stor vekt
Vi tilbyr
 • En spennende lederstilling i en høyteknologisk avdeling 
 • En seksjon i kontinuerlig utvikling med dyktige og engasjerte medarbeidere
 • Et lederteam med gode og engasjerte lederkollegaer
 • Lederstøtte og eget program for lederopplæring
 • Faglig og personlig utvikling som leder
 • Gode pensjonsordninger gjennom KLP
 • En arbeidsplass med sentral beliggenhet i Østfold, ca. 50 minutter fra Oslo

Søknadsfrist: 10.august

Kontaktinformasjon: Avdelingssjef Linda Stenbeck Haukeland mobil:48298974

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Leder

 • Arbeidsgiver

  Sykehuset Østfold

 • Sted

  Kalnes

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2020-08-10

 • Publiseringsdato

  2020-07-08

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!