Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Sørlandet Sykehus

Sørlandet Sykehus -overlege i psykiatri

Publisert 2020-07-08 12.40
Søknadsfrist: 2020-09-06

- Trygghet når du trenger det mest
Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook

Overlege i psykiatri

Seksjon for voksenhabilitering (HAVO), Kristiansand

Sørlandet sykehus HF har ansvar for behandlingstilbudet innen somatikk og psykiatri i Agder. Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) har enheter både i Arendal og Kristiansand og er organisert under Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus HF. Klinikken har ansvar for spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern og rusbehandling for voksne og barn/ungdom i Agder.

Avdelingen består av tre seksjoner:
- seksjon for psykose, sikkerhetspsykiatri, og spesialisert spiseforstyrrelse (PS).
- seksjon for øyeblikkelig hjelp/akuttpsykiatri, og alderspsykiatri (AA).
- seksjon for voksenhabilitering (HAVO).

Seksjon for voksenhabilitering har ansvar for spesialisert habilitering for voksne personer med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse av sammensatt karakter. Dette kan være mennesker med tidlig ervervede hjerneskader og utviklingsforstyrrelser, syndromer med kognitiv  svikt, utviklingshemming eller autisme.  

Til Seksjon for voksenhabilitering (HAVO) søker vi:
- 100 % fast stilling som overlege i psykiatri, som vil være en av to psykiatere ved HAVO. 

Psykiatrisk sykehusavdeling ønsker at våre ansatte skal gjenspeile mangfold og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder eller etnisk bakgrunn.

Arbeidsoppgaver
 • Behandling og oppfølging. Herunder medikamentell behandling, samtaler, psykoedukasjon,miljørettede tiltak.
 • Utredningsarbeid gjennomgripende utviklingsforstyrrelse.
 • Utredning og oppfølging av psykisk lidelse hos utviklingshemmende.
 • Deltagelse i nettverk for leger og psykologer i spesialisthelsetjenesten. Tema for dette nettverket er utredning, diagnostikk og legemiddelbehandling av psykisk lidelse hos personer med utviklingshemning/autisme. 
 • Vurderinger, utredning og diagnostisering av eksempelvis adferdsproblematikk og psykiske lidelser i målgruppen og autismespekterforstyrrelse.
 • Undervisning/fagdrøftinger og tverrfaglig teamarbeid internt.
 • Veiledning og undervisning internt og til kommuner.
 • En må påregne noe ambulant arbeid.
 • Samarbeid, veiledning og undervisning til fagpersoner i 1 linjetjenesten.
Kvalifikasjoner
 • Psykiater.
 • Klinisk erfaring innen psykiatri. 
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig godt.
 • Kjennskap til norsk regel- og lovverk.
Personlige egenskaper
 • Det kreves gode samhandlings- og kommunikasjonsferdigheter generelt og i forhold til våre målgrupper spesielt.
 • Ansvarsbevisst.
 • Evne og interesse for å jobbe tverrfaglig.
 • Evne til å arbeide målrettet med arbeidsoppgaver.
 • Evne til å stå i utfordrende situasjoner og relasjoner.
 • Engasjert.
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Tar medansvar for enhetens og avdelingens totale drift.            
Vi tilbyr
Som ansatt ved Sørlandet sykehus blir du en del av et engasjert og tverrfaglig arbeidsmiljø. Hos oss får du et meningsfylt arbeid med spennende og varierte arbeidsoppgaver med mye ansvar. Arbeidsmiljøet vårt er preget av respekt og vi utvikler sammen en arbeidsplass og et sykehus vi er stolte av. Hos oss får du god opplæring, introduksjonskurs og god oppfølging som nyansatt. Sørlandet sykehus er en stor arbeidsplass med mange muligheter for både faglig og personlig utvikling.   
 
Søknadsfrist: 16.august 2020
 
Kontaktinformasjon: seksjonsleder Rune Harald Ulvestad mobil: 91758537 og 48896118 
Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Overlege / spesialist

 • Arbeidsgiver

  Sørlandet Sykehus

 • Sted

  Kristiansand

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2020-09-06

 • Publiseringsdato

  2020-07-08

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!