Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Sørlandet Sykehus

Sørlandet Sykehus - overlege i psykiatri

Publisert 2020-07-08 12.30
Søknadsfrist: 2020-08-16

- Trygghet når du trenger det mest
Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook

Overlege i psykiatri

Psykiatrisk sykehusavdeling, Kristiansand

Sørlandet sykehus HF har ansvar for behandlingstilbudet innen somatikk og psykiatri i Agder. Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) har enheter både i Arendal og Kristiansand og er organisert under Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus HF. Klinikken har ansvar for spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern og rusbehandling for voksne og barn/ungdom i Agder.

Avdelingen har enheter lokalisert i Arendal og Kristiansand som er delt inn i tre tverrgående seksjoner:
- seksjon for psykose, sikkerhetspsykiatri, og spesialisert spiseforstyrrelse (PS).
- seksjon for øyeblikkelig hjelp/akuttpsykiatri, og alderspsykiatri (AA).
- seksjon for voksenhabilitering (HAVO).

Akuttenhetene 6.1 og 6.2 er to av fire enheter i PSA som har hovedansvaret for øyeblikkelig hjelp til voksne med psykiske lidelser. Samt ansvar for øyeblikkelig hjelp ved rus-tilstander og overfor barn og ungdom på kveld, natt og i helg. Begge enhetene er lokalisert i Kristiansand og har til sammen 23 senger. 
 
Arbeidssted vil være på Eg Kristiansand fram til "Nybygg psykisk helse" er klar til innflytting våren 2023. Sykehusavdelingen vil da bestå av 8 enheter hvorav 7 enheter for voksne og en for barn og unge. Tilbudet skal være i tråd med Agders befolkning sitt behov for psykiatri, være et bærekraftig og moderne sykehus preget av høy faglig kompetanse.
 
Psykiatrisk sykehusavdeling ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, eller etnisk bakgrunn.

Arbeidsoppgaver
 • Utredning, diagnostikk og behandling.
 • Veiledning ovenfor andre ansatte, primærhelsetjenesten og kommunalt tiltaksapparat.
 • Deltakelse i vaktordning.
 • Arbeidsoppgavene løses i henhold til verdigrunnlaget til Sørlandet sykehus HF, hvor begrepene respekt, faglig dyktighet, engasjement og tilgjengelighet står sentralt.
 • Lederteamet ved enheten består av enhetsleder, overlege og psykolgspesialist.
Kvalifikasjoner
 • Psykiater.
 • Klinisk erfaring innen psykiatri.  
 • Kjennskap til norsk regel- og lovverk.
 • Erfaring fra veiledning av leger i spesialisering. Medansvar for faglig utvikling av teamet.   
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig godt.         
Personlige egenskaper som vektlegges
 • Ansvarsbevisst.
 • Selvstendig. 
 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Trives med å jobbe tverrfaglig, gode samarbeidsevner.
 • Evne til å arbeide målrettet og strukturert med arbeidsoppgaver.
 • Evne til å stå i utfordrende situasjoner og relasjoner.
 • Gode samarbeidsevner.
Vi tilbyr
 • Trivelig arbeidsmiljø.
 • Høyt faglig nivå.
 • Faglig og personlig utvikling.
 • Utfordrende og variert arbeid.
 • Nye lokaler fra våren 2023.

Søknadsfrist: 16.august 2020

Kontaktinformasjon: avdelingssjef Linda Esperaas mobil:93869494

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Overlege / spesialist

 • Arbeidsgiver

  Sørlandet Sykehus

 • Sted

  Kristiansand

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2020-08-16

 • Publiseringsdato

  2020-07-08

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!