Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Helse Sør-Øst

Seniorrådgiver/rådgiver finansiering

Publisert 2020-07-06 10.39
Søknadsfrist: 2020-08-25

Helse Sør-Øst RHF er et av landets fire regionale helseforetak og har ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet til 3 millioner innbyggere i Agder, Innlandet, Oslo, Vestfold og Telemark og Viken. Omsetningen er på om lag 80 milliarder kroner. Helse Sør-Øst har om lag 80 000 medarbeidere.

Helse Sør-Øst RHF kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver i spennende, tverrfaglige kompetansemiljøer og et inspirerende arbeidsmiljø med høyt tempo og høye krav til faglig kvalitet. Lønn etter avtale og offentlig tjenestepensjonsordning.

Helse Sør-Øst RHF skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. For mer informasjon om Helse Sør-Øst RHF,
se www.helse-sorost.no

Seniorrådgiver/rådgiver finansiering

Finans, Helse Sør-Øst RHF

 

Finans er en del av økonomifunksjonen i det regionale helseforetaket, og har ansvaret for investeringer og finansiering, herunder arbeidet med inntektsfordelingsmodellen til helseforetakene, økonomistyring på IKT-området, samt likviditetsstyring, pensjon og forsikringer. Videre har finans en viktig rolle i arbeidet med langtidsplaner og budsjett, med spesielt fokus på langtidsplanene.

Avdelingen består i dag av 16 medarbeidere med høy faglig kompetanse. Arbeidsoppgavene i den regionale finansfunksjonen er utfordrende, og det er gode muligheter til å arbeide med oppgaver av stor betydning for helseforetaksgruppen. Mer om oss på www.helse-sorost.no.

Er du helseøkonom, samfunnsøkonom eller siviløkonom med engasjement for bedre bruk av samfunnets og helsevesenets ressurser? Vi søker en selvstendig og faglig sterk seniorrådgiver/rådgiver som vil være med å legge føringer for den videre utviklingen av finansieringen av helseforetakene og sykehusene i foretaksgruppen. Stillingen rapporterer til finansdirektør .

 

Arbeidsoppgaver
 • Oppdatering av den regionale inntektsmodellen og videreutvikling av hvordan midler fordeles til helseforetakene og sykehusene i foretaksgruppen
 • Budsjettarbeid og økonomisk langtidsplanlegging
 • Utvikle finansieringsløsninger for ulike driftsrelaterte problemstillinger
 • Oppfølging av pensjonsområdet i Helse Sør-Øst
 • Økonomisk analyse 
Kvalifikasjoner
 • Mastergrad, gjerne helseøkonomi, samfunnsøkonomi eller siviløkonom
 • Kjennskap til styringen og finansieringen av spesialisthelsetjenesten
 • Gode ferdigheter i Excel 
Personlige egenskaper
 • Sterke analytiske evner
 • Samarbeidsorientert og gode kommunikasjonsevner
 • Ser helhetlige løsninger på komplekse problemstillinger
 • Samfunnsforståelse og -interesse
 • Initiativrik og selstendig 
Vi tilbyr
 • En interessant og selvstendig stilling i en spennende og samfunnsnyttig bransje
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser i en utviklende og utfordrende stilling i en organisasjon med stor aktivitet og spennende prosjekter
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger 

Helse Sør-Øst RHF har hovedkontor på Hamar og kontorlokasjoner i Oslo og Skien.  Fleksible løsninger med hensyn til kontorsted kan diskuteres.

Noe reisevirksomhet må påregnes. 

 

Søknadsfrist: 25.august 2020

Kontaktinformasjon: Finansdirektør Line Alfarrrustad mobil: 959 81 380 eller senior finansrådgiver Kristi Bjørge mobil: 958 47 605

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Akademiske stillinger

 • Arbeidsgiver

  Helse Sør-Øst

 • Sted

  Hamar

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2020-08-25

 • Publiseringsdato

  2020-07-06

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!