Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Sykehuset Innlandet - DPS Lillehammer

DPS Lillehammer - almennlege/lege

Publisert 2020-07-06 15.03
Søknadsfrist: 2020-08-16

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Hedmark og Oppland innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Divisjon Psykisk helsevern er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet. Divisjonen består av sykehusene Reinsvoll og Sanderud, fire distriktspsykiatriske sentre (DPS), to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og en barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Divisjonen har totalt ca 1650 årsverk.

Hei- ønsker du som allmennlege/lege å jobbe med somatikk i psykiatrien. Da har vi jobben for deg, se her;

DPS Lillehammer, poliklinikk Lillehammer

Vi ønsker å prioritere høyt den somatiske helsen til våre pasienter, og håper å få DEG med på laget som allmennlege;

-Du vil bli en del av en poliklinikk med vel 40 ansatte.

 -Du vil bli en del av en faggruppe på 12 legestillinger, hvorav 8 overleger (psykiatere) og 4 leger i spesialisering. 

 -Du vil bli en del av et tverrfaglig allmennpsykiatrisk team med leger, psykologer, sykepleiere, sosionomer og fysioterapeuter.

 -Du vil bli en del av en poliklinikk som har to allmennpsykiatriske team, ett Ambulant akutt team (AAT) og ett team for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

 -Du vil være ansatt i en poliklinikk som er en del av et større DPS, DPS Lillehammer, som består av poliklinikk Lillehammer, poliklinikk Otta, døgnenhet Otta med      allmennspsykiatri og psykosebehandling og døgnenhet Lillehammer som er åpen akuttpost.      

DPS Lillehammer har hovedansvaret for de allmennpsykiatriske spesialisthelsetjenestene i området rundt Lillehammer og i Gudbrandsdalen med omlag 80 000 mennesker i opptaksområdet.

Hvis dette virker fristende for deg så send en søknad innen 16.08.20 og oppgi mulig tiltredelsestidspunkt også om denne er senere enn 01.09.20.

Tidspunkt for intervju vil foregå i uke 34 og 35, håper du kan planlegge tid for dette. 

Vennligst oppgi tre referanser hvorav en skal være siste arbeidsgiver. 

Kopi av relevant utdanning og tjenesteattester må legges ved i søknaden. 

Dersom det innen søknadsfristens utløp skulle bli flere ledige stillinger, vil tilsetting bli foretatt av den søkermassen som foreligger.

Arbeidsoppgaver
 • Somatisk undersøkelse og utredning av pasienter med rett til behandling i psykisk helsevern.
 • Oppfølging av livsstilsendringer 
 • Samarbeid i tverrfaglig team.
 • Samarbeid med kommunale tjenester og andre institusjoner. 
Kvalifikasjoner
 • Søkere må ha norsk autorisasjon og beherske norsk språk meget godt både skriftlig og muntlig.
 • Søkere med relevant erfaring prioriteres. 
Personlige egenskaper
 • Gode evner til både samarbeid og selvstendig jobbing.
 • Faglig interesse og engasjement for spesialitet.
 • Strukturert.
 • Tilpasningsdyktig.
 • Ansvarsbevisst.
 • Fleksibel.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Trives med å jobbe i team.
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Personlig egnethet vektlegges.
Vi tilbyr
 • 50- 100% fast stilling ved DPS Lillehammer, alt etter eget ønske.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
 • Lønn etter overenskomst.
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP
 • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Søknadsfrist: 16.august 2020

Kontaktinformasjon: Enhetsleder Anne Marie Skotte mobil: 91108164 eller avdelingsoverlege Dag Trygve Hanoa mobil: 46764012

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Allmennlege, Andre legestillinger

 • Arbeidsgiver

  Sykehuset Innlandet - DPS Lillehammer

 • Sted

  Lillehammer

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2020-08-16

 • Publiseringsdato

  2020-07-06

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!