Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Fagrådgiver simulering og ferdighetstrening - lege, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Publisert 2020-06-30 11.30
Søknadsfrist: 2020-09-13

imagezdfn.png

Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering


Helsefaglig simulering har i økende grad har fått betydning i utdanning og etter-/videreutdanning av leger og øvrig helsepersonell. Simulering gir mulighet for praktisk trening i et bredt spekter; fra individuell ferdighetstrening til tverrfaglig teamtrening i akutte og komplekse situasjoner.

Helse Nord RHF etablerer nå en regional koordinerende enhet for helsefaglig simulering (heretter kalt RegSim Nord). UNN HF har fått ansvar for å etablere og drifte enheten. RegSim Nord blir en del av Regionalt utdanningssenter og skal ha et tett samarbeid med UNNs lokale simuleringsressurser (FOSS/SIMNORD).

RegSim skal være faglig spydspiss i helsefaglig tverrprofesjonell simulering i regionen, som inkluderer alt helsepersonell hvor simulering er egnet læringsarena. Man skal også bidra til bedre utdanningsløp (med tanke på ferdighetstrening og simulering) for leger i spesialisering (LIS). RegSim lokaliseres til UNN Breivika.

Vi supplerer nå teamet av ansatte med en legeressurs med ønsket oppstart høsten 2020. Stillingen som rådgiver simulering og ferdighetstrening kan være mellom 50 og 100% stilling, og kan med kombineres med klinisk stilling.

Arbeidsoppgaver

 • Identifisere og prioritere behov for ferdighetstrening tilknyttet avtalte utdanningsløp i regionen og/eller tilknyttet kritisk kompetansebehov i regionen 
 • Sikre oppbygging av tverrfaglig simuleringskompetanse i alle fire foretak gjennom regelmessige fasilitatorkurs
 • Etablere læringsnettverk og arrangere årlige regionale konferanser/workshops (alle yrkesgrupper)
 • Drive regional samordning av, og støtte til, utvikling av opplærings- og utdanningsaktiviteter i alle helseforetakene. Inkluderer deling av standarder, metodikk, scenarier og pedagogikk innen simulering
 • Utvikle nettsider for deling av læringsressurser, case-scenario, oversikt over ressurspersoner i de ulike helseforetakene, artikkelsamling, sjekklister m.m.
 • Samarbeide med nasjonale og internasjonale nettverk innen simulering, og tilføre regionen oppdatert kunnskap om simulering og simuleringspedagogikk
 • Initiere og legge til rette for forskning og innovasjon knyttet til simulering som metode for læring og kvalitetsforbedring
 • Veilede og støtte helseforetakene i arbeidet med ferdighetstrening og simulering, herunder bringe inn tema “simulering” i avdelingenes/utdanningenes fortløpende kvalitetsarbeid                 

Kvalifikasjoner

 • Du må være utdannet lege og ha erfaring med bruk av simulering og ferdighetstrening i utdanning/opplæring. Relevant spesialisering, videreutdanning og arbeidserfaring vil bli vektlagt.  
 • Det er ønskelig med forskerkompetanse. 
 • Det er viktig for oss at den som ansettes har prosjekterfaring og har drevet frem utviklingsarbeid hos tidligere arbeidsgivere. 
 • Språkkravet er god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker at du har et smittende engasjement og god arbeidskapasitet, at du trives med utadrettet virksomhet, og at du kan administrere dine egne tiltak/prosjekter.

Vi tilbyr

 • Et inkluderende arbeidsfellesskap med gode muligheter for faglig samarbeid mellom profesjoner og på kryss og tvers av landet
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Mulighet for utdanningsforskning
 • Heltid / Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
 • Stillinger: 3

Webcruiter-ID: 4252934870

Arbeidssted: Hansine Hansens veg 85, 9019 Tromsø

imageoa4c.png

Kontaktinformasjon

Elin Skog
Leder
952 29 088

Hege Lisbeth Roland Persson
Avdelingsleder
918 94 581

imaged7lad.pngUniversitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr befolkningen i den nordligste landsdelen medisinsk diagnostikk og behandling ved våre sykehus i Tromsø, Narvik, Harstad og Longyearbyen. Vår visjon er å gi den beste behandling, der resultatet for pasienten er det som teller. De rundt 6.500 medarbeiderne i UNN skaper resultater gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid, internt samarbeid og tett samhandling med kommunehelsetjenesten og andre samarbeidspartnere. Les mer om oss.

UNN har et særskilt ansvar for tilrettelegging av helsetilbud til den samiske befolkningen. Det vil bli lagt positiv vekt på om søker har kompetanse på samisk språk og/eller kultur.

image6k50i.png

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Andre legestillinger, Forsker, Lege, Rådgiver

 • Arbeidsgiver

  Universitetssykehuset Nord-Norge HF

 • Sted

  Tromsø

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2020-09-13

 • Publiseringsdato

  2020-06-30

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!