Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


NTNU

Stipendiat innen analyser av radiologiske tjenester i Norge, NTNU

Publisert 2020-06-26 15.48
Søknadsfrist: 2020-08-09

Institutt for helsevitenskap Gjøvik

This is NTNU

På NTNU jobber 8 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.
NTNU søker engasjerte medarbeidere.

Om stillingen

Ved Institutt for helsevitenskap Gjøvik, ved Fakultet for medisin og helsevitenskap NTNU, er det ledig midlertidig stilling som stipendiat knyttet til prosjektet; “Optimalisering av radiologiske tjenester (ORT) - Fra undersøkelse med lav verdi til effektive tjenester av høy verdi.” Stillingen er administrativt tilknyttet fagenhet for helse, teknologi og samfunn. Arbeidssted vil være Gjøvik, men det kan også være aktuelt å jobbe fra annet sted tilknyttet prosjektet.

Om stillingen

Stillingen er knyttet til et forskningsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd: Prosjektet Optimalisering av radiologiske tjenester (ORT) har som mål å forbedre kvaliteten på radiologiske tjenester i Norge ved å øke undersøkelser av høy verdi og redusere unødvendige og skadelige undersøkelser. 25% av den norske befolkningen får en eller flere polikliniske radiologiske undersøkelser hvert år til en samlet kostnad på 813 millioner kroner. Mange står i kø og venter på viktige undersøkelser mens en betydelig andel undersøkelser har liten helseverdi ifølge internasjonal litteratur. Målet med dette prosjektet er derfor å frigjøre ressurser til undersøkelser som gir høyt helseutbytte ved å identifisere og redusere lavverdi-undersøkelser. Vi skal bruke avanserte metoder fra helsetjenesteforskning, implementeringsvitenskap og helseøkonomi, samt solid fagkunnskap, for å identifisere radiologiske tjenester med lav verdi. Sammen med sentrale aktører som Den norske legeforening, Norsk radiologisk forening, Norsk pasientforening, samt radiologer skal vi skreddersy en intervensjon for å frigjøre ressurser for høyverdige radiologiske tjenester.

Stillingen rapporterer til professor Bjørn Hofmann. Faglig veileder vil være professor Jon Magnussen.

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes vil ha ansvaret for den helseøkonomiske delen av prosjektet. Dette inkluderer:

 • Analyser av omfang og geografiske variasjoner i forbruk av radiologiske tjenester i Norge 2013-23
 • Analyser av verdien av høy- og lavverdi radiologiske tjenester i Norge
 • Analyser av potensielle gevinster ved økte høy-verdi radiologiske undersøkelser
 • Sammen med tjenesteytere og prosjektgruppen identifisere hemmere og fremmere for optimal bruk av radiologiske undersøkelser
 • Sammen med tjenesteytere og prosjektgruppen utvikle en intervensjon for å øke høyverdi radiologiske tjenester og redusere lavverditjenester

Kvalifikasjonskrav

Stillingen som stipendiat har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i forskningsstillinger. Kvalifikasjonskravet er som følger: 

 • Fullført hovedfag/mastergrad (tilsvarende 120 studiepoeng) med sterk faglig bakgrunn i helseøkonomi, helsetjenesteforskning eller tilsvarende utdanning med karakter som er lik B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala. Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal ha et like godt faglig grunnlag. Søkere med svakere karakterbakgrunn vil kunne bli vurdert dersom det dokumenteres at kandidaten er særskilt egnet til en PhD.-utdanning. 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk 

Vi viser til Forskrift om ansettelsesvillkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat for generelle kriterier for stillingen. 

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA.

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og løsningsorientert 
 • Evne til å arbeide systematisk 
 • Er utholdende nysgjerrig  
 • Arbeider godt i tverrfaglig team med god forståelse for samhandling 

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

Stillingen som stipendiat kode 1017 lønnes brutto kr 479 600,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. Oppstart 01.01.2021.

Ansettelsesperioden er 3 år, uten undervisningsplikt. Ansettelse i stipendiatstilling forutsetter opptak til ph.d.-program ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Som stipendiat forplikter du deg til å delta i et organisert doktorgradsstudium innenfor ansettelsesperioden, og ansettelse forutsetter at du faktisk er kvalifisert for opptak til ph.d.-studiet innen tre måneder.  

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansattloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet. 

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. I henhold til Offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 

Spørsmål om stillingen kan rettes til Bjørn Morten Hofmann, tlf 95070185, e-post: bjoern.hofmann@ntnu.no 

Spørsmål om søknadsprosessen kan rettes til HR-konsulent Hanne Eng, tlf 95760751, e-post: hanne.eng@ntnu.no

Om søknaden: 

Publikasjoner og andre vitenskapelige arbeider som søker ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering, må følge søknaden. Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeider er vanskelig å identifisere den enkelte søkers innsats, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.  

Søknad med CV, vitnemål, attester og eventuell publikasjonsliste sendes via Jobbnorge.no. I tillegg ønsker vi at du oppgir minst to relevante referanser. Søkere som inviteres til intervju må ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Søknaden merkes med referansenummer: 20/1061


Søknadsfrist: 09.08.2020

imagek7se.png

NTNU - kunnskap for en bedre verden

NTNU - kunnskap for en bedre verden
Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 
Fakultet for medisin og helsevitenskap
Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er et av NTNUs største fakultet med ca. 1800 ansatte fordelt på 1300 årsverk. Fakultetets hovedvirksomhet er utdanning og forskningsvirksomhet, i tett integrasjon med St. Olavs hospital. 

Institutt for helsevitenskap i Gjøvik
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik består av ca. 120 ansatte, faglig fordelt på fire enheter; Fagenhet for sykepleie, Fagenhet for helse, teknologi og samfunn, Senter for omsorgsforskning, øst og Senter for simulering og pasientsikkerhet. Særlige områder som prioriteres er forskning innen pasientsikkerhet, klinisk sykepleie, folkehelsevitenskap, helse- og omsorgstjenesteforskning samt utdanningskvalitet.

Kommune

Gjøvik Trondheim

Omfang

Heltid

Varighet

Vikariat/Midlertidig

Arbeidssted

Gjøvik

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Stipendiat

 • Arbeidsgiver

  NTNU

 • Sted

  Gjøvik

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2020-08-09

 • Publiseringsdato

  2020-06-26

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!