Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Sørlandet sykehus HF

Overlege - fengsel, Sørlandet sykehus HF

Publisert 2020-05-18 19.23
Søknadsfrist: 2020-06-14

imagen7amp.png

- Trygghet når du trenger det mest
Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook

Overlege - fengsel

Klinikk for psykisk helse

I løpet av 2020 skal det etableres to nye fengsler på Agder, med 100 plasser i Mandal og 200 plasser i Froland. Evje fengsel er fra før etablert som et rent kvinnefengsel med 30 plasser, inklusive 8 rusmestringsplasser.

Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus skal utvide, videreutvikle og styrke spesialisthelsetjenestetilbudet innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling til de innsatte i fengslene på Agder.

Det er en målsetning å skape et spesialisert og koordinert fagmiljø på tvers av klinikken for å sikre et likeverdig tjenestetilbud til de innsatte uavhengig av soningssted.

Stillingsbrøk etter avtale. Arbeidssted Arendal/Froland, Evje og/eller Mandal etter avtale.

Stillingen kan om ønskelig inngå som en del av nåværende stilling som overlege i Klinikk for psykisk helse.

Avtalespesialister og/eller øvrige privatpraktiserende spesialister er velkomne til å søke.

Arbeidsoppgaver

 • Klinikk for psykisk helse har nå et behov for å tilsette flere overleger med spesialisering i psykiatri og/eller rus- og avhengighetsmedisin som skal arbeide inn mot fengslene. De som tilsettes bør ha interesse for fagfeltet og et ønske om å bidra i utviklingen av et solid spesialisthelsetjenestetilbud til de innsatte.
 • Stillingene vil kreve utstrakt grad av samarbeid med kriminalomsorg og den kommunale fengselshelsetjenesten.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent spesialist i psykiatri og/eller rus- og avhengighetsmedisin. Søkere med kort tid igjen til godkjent spesialitet vil også komme i betraktning, og oppfordres til å søke.
 • Gyldig norsk autorisasjon
 • Beherske norsk språk godt, både muntlig og skriftlig. Må minimum ha bestått Bergenstesten eller annen norsktest på B2 nivå.
 • Erfaring med grupper og veiledningskompetanse er en fordel

Personlige egenskaper

 • Faglig nysgjerrig og motivert for å utvikle egen kompetanse i samsvar med avdelingens behov
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Interesse for fagfeltet
 • Fleksibel og handlingsorientert
 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø preget av åpenhet og interesse for faglig utvikling av tjenestetilbudet
 • Høyt faglig nivå og et utfordrende og variert arbeid
 • Veiledning
 • Overlege i faste stillinger opparbeider rett til 4 mnd. studiepermisjon hvert 5. år etter til enhver tid gjeldende overenskomst
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Pensjonsordning (2 % pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring
 • Heltid / Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100

Webcruiter-ID: 4229408923

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Gjennom holdninger, adferd og kommunikasjon er alle medarbeidere i SSHF medansvarlige for å fremme likestilling og likeverd på vår arbeidsplass.

Arbeidssted: Egsveien 100, 4615 Kristiansand, Norge

imagerclvf.png

Kontaktinformasjon

Joyce Pigao

Avdelingssjef DPS Østre Agder

463 71 282

Frode Nordhelle

Konstituert avdelingssjef Avd. for rus- og avhengighetsbehandling

992 68 810

Arne Thomassen

Avdelingssjef DPS Strømme

986 70 043

imagenqtsn.png

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Overlege / spesialist

 • Arbeidsgiver

  Sørlandet sykehus HF

 • Sted

  Kristiansand

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2020-06-14

 • Publiseringsdato

  2020-05-18

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!