Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


 Øygarden kommune

Fastlegeheimlar Ågotnes legekontor og Arkaden legesenter, Øygarden kommune

Publisert 2020-05-14 10.23
Søknadsfrist: 2020-06-14

imagek3ob7.png

Fastlegeheimel på Ågotnes legekontor
Kontoret held til i moderne og funksjonelle lokale, om lag 25 minutt køyretid frå Bergen sentrum. Det er fem fastlegar på legekontoret, med flinke og erfarne legesekretærar. Det vert nytta Infodoc journalsystem. Listestorleiken er for tida 1300 pasientar. Listestorleiken kan endrast etter avtale med ny heimelsinnehavar. Fastlegeheimelen vert drifta etter sjølvstendig næringsdrivande modell.

Fastlegeheimel på Arkaden legesenter
Kontoret held til i funksjonelle og trivelege lokale i Sartor Storsenter på Straume, om lag 15 minutt køyretid frå Bergen sentrum. Det er fire fastlegar på legesenteret med flinke og erfarne legesekretærar. Det vert nytta Infodoc journalsystem. Listestorleiken er for tida 1000 pasientar. Listestorleiken kan endrast etter avtale med ny heimelsinnehavar. Fastlegeheimelen vert drifta etter sjølvstendig næringsdrivande modell.

For begge stillingane gjeld følgjande:

Kvalifikasjonar:

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Fullført norsk turnusteneste/ LIS1
 • Svært gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg
 • Personlege eigenskapar vert vektlagd
 • Politiattest må ikkje vera eldre enn 3 månadar må leggjast fram før ein tek til i stillinga.

Vi tilbyr :

 • Stillingstype: Fast stilling
 • Stillingsprosent: 100%

Øygarden kommune har gunstige ordningar når det gjeld økonomisk støtte til næringsdrivande fastlegar ved eventuelt fråvær frå praksis i samband med svangerskap eller sjukefråvær.

Kontaktpersoner

Frode Hammer
Fastlege Ågotnes legekontor
997 10 373

Ida N Egeland
Fastlege Arkaden legesenter
986 56 360

Stein-Inge Stigen
Kommuneoverlege
55 09 72 26
stein.stigen@oygarden.kommune.no

Hjemmeside
www.nyeoygardenkommune.no/

Arbeidssted
Ågotnes legekontor / Arkaden legesenter
Foldnesvegen
5353 STRAUMES

image6swvr.png

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Fastlege, Kommunal lege, Lege

 • Arbeidsgiver

  Øygarden kommune

 • Sted

  Straume

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2020-06-14

 • Publiseringsdato

  2020-05-14

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!