Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Helse Bergen

Overlege ved Ortopedisk avdeling, Helse Bergen

Publisert 2020-03-19 11.15
Søknadsfrist: 2020-04-08

imageeta4x.png

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre, og rett opplæring til våre pasientar og pårørande. Kvart år behandlar vi over 800.000 pasientar og bidreg i utdanninga av eit par tusen helsearbeidarar. Forsking er ei viktig oppgåve, og vi er blant dei fremste i landet innanfor dette feltet. Les meir på www.helse-bergen.no eller facebook.

Overlege ved Ortopedisk avdeling

Seksjon for ortopedisk traumatologi

Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, har ledig stilling som overlege ved seksjon for ortopdedisk traumatologi. Ortopedisk avdeling har 5 sengepostar, poliklinikk og ei dagkirurgisk eining.

Legane ved Ortopedisk avdeling er knytt til seksjonar for barneortopedi, traumatologi, protese- og revmakirurgi, rygg- og onkologisk kirurgi, ortopediske infeksjonar, samt nasjonalt kompetansesenter for leddprotesar og hoftebrot, Senter for bein- og blautvevssvulstar og Seksjon for funksjonsforbetrande kirurgi.

Seksjon for ortopedisk traumatologi har ansvar for pasienter med skadar, samt elektiv kirurgi i mellom anna handledd, olboge, skulder kne og fot. Stillinga vil i utgangspunktet vere knytta til behandling av kneskader, i tillegg til generelt vaktarbeid.

Tiltredelse hausten 2020 eller etter nærare avtale. 

Arbeidsoppgåver

 • Arbeidet vil bestå i å delta i utgreiing og behandling av ortopediske pasientar, med hovudvekt på pasientar med knerelaterte lidingar
 • Forholda blir lagt til rette for deltaking i undervising, kurs, etterutdanning og forsking
 • Ortopedisk avdeling er knytta til Det medisinske fakultet, institutt for kirurgiske fag ved UiB, og har ansvar for undervising av medisinarstudentar. Legar deltar i undervising av studentar
 • Tilsett vil delta i bakvakt som for tida er 12-delt

Kvalifikasjonar

 • Spesialist i ortopedi eller ferdig spesialist innan 1 år
 • Norsk autorisasjon
 • Erfaring med kneartroskopi og generell traumatologi
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Relevant forskingserfaring
 • Søkjar må meistre norsk, både munnleg og skriftleg
 • God skriftleg dokumentasjonsevne

Personlege eigenskapar

 • Strukturert
 • Avgjerdsfør
 • Løysingsorientert
 • Fleksibel
 • Evne til å bidra til eit godt arbeidsmiljø
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Høgt fagleg nivå
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Avdelinga legg til rette for deltaking i undervising, kurs, etterutdanning og forsking
 • Heiltid / Deltid: Heiltid
 • Tilsettingsform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
 • Stillingar: 1

Webcruiter-ID: 4207014173

Arbeidsstad: Haukelandsveien 22, 5021 Bergen

image9ap5.png

Kontaktinformasjon

Jonas Meling Fevang
Avdelingsoverlege
402 00 607

Randi Margrete Hole
Seksjonsoverlege
913 20 167
randi.margrete.hole@helse-bergen.no

image06ewl.png

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Overlege / spesialist

 • Arbeidsgiver

  Helse Bergen

 • Sted

  Bergen

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2020-04-08

 • Publiseringsdato

  2020-03-19

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!