Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Trondheim kommune

Leger i helsehus, Trondheim kommune

Publisert 2020-02-14 10.47
Søknadsfrist: 2020-03-03

imaged4ykl.png

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 15 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø.

Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside.

Trondheim kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste.
Gyldig politiattest må framlegges i tilsettinger der det er påkrevd.

Leger i helsehus

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid

Trondheim kommune har i dag 12 sykehjemsleger som arbeider i 50 - 100 prosent stilling i byens helsehus (korttidsplasser) og helse- og velferdssentre (langtidsplasser). Ordningen med egne sykehjemsleger har fungert meget godt. Legene opplever å ha et godt kollegialt fellesskap og møtes ukentlig for faglige diskusjoner og internundervisning og vikarierer for hverandre ved korttidsfravær.

Vi tilbyr nå to faste 100 prosent stillinger som lege ved avdeling for rehabilitering ved Nidarvoll Helsehus og Søbstad Helsehus. Vi ønsker primært spesialister i allmennmedisin, geriatri eller fysikalsk medisin og rehabilitering. Det må opplyses i søknadsteksten om du har noen preferanser for hvor du helst ønsker å jobbe. Stillingene er organisatorisk plassert ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid.

Oppstart så snart som mulig.

HPR-nummer og minimum tre referanser oppgis i søknaden. Politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta legetjenester til pasienter i helsehus i henhold til kommunens overordnede pasientforløp og fastsatte rutiner.
 • Samhandling/samarbeide med annet helsepersonell i enhetene og pasientens pårørende.
 • Deltagelse i jevnlige møter/smågrupper med de andre sykehjemslegene.
 • Internundervisning.
 • Kollegial fraværdekning ved ferie og ved annet fravær. Enhet for legetjenester ordner legevikar ved fellesferie og annet langvarig fravær.

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i, eller under spesialisering i, allmennmedisin, geriatri eller fysikalsk medisin og rehabilitering.
 • God kjennskap til og erfaring fra norsk helsevesen.
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • Interesse for sykehjemsmedisin/geriatri/rehabilitering.
 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Gode veiledningsevner.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Arbeider godt både selvstendig og i team.
 • Evne til å be om råd når det er nødvendig.
 • Evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Et godt medisinsk fagmiljø med faste fagmøter/internundervisning.
 • Mulighet for ti dager med kurs/kompetanseheving per år.
 • Overlegepermisjon fire måneder hvert 5. år for godkjente spesialister.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.
 • Heltid / Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
 • Stillinger: 2

Webcruiter-ID: 4193120745

Arbeidssted: Erling Skakkes gate 40 D, 7012 Trondheim

image2hrmb.png

Kontaktinformasjon

Jarl Kristian Røbech
Avdelingsleder
952 09 113

Lars Kåre Hægstad
Lege ved Nidarvoll Helsehus
907 64 331

Eli-Anne Skaug
Lege ved Søbstad Helsehus
922 48 231

imagee973.png

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Allmennlege, Lege, Lege i spesialisering, Overlege / spesialist

 • Arbeidsgiver

  Trondheim kommune

 • Sted

  Trondheim

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2020-03-03

 • Publiseringsdato

  2020-02-14

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!