Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Sørlandet sykehus HF

Avdelingssjef Nevrologisk avdeling, Sørlandet sykehus HF

Publisert 2020-02-13 13.30
Søknadsfrist: 2020-02-29

imagesic74.png

- Trygghet når du trenger det mest
Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook

Avdelingssjef

Nevrologisk avdeling, Kristiansand

Klinikk for somatikk Kristiansand skal ansette ny avdelingssjef for Nevrologisk avdeling. Nevrologisk avdeling har hovedsete i Kristiansand. Avdelingen har et bredt spekter av oppgaver. De fleste nevrologiske pasienter fra Agder behandles i Sørlandet sykehus HF (SSHF), som har et befolkningsgrunnlag rundt 300.000.  

Nevrologisk avdeling har et aktivt forskningsmiljø, med flere pågående forskningsprosjekt. Avdelingen har to overleger med bistilling som professor II. SSHF har et nasjonalt kompetansesenter for flåttforskning, som samarbeider med Nevrologisk avdeling. 

Slagbehandling skjer ved alle tre sykehus i SSHF, med slagmottak i de medisinske avdelingene i Arendal og Flekkefjord. Nevrologisk avdeling har slagmottak i Kristiansand, og er definert som foretakets slagsenter, med ansvar for felles faglige retningslinjer og rutiner. Det er etablert eget fagråd for slagbehandling, der de tre sykehusene inngår, sammen med Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering.

Nevrologisk avdeling har et kostnadsbudsjett på 80,3 mill. i 2020, og om lag 64,2 faste årsverk/78,2 brutto årsverk. Legestaben består av 11,2 overleger og 9 LiS. LiS har tilstedevakt. Avdelingens leger ambulerer til Arendal for poliklinikk og ansvar for slagpasienter på dagtid hverdager. I 2019 hadde avdelingen 12.436 polikliniske konsultasjoner (hvorav 3.056 i Arendal), 3.218 døgnopphold og 268 dagbehandlinger. 

SSHF har store økonomiske utfordringer, og avdelingssjef må delta i arbeidet med økonomiske tiltak i klinikken.  

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Avdelingssjef har det overordnede ansvaret for kvalitet, pasientsikkerhet, pasientbehandling, personal, drift og økonomi og er klinikkdirektørs rådgiver innenfor nevrologi og slagbehandling.
 • Avdelingssjef må legge til rette for effektiv drift, og gjennomføre vedtatte økonomiske tiltak.  
 • Avdelingssjef har lederansvar for legegruppen. Det er egne enhetsledere for merkantile og sengeposter.
 • Avdelingssjef representerer avdelingen i sentrale fagfora, lokalt, regionalt og nasjonalt.
 • Kommunikasjon og kontakt med media og pasientorganisasjoner iht. helseforetakets retningslinjer.
 • Det kan legges til rette for noe klinisk arbeid. Ledelse av avdelingen er imidlertid avdelingssjefs primæroppgave.

Kvalifikasjoner

 • Vi ønsker primært søkere med faglig bakgrunn innenfor nevrologi, men annen relevant kompetanse vil bli vurdert.
 • Du bør ha erfaring fra ledelse.
 • Formell lederkompetanse er en fordel.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt. Særlig viktig er:
  • Gode lederegenskaper og samarbeidsevner
  • Evne til å engasjere og motivere kompetente medarbeidere
  • Evne til å bygge relasjoner til samarbeidende avdelinger
  • Evne til strategisk tenking 

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver i et høykompetansemiljø
 • Gode muligheter for å påvirke utviklingen av faget i SSHF i årene fremover
 • Lønn etter avtale
 • Heltid / Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
 • Stillinger: 1

Webcruiter-ID: 4189343387

Arbeidssted: Egsveien 100, 4615 Kristiansand, Norge

imagery8gr.png

Kontaktinformasjon

Nina Hope Iversen
Klinikkdirektør
905 92 101

Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere

imagezut8n.png

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Leder

 • Arbeidsgiver

  Sørlandet sykehus HF

 • Sted

  Kristiansand

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2020-02-29

 • Publiseringsdato

  2020-02-13

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!