Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Region Sjælland

Afsnitsleder (specialeansvarlig overlæge) til Center for Reproduktiv Medicin/ Head of Fertility Section, Region Sjælland

Publisert 2020-02-13 14.47
Søknadsfrist: 2020-02-23

imagexzs6.png

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Afsnitsleder (specialeansvarlig overlæge) til Center for Reproduktiv Medicin/ Head of Fertility Section

På Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge er en stilling som specialansvarlig overlæge ledig fra 1.4.2020 eller snarest derefter.

Vil du være med til at forandre fertilitetsområdet i Region Sjælland, så vi i fremtiden kan indtage en førende position inden for reproduktiv medicin?

Du skal bidrage til at udvikle nye tilgange til Region Sjællands fertilitetsbehandling med fokus på livsstilsinterventioner, som i kombination med andre tiltag sætter patienten i centrum for egen behandlingen.

Du bistår med at udvikle forskningsprojekter, bl.a. i samarbejde med ReproHealth konsortiet og bidrager til udviklingen af viden på fertilitetsområdet.

Du tager udgangspunkt i patientens behov og i en tydelig patientinddragelse og har høje idealer for det kliniske arbejde.

Du arbejder målrettet for at levere høj kvalitet såvel inden for afdelingens egne rammer som i de samlede patientforløb.

Din opgave bliver at organisere og understøtte kvaliteten af offentlig fertilitetsudredning og behandling på centeret.

I samarbejde med afdelingsledelsen skal du sætte mål og visioner for et robust, kvalitetsstærkt og patientvenligt Center for Reproduktiv Medicin som en del af Gynækologisk Obstetrisk Universitetsafdeling 2024 på Sjællands Universitetshospital i Køge.

Du udgør sammen med en anden mellemleder afsnitsledelsen for centret. Afsnitsledelsen refererer til afdelingsledelsen på Gynækologisk og Obstetrisk Afdeling på SUH.

Region Sjællands Center for Reproduktiv Medicin i Køge har følgende aktiviteter

 • Er berammet til 1000-1500 friske IVF/ICSI cykli årligt

 • Varetager al fertilitetsbehandling, herunder

  • Behandling med nedfrosne embryoner/blastocyster

  • Udredning af nedsat sædkvalitet

  • Indgår i udredning/behandling af kvinder med gynækologiske endokrine tilstande, herunder

  • Recurrent Implantation Failure

 • Indgår i nationale og internationale forskningsprojekter, delfinansieret af midler fra ReproHealth konsortiet.

 • Vi forventer at øge udrednings- og behandlingskapaciteten i centeret over de kommende år.

Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde omfatter i øvrigt

 • Afsnit for fødende og svangre og barsel med årligt 2300 fødsler

 • Afsnit for gynækologi med døgnsenge og gynækologisk ambulatorium

 • Varetager gynækologiske regions og højt specialiserede funktioner indenfor urogynækologi og onkogynækologi

 • Varetager obstetriske regionsfunktioner

 • Dagskirurgisk afsnit (1-3 operationsstuer dagligt)

 • Central operationsafdeling (otte operationsstuer om ugen)

Gynækologisk Obstetrisk Afdeling indgår i speciallægeuddannelsen i Gynækologi og Obstetrik (seks forløb fordelt på H1, H2 og H3 faser) samt i uddannelsen af speciallæger i Almen Praksis (fire forløb). Afdelingen i Roskilde forventes at flytte til Køge i 2024 – i nabofællesskab med Center for Reproduktiv Medicin.

Køge har et indbyggerantal på 65.000 og er beliggende i Østdanmark. Afstanden fra Køge til København er 45 km. og fra Køge til Malmø 75 km. Der er god togforbindelse fra København og kort afstand til den internationale lufthavn i Kastrup.

Vi tilbyder:

At du, afhængig af dine nuværende kvalifikationer og behov, får mulighed for

 • at deltage i lederkurser og ledernetværk

 • at deltage i forskning

 • indgå i forskningssamarbejde med danske og internationale forskergrupper

For kollegaer fra øvrige nordiske lande:

 • hjælp til relokation til Danmark (hjælp til at finde bolig, registrering ved de danske myndigheder, assistance med indskrivning i skoler og børneinstitutioner, og hjælp til ægtefællejobsøgning).

Desuden yder regionen et flyttetilskud på op til 20.000 dkr. for en familie før skat.

Vi vægter følgende egenskaber højt

 • Gode evner til at opretholde et helhedsperspektiv, skabe sammenhænge og mening

 • Strategisk og analytisk tænkning og handlekraft samt vedholdenhed med henblik på at eksekvere beslutninger

 • Evne til at holde fokus på kerneopgaven i en tid med forandringer og løbende udfordringer Ambition på patienternes, fagets og afdelingens vegne

 • God forståelse for vilkår og rammer

 • Løsningsfokuseret tilgang, præget af kreativitet og nytænkning

 • En respekterende, synlig og involverende ledelsesstil samt evne til at koordinere og træffe de nødvendige beslutninger

 • Klar og motiverende kommunikation med fokus på et højt informationsniveau

 • Forståelse for arbejdsmiljøets betydning for at vi kan yde patientbehandling på et højt niveau

 • Forståelse for forskningens betydning for afdelingens udvikling

 • Lederskab i forhold til kontinuerligt at udvikle og implementere nye arbejdsgange og metoder med henblik på smart ressource udnyttelse og optimering af patientbehandlingen

 • Anvendelse af ny teknologi i patientbehandlingen

 • Rekruttering, udvikling og fastholdelse af kompetent personale

 • Kvalitet i uddannelse af yngre læger og medicinstuderende

Kvalifikationer

Stillingen ønskes besat med en overlægekvalificeret speciallæge i Gynækologi og Obstetrik med særlig kompetence og interesse inden for reproduktiv medicin, fertilitet og ledelse, og som ønsker at bidrage til den videre opbygning og ledelse af Region Sjællands eneste offentlige fertilitetsklinik. Ansøgere med forskningserfaring, dokumenteret solid erfaring indenfor reproduktionsmedicin og gynækologisk endokrinologi samt ledelse vil blive foretrukket. Tillige lægges vægt på pædagogisk erfaring. Ansøgere må forvente, at der deltager en patient eller pårørende i samtaleudvalget. Vedkommende er medlem af hospitalets patientforum, og har underskrevet en tavshedserklæring. Øvrige medlemmer af samtaleudvalget er omfattet af den tavshedspligt, der gælder for offentligt ansatte.

Ansøgere til stillingen som overlæge skal have erfaringsgrundlag som speciallæge i minimum fem år. Beroende på konkrete kvalifikationer, kan dispensation ansøges.

Løn- og ansættelsesvilkår efter aftale for overenskomstansatte specialeansvarlige overlæger. Stillingen er vagtfri, men deltagelse i weekend dagvagter kan aftales.

Center for Reproduktiv Medicin

Region Sjælland har samlet al offentlig fertilitetsbehandling i regionen i Center for Reproduktiv Medicin i nye lokaler (1000 m2) beliggende i nabofællesskab med Sjællands Universitetshospital, Køge.

Sjællands Universitetshospital

Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden. Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet.

Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Når bygningerne i Køge står færdige i 2024, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Ansøgningsfrist 23.2.20

Samtaler forventes i uge 9

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Lars Alling Møller, 23 32 79 23 eller overlæge konst. afsnitsleder Anne Lis Mikkelsen 47 32 12 48.

Du kan læse mere om Sjællands Universitetshospital på www.regionsjaelland.dk. Læs mere om byggeprojektet i Køge her

Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Roskilde og Køge sygehuse anvender en vurdering af de syv lægeroller (Medicinsk ekspert/lægefaglig, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator/organisator, Sundhedsfremmer, Akademiker/forsker og underviser, Professionel) i den faglige bedømmelse. Ansøger bedes i ansøgningen - med bedst mulig dokumentation - forholde sig konkret til de syv lægeroller jævnfør Sundhedsstyrelsens rapport: De syv lægeroller, fra maj 2013

Du kan læse mere om rollemodellen (De syv lægeroller) her

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

 
 
Kontaktperson(er):
Navn: Lars Mikael Alling Møller
Stilling: Ledende overlæge
Email: lamm@regionsjaelland.dk
Telefon: 47324001

Navn: Anne Lis Englund
Stilling: Overlæge
Email: aleg@regionsjaelland.dk
Telefon: 59484275

Fakta:

Arbejdssted:
Sjællands Universitetshospital Køge

Stilling:
Specialeansvarlig overlæge

Quicknr:
008530

Speciale:
Gynækologi og obstetrik

Jobtype:
Fuld tid
Fast ansættelse

Opslået:
03.02.20

Ansøgningsfrist:
23.02.20

Ansættelsesstartdato:
01.04.20

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Leder, Overlege / spesialist

 • Arbeidsgiver

  Region Sjælland

 • Sted

 • Land

  Danmark

 • Søknadsfrist

  2020-02-23

 • Publiseringsdato

  2020-02-13

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!