Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Helse Stavanger HF

Overlege i karkirurgi, Helse Stavanger HF

Publisert 2020-01-29 11.19
Søknadsfrist: 2020-03-08

image91iwe.png

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no. 

Overlege i karkirurgi

Kar/thorax kirurgisk seksjon / poliklinikk kirurgisk 4E

1 års vikariat, med mulighet for forlengelse, som overlege i karkirurgi, kirurgisk avdeling Helse Stavanger, Stavanger Universitetssykehus er ledig. Stillingen kan være aktuell for LIS som nærmer seg ferdig spesialist i karkirurgi. Tiltredelse snarest.

Kar/thoraxkirurgisk seksjon har 6 overlegestillinger, 2 LIS B-gren i karkirurgi, samt 2 rotasjonsstillinger. Seksjonen behandler de aller fleste karkirurgiske tilstander som åpen operasjon for aneurismer, infrainguinal karkirurgi, EVAR, carotiskirurgi og aksesskirurgi. Det er godt samarbeid med intervensjonsradiologisk avdeling.

Det er aktuelt å delta i undervisning/introduksjon av medisinske studenter.  

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.  

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgaver innenfor karkirurgi og generell thoraxkirurgi. Seksjonert bakvakt.
 • Arbeid på post, poliklinikk og operasjonsavd., undervisning og rettledning av LIS og studenter, tverrfaglig samarbeid.  

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon
 • Godkjent spesialist i karkirurgi
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norkstest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.

Utdanningsretnig:

 • Medisin

Utdanningsnivå:

 • Profesjonsstudium

Personlige egenskaper

 • Ansvarsbevisst
 • Motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Evne til å ta selvstendige avgjørelser samtidig som du også kan arbeide i team
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner med pasienter, pårørende og kolleger 

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Et aktivt og trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • God pensjonsordning
 • Tjenestereiseforsikring, yrkesskadeforsikring og gruppelivsforsikring
 • Gode velferdsordninger som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettslag
 • Heltid / Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Vikariat
 • Stillingsprosent: 100
 • Stillinger: 1

Webcruiter-ID: 4174451863

Arbeidssted: Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4019 Stavanger, Norge

imageeunk.png

Kontaktinformasjon

Beate Viddal
Seksjonsoverlege
+47 922 54 621

imagewl6ii.png

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Overlege / spesialist

 • Arbeidsgiver

  Helse Stavanger HF

 • Sted

  Stavanger

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2020-03-08

 • Publiseringsdato

  2020-01-29

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!