Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Helse Stavanger HF

Lege i spesialisering, karkirurgi (LIS 2/3), Helse Stavanger HF

Publisert 2020-01-29 11.32
Søknadsfrist: 2020-03-08

imagez67f9.png

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no. 

Lege i spesialisering, karkirurgi (LIS 2/3)

Kar,thorax kirurgisk seksjon / poliklinikk kirurgisk 4E

Vikariat som LIS 2/3 i karkirurgi er ledig. Ved godkjent spesialitet vil stillingen konverteres til legespesialist. 

Kirurgisk avdeling er en del av kirurgisk klinikk. Kirurgisk avdeling består av sengeposter, poliklinikker og en dagkirurgi innenfor spesialområdene karkirurgi, urologi og bryst- og endokrinkirurgi. Gastrokirurgi er egen avdeling.

Alle læringsmål innen karkirurgi dekkes i Helseforetaket.

Kar/thoraxkirurgisk seksjon har 6 overlegestillinger, 2 LIS B-gren i karkirurgi, samt 2 rotasjonsstillinger. Seksjonen behandler de aller fleste karkirurgiske tilstander som åpen operasjon for aneurismer, infrainguinal karkirurgi, EVAR, carotiskirurgi og aksesskirurgi. Det er godt samarbeid med intervensjonsradiologisk avdeling.

Det er ellers omfattende poliklinisk og dagkirurgisk virksomhet. Seksjonen er i gang med å bygge opp et forskningsmiljø.

Ved evt. tilsetting av interne søkere kan ett eller flere LIS-vikariater bli ledige.

Det forventes at man deltar i undervisning/introduksjon av medisinstudenter og LIS-1.

Stillingen lyses også ut på DNLF sine nettsider.

Tiltredelse etter avtale.  

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Primærvakt som innbefatter mottak av både kirurgiske og gastrokirurgiske pasienter 
 • Operativ virksomhet, post- og poliklinikkarbeid
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Opplæring og rettleding av studenter, samt nyansatte 

Kvalifikasjoner

 • Ferdig LIS-1
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norkstest på  B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.
 • Ønskelig med relevant erfaring innen karkirurgi

 Utdanningsretning:

 • Medisin

Utdanningsnivå:

 • Profesjonsstudium 

Personlige egenskaper

 • Personlige egenskaper og kvaliteter som interesse for faget, faglig dyktighet, operative ferdigheter, gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, bidra til godt arbeidsmiljø, fleksibilitet og initiavtivrik, innsatsvilje og selvstendighet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Avdelingen legger til rette for gjennomføring av spesialistutdanning
 • Du får en overlege som veileder under spesialistutdanningen
 • Et aktivt og trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • God pensjonsordning
 • Tjenestereiseforsikring, yrkesskadeforsikring og gruppelivsforsikring
 • Gode velferdsordninger som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettslag
 • Heltid / Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Vikariat
 • Stillingsprosent: 100
 • Stillinger: 1

Webcruiter-ID: 4174444192

Arbeidssted: Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4019 Stavanger, Norge

image9luk8.png

Kontaktinformasjon

Beate Viddal
Seksjonsoverlege
+47 922 54 621

imagehj3j7.png

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Lege i spesialisering

 • Arbeidsgiver

  Helse Stavanger HF

 • Sted

  Stavanger

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2020-03-08

 • Publiseringsdato

  2020-01-29

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!