Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Akershus universitetssykehus HF

Fagsjef psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus HF

Publisert 2020-01-14 15.52
Søknadsfrist: 2020-02-21

imagezm2ob.png

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Divisjon psykisk helsevern har ca. 1850 årsverk og består av sykehusavdelingene Akuttpsykiatri, Spesialpsykiatri og Alderspsykiatri, samt lokalbaserte tjenester ved fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), Avdeling barn og unges psykiske helsevern (BUP) og Avdeling rus og avhengighet (ARA). Behandlingsstedene til de lokalbaserte tjenestene innen DPS, BUP og ARA er på Øvre Romerike, Nedre Romerike, Groruddalen, Follo og Kongsvinger. I tillegg har divisjonen en avdeling for voksenhabilitering og en forskningsavdeling.

Fagsjef psykisk helsevern

Divisjon for psykisk helsevern

Stillingen inngår i divisjonsdirektørs ledergruppe, og har bred kontaktflate på alle nivåer i organisasjonen. Oppgavene er flerfaglige og innebærer tett samarbeid med divisjonens avdelinger. Rett kandidat vil være en aktiv bidragsyter inn i divisjonens ledergruppe. Fagsjef er medisinskfaglig rådgiver.

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta overordnet medisinskfaglig systemansvar for pasientbehandlingen ved divisjonen 
 • Ivareta fagutvikling og fagstrategi, herunder gode pasientforløp og koordinering av pasientrettet virksomhet på tvers av klinikker og lokalisasjoner.
 • rådgivning for divisjonsdirektør og ledelsen som ivaretar god virksomhetsstyring og  internkontroll
 • Gi råd/anbefalinger i kompliserte klagesaker, NPE-saker  
 • Samarbeid med  eksterne aktører, det være seg helsemyndigheter, førstelinjen, politiet m.fl. 
 • Deltakelse i prosjekt- og utviklingsarbeid 
 • Deltakelse i divisjonens ledermøter

Kvalifikasjoner

 • Psykiater/spesialist i psykiatri og solid klinisk erfaring.
 • God innsikt i spesialisthelsetjenesten 
 • God virksomhetsforståelse og ledererfaring fra komplekse organisasjoner.
 • Erfaring fra offentlig forvaltning vil være en fordel.
 • God kunnskap om helselovgivning
 • Fortrolig med ulike IKT systemer brukt i helsesektoren og bruk av office programmer i det daglige 

Personlige egenskaper

 • Du trives med å involvere andre og er en naturlig støtte og diskusjonspartner på ulike nivåer.
 • Du er ambisiøs, løsningsorientert og god til å kommunisere.
 • Som lagspiller og lagbygger er du ivaretagende, kreativ og lyttende.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt. 
 • Svært gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • Evne til å jobbe analytisk, strukturert, grundig og selvstendig 
 • Evne til å jobbe mål- og resultatorientert og levere til avtalt tid  
 • Trives i et aktivt miljø i utvikling 

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver innen et fagområde i vekst og utvikling
 • Lønn etter avtale
 • Gode velferdstilbud, bl.a. hytteutleie, teaterbilletter, mm
 • Bedriftsidrettslag med et variert tilbud
 • Heltid / Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
 • Stillinger: 1

Webcruiter-ID: 4179744356

Arbeidssted: Sykehusveien 24, 1474 Nordbyhagen

imageysog7.png

Kontaktinformasjon

Øystein Kjos
Direktør
901 58 571

imagesvg8.png

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Psykiater/spesialist i psykiatri

 • Arbeidsgiver

  Akershus universitetssykehus HF

 • Sted

  Nordbyhagen

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2020-02-21

 • Publiseringsdato

  2020-01-14

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

Organdonasjons-striden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!