Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Sykehuset Innlandet HF

Overlege psykiatri, Sykehuset Innlandet HF

Publisert 2020-01-06 11.13
Søknadsfrist: 2020-01-31

image8zsh.png

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Hedmark og Oppland innen somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 10 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Divisjon Psykisk helsevern er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet. Divisjonen består av sykehusene Reinsvoll og Sanderud, fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og en barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Divisjonen har totalt 320 senger.

Overlege psykiatri

Distriktspsykiatrisk senter Gjøvik, Poliklinikk Gjøvik

Distriktpsykiatrisk senter Gjøvik er et landets største, med ca 220 årsverk og består av 8 kliniske enheter; Poliklinikk Hadeland, Poliklinikk Valdres, Poliklinikk Gjøvik, Enhet for akuttpsykiatri Gjøvik, Enhet for allmennpsykiatri Gjøvik, Enhet for spiseforstyrrelser Gjøvik, Enhet for allmennpsykiatri Valdres, og Ambulant Akuttenhet Gjøvik. Merkantile tjenester er organisert som egen enhet.

Gjøvikregionen har mye å by på sommer som vinter både av aktiviteter, attraksjoner og arrangementer innen f. eks både idrett og kultur. Godt tilrettelagt med barnehager, skoler mv. Avstand til Oslo er 13 mil med gode buss- og togforbindelser.

Poliklinikk Gjøvik er lokalisert i moderne og trivelige lokaler ved siden av sykehuset. Vi har et godt arbeidsmiljø med faglig dyktige og engasjerte medarbeidere.

Vi har  til sammen 43 behandlerstillinger med 5 psykologstillinger, 6 psykologspesialiststillinger, 6 overlegestillinger, 2 LIS, høyskoleutdannet personale med videreutdanninger som psykiatriske sykepleiere, kliniske sosionomer og andre.  

Enheten er i stadig utvikling med allmennpsykiatriske team inkl. TSB-team, LAR-team, OCD-team med områdefunksjon for Innlandet. DBT- team starter opp fra 2020.

Vi har ledig stilling for overlege.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling
 • Deltakelse i tverrfaglig samarbeid ved enheten
 • Samarbeid eksternt med ulike instanser
 • Veiledning av det øvrige personalet, samt undervisning.

Kvalifikasjoner

 • Norsk godkjenning som spesialist i psykiatri.
 • Beherske norsk språk både skriftlig og muntlig.
 • Relevant klinisk erfaring, herunder særskilt utredning og behandling av bipolare- og psykoselidelser.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil være avgjørende for ansettelsen.
 • Evne til å arbeide strukturert og tverrfaglig
 • Fleksibel, høy arbeidskapasitet, og vilje til å sikre et godt samarbeid på alle nivå.
 • Godt humør.
 • Energisk og stabil.
 • Motivert av endringer.  

Vi tilbyr

 • Varierte og spennende oppgaver i et kreativt og godt arbeidsmiljø.
 • Vi er for tiden i en prosess med stort fokus på fagutvikling, slik at stillingen vil innebære en unik mulighet til å påvirke dette.
 • Muligheter for faglig utvikling.
 • Lønn etter overenskomst.
 • Ansettelse skjer iht gjeldende lover, overenskomst og reglement.
 • Meget gode pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP)
 • Sykehuset kan være behjelpelig med overgangsbolig.
 • Heltid / Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
 • Stillinger: 1
Webcruiter-ID: 4169377906
 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

 

Arbeidssted: Kyrre Greppsgate 11, 2819 Gjøvik
 
imagewzwak.png
 
Kontaktinformasjon

Kai Pedersen Hurum
Enhetsleder
Tlf. 988 10 860

Reidun Tollefsrud Bergersen
Ass. enhetsleder
996 19 114
 
imagem9cks.png 
Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Overlege / spesialist

 • Arbeidsgiver

  Sykehuset Innlandet HF

 • Sted

  Gjøvik

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2020-01-31

 • Publiseringsdato

  2020-01-06

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

Organdonasjons-striden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!