Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Helse Stavanger HF

Overlege, Helse Stavanger HF

Publisert 2020-01-06 10.44
Søknadsfrist: 2020-01-20

image3vl9u.png

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no. 

Overlege

Transkulturelt senter, Helse Stavanger HF

Transkulturelt Senter er en liten poliklinikk/kompetansesenter for arbeid med psykisk helse hos traumatiserte flyktninger og asylsøkere. Senteret har 4 fagstillinger og en kontorleder. Stilling som overlege er ledig fra 1.9.2020.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.  

Arbeidsoppgaver

 • Overlegen vil drive klinisk virksomhet - i hovedsak med barn og unge.
 • Veiledning og undervisning for kommunale tjenester som flyktningtjeneste, barnevern, barnehager og skoler i tillegg til primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten vil være viktige elementer i arbeidet.
 • Det kan legges til rette for metodeutvikling og forskning.

Kvalifikasjoner

 • Søker må være spesialist i barne- og ungdomspsykiatri eller psykiatri og interessert i arbeid med flyktninger og asylsøkere. 
 • Norsk autorisasjon
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.  
 • Kompetanse innenfor antropologi, religionshistorie, språk og kulturkunnskap vil være en fordel.  

Personlige egenskaper

 • Stillingen krever fleksibilitet, nysgjerrighet og evne til å fungere i et lite og spesialisert team.

Vi tilbyr

 • Stillingen vil bli avlønnet i henhold til gjeldende tariffavtale.
 • Et godt arbeidsmiljø med krevende oppgaver og vekt på og muligheter for faglig utvikling og stadig ny tilegnelse av kunnskap og kompetanse innefor et spennende og engasjerende fagfelt.
 • Gode pensjons og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger
 • Heltid / Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
 • Stillinger: 1

Webcruiter-ID: 4168374746

Arbeidssted: Hillevågsveien 8, 4016 Stavanger, Norge

imageyjyvb.png

Kontaktinformasjon

Jone Schanche Olsen
Leder/fagleder
51 51 40 17
475 11 509
jso@sus.no

image58c7u.png

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Overlege / spesialist

 • Arbeidsgiver

  Helse Stavanger HF

 • Sted

  Stavanger

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2020-01-20

 • Publiseringsdato

  2020-01-06

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

Organdonasjons-striden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!