Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Folkehelseinstituttet

Overlege Helseregisterforskning og -utvikling, Folkehelseinstituttet

Publisert 2019-11-27 15.35
Søknadsfrist: 2019-12-23

imagene4tt.png

Folkehelseinstituttets visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, kunnskap og infrastruktur. Infrastruktur omfatter bl.a. registre, helseundersøkelser, biobanker og laboratorievirksomhet. Folkehelseinstituttet er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er i dag om lag 950 ansatte lokalisert i Oslo og Bergen.

Folkehelseinstituttet er opptatt av mangfold. Vi ønsker at kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, nedsatt funksjonsevne, "hull i CVen", etnisk eller nasjonal bakgrunn.

Overlege

Helseregisterforskning og -utvikling

Område for Helsedata og digitalisering er et av fire hovedområder ved Folkehelseinstituttet. Området består av 11 avdelinger som arbeider med modernisering og helhetlig utvikling av infrastruktur for kunnskap, og har forsknings- og forvaltningsekspertise på helseregistre, helseundersøkelser, biobanker, IT, e-helse og digitalisering.

Vi har ledig en stilling som overlege i avdeling for Helseregisterforskning og - utvikling, 50- 70 % stilling etter nærmere avtale. Avdelingen bidrar med forskningsmessig ekspertise i driften og utviklingen av Medisinsk fødselsregister, Register over svangerskapsavbrudd, Dødsårsaksregisteret, Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser og andre helseregistre i Folkehelseinstituttet. Avdelingen har i dag ni ansatte, hvorav fire overleger, to seniorforskere, en registerkoodinator og administrativ støtte. Avdelingen arbeider tverrfaglig og har tett samarbeid med andre avdelinger og fagmiljøer utenfor og internt i instituttet.

Vi søker en engasjert medarbeider med sterk interesse for , og erfaring med håndtering av helsedata fra klinisk virksomhet. Vi ønsker en kollega som evner å arbeide planmessig og målrettet i samarbeid med andre.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra i koding, kvalitetssikring og forvaltning av data i Medisinsk Fødselsregister (MFR)
 • Bidra til utvikling av gode rutinemessige analyser av data og formidling av resultater fra MFR
 • Bidra til validering av data i MFR gjennom sammenstillinger med andre registre og datakilder
 • Samarbeide med Helsedirektoratet vedrørende nasjonale kvalitetsindikatorer for graviditet og fødsel
 • Svare på eksterne henvendelser fra forskere, klinikere, media og myndigheter
 • Delta som representant for Folkehelseinstituttet i eksterne programmer, prosjekter, råd og utvalg

Kvalifikasjoner

 • Relevant klinisk erfaring, helst relevant medisinsk spesialitet
 • Forskningserfaring, helst påbegynt eller avlagt relevant doktorgrad
 • Erfaring fra prosjektarbeid og/eller forvaltning
 • Beherske norsk og engelsk både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe systematisk og målrettet
 • Evne til å veilede, motivere og prioritere
 • Evne til kommunikasjon og samarbeid 
 • Fleksibel 

Vi tilbyr

 • Et aktivt og interessant fagmiljø
 • Mulighet for å bidra til bedre kvalitet og økt bruk av helseregistre
 • Stilling som overlege, og lønn etter avtale i henhold til Statens regulativ. Stillingsandel etter avtale (50-70%)
 • Gode pensjonsordninger, gunstig boliglån og gode forsikringsordninger i Statens pensjonskasse 
 • Fleksible arbeidstidsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
 • Heltid / Deltid: Deltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillinger: 1

Webcruiter-ID: 4144951690

Arbeidssted: Zander Kaaesgate 7, 5015 Bergen, Norge

imagelwb07.png

Petur Juliusson
Avdelingsdirektør
977 77 079
 
image1q7oc.png
Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Overlege / spesialist

 • Arbeidsgiver

  Folkehelseinstituttet

 • Sted

  Bergen

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2019-12-23

 • Publiseringsdato

  2019-11-27

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

Fastlege blir ny statssekretær

Helseministeren om IKT-kritikk

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!