Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Helse Bergen HF

Avdelingsoverlege Lokal sikkerheitsavdeling, Helse Bergen

Publisert 2019-11-14 10.47
Søknadsfrist: 2019-12-15

imageib4sp.png

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre, og rett opplæring til våre pasientar og pårørande. Kvart år behandlar vi over 800.000 pasientar og bidreg i utdanninga av eit par tusen helsearbeidarar. Forsking er ei viktig oppgåve, og vi er blant dei fremste i landet innanfor dette feltet. Les meir på www.helse-bergen.no eller facebook.

Avdelingsoverlege Lokal sikkerheitsavdeling

Divisjon psykisk helsevern / Klinikk for sikkerheitspsykiatri

Haukeland universitetssjukehus, Klinikk sikkerheitspsykiatri har no ledig stilling som avdelingsoverlege. Det er 4 avdelingar ved Klinikk sikkerheitspsykiatri: Regional sikkerheitsavdeling (RSA), Lokal sikkerheitsavdeling (LS), Fengselshelseteneste og Kompetansesenter for sikkerheits-, fengsels- og rettspsykiatri.

LS tar imot personar med alvorlege sinnslidingar og høg risiko for alvorleg valdeleg atferd overfor andre, eventuelt med tilleggsproblem som alvorleg personlegdomsforstyrring og rusmisbruk. LS skal gje eit tilbod til pasientar i Helse Bergen og har for tiden 8 sengeplassar.

Vår Klinikkoverlege går om ikkje lenge av med pensjon og i den forbindelse utlysast no ein nyoppretta stilling som avdelingsoverlege. Avdelingsoverlegen vil vere ein del av leiarteamet i klinikken. Vedkomande vil rapportere til Klinikkdirektør og det må påreknast å vere hennar stedfortredar.

Arbeidsoppgåver
 • Overordna ansvar for all behandling som vert gitt ved Lokal sikkerheitsavdeling.
 • Ansvar og myndigheit for beslutningar om inntak og pasientflyt i avdelinga.
 • Samarbeide tett og konferere om vesentlege avgjerder om inntak og drift med seksjonsleiar Lokal sikkerheitsavdeling.
 • Avdelingsoverlege skal i samarbeid med leiargruppa, vere pådrivar for klinisk arbeid av høg fagleg standard og fagutvikling.
 • Stillinga er og knytt til klinisk verksemd med utgreiing, diagnostisering og behandling av psykiske lidingar og risiko for vald.
 • Gi rettleiing til øvrig personell og delta i det tverrfaglege arbeidet ved klinikken.
 • Utstrakt samarbeid med dei andre klinikkane i Divisjon psykisk helsevern i Helse Bergen, primær helsetjenesten og kommunale botilbud i Helse Bergens opptaksområde. 
 • Det kan bli aktuelt å også påta seg behandlingsansvar for pasientar ved andre avdelingar i klinikken og vere stedfortredar for avdelingsoverlegen ved Regional sikkerheitsavdeling (RSA) ved behov.

Kvalifikasjonar

 • Medisinsk embedseksamen med spesialitet innan psykiatri.
 • Norsk autorisasjon.
 • Erfaring frå Sikkerheitspsykiatri og akutt psykiatri vil bli lagt vekt på.
 • Interesse for rettspsykiatri
 • Interesse for rehabilitering.          

Personlege eigenskapar

 • Evne til å kombinere god leiing med høgt fagleg fokus.
 • Evne til å sjå og tenkje heilskap.
 • God gjennomføringsevne.
 • Inkluderande samarbeidsstil.
 • Kan bidra til eit godt arbeidsmiljø.
 • Kan trivast med å arbeide i team med ein krevjande pasientgruppe.          

Vi tilbyr

 • Spennande og utfordrande arbeidsoppgåver i eit fagfelt som gir gode utviklingsmoglegheitar for den rette person.
 • Gode høve til deltaking i interne og eksterne kurs/ konferansar.
 • Heiltid / Deltid: Heiltid
 • Tilsettingsform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
 • Stillinger: 1

Webcruiter-ID: 4158678291

Arbeidsstad: Sandviksleitet 1, 5036 Bergen, Norge

image8t4h.png

Kontaktinformasjon

Frøydis Haugan

Klinikkdirektør

908 25 279/ 55 95 83 32

froydis.haugan@helse-bergen.no

image8rsb8.png

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Overlege / spesialist

 • Arbeidsgiver

  Helse Bergen HF

 • Sted

  Bergen

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2019-12-15

 • Publiseringsdato

  2019-11-14

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

Fastlege blir ny statssekretær

Helseministeren om IKT-kritikk

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!