Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Helse Bergen

Overlege/Spesialist i psykiatri ved Avdeling Stemningslidingar, Helse Bergen

Publisert 2019-10-25 15.01
Søknadsfrist: 2019-11-25

imageyyy48.png

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre, og rett opplæring til våre pasientar og pårørande. Kvart år behandlar vi over 800.000 pasientar og bidreg i utdanninga av eit par tusen helsearbeidarar. Forsking er ei viktig oppgåve, og vi er blant dei fremste i landet innanfor dette feltet. Les meir på www.helse-bergen.no eller facebook.

Overlege/Spesialist i psykiatri ved Avdeling Stemningslidingar

Divisjon psykisk helsevern/ Psykiatrisk klinikk

Psykiatrisk Klinikk er ein av seks klinikkar i Divisjon psykisk helsevern. Klinikken er lokalisert på Sandviken sjukehus og Haukelandsområdet. Klinikken er delt inn i seks avdelingar; Stemningslidingar, Psykiatrisk akuttmottak (PAM), Spesialisert psykosebehandling (ASP), Alderspsykiatri, Spiseforstyrringar og Psykosomatikk. Avdeling Stemningslidingar er lokalisert ved Sandviken Sjukehus.

Avdeling Stemningslidingar tilbyr spesialisert, tverrfagleg behandling til pasientar med stemningslidingar som har behov for utgreiing og behandling på sjukehusnivå. Dei fleste pasientane blir overførte til døgnseksjonane ved Avdeling Stemningslidingar frå Psykiatrisk akuttmottak (PAM). Døgnseksjonane er godkjende for tvungent psykisk helsevern etter psykisk helsevernlova.

Avdeling Stemninglidingar har to døgnseksjonar med totalt 23 døgnplassar i tillegg til ein spesialisert poliklinikk. Avdelinga gir gode vilkår for forsking i samarbeid med Forskingseininga.

Vi har no ledig fast 100 % stilling som overlege, spesialist i psykiatri. Stillinga er ledig, tiltredelse etter avtale.
 
Seksjonane tilbyr mellom anna:
*  Medikamentell behandling
*  Samtaleterapi
*  Psykoterapi/ kognitiv terapi
*  Kronoterapi
*  Miljøterapi
*  Aktivitetsterapi
*  Nevrostimulering (TMS)  

Arbeidsoppgåver
 • Utgreiing og behandling av pasientar med hovedsakleg affektive lidingar
 • Samarbeid i tverrfagleg team
 • Utvikling av det faglege tilbodet ved avdelinga
 • Rettleiingsansvar    

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning i psykiatri eller nesten ferdig spesialistgodkjenning
 • Relevant sjukehuserfaring
 • Må kunne vurdere og fatte vedtak om bruk av tvang
 • Må meistre norsk både skriftleg og munnleg svært godt

Personlege eigenskapar

 • Du arbeider strukturert og målretta
 • Du er fleksibel
 • Du tåler å stå i krevjande situasjonar
 • Du kommuniserer godt med andre
 • Du er opptatt av samarbeid og blir sett på som ein bidragsytar i samarbeid med andre

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Høgt fagleg nivå
 • Engasjerande og varierte arbeidsoppgåver
 • Spennande, utfordrande og godt arbeidsmiljø
 • Høve til fordjuping, forsking og deltaking i prosjekt
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)
 • Heiltid / Deltid: Heiltid
 • Tilsettingsform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
 • Stillinger: 1

Webcruiter-ID: 4150252910

Arbeidsstad: Sandviksleitet 1, 5036 Bergen, Norge

imagegfhw9h.png

Knut Olaf Skårdalsmo
Avdelingssjef
55 95 87 74

image79wjj.png

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Overlege / spesialist

 • Arbeidsgiver

  Helse Bergen

 • Sted

  Bergen

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2019-11-25

 • Publiseringsdato

  2019-10-25

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!