Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Eigersund kommune

Avtalehjemmel for privatpraktiserende fastlege, Eigersund kommune

Publisert 2019-10-10 15.47
Søknadsfrist: 2019-10-29

image2dtq.pngEigersund er en kommune i Rogaland, på sørvestlandet. Den grenser i nord til Hå kommune og  Bjerkreim kommune, i øst til Sirdal kommune (Vest-Agder) og Lund kommune, og i sør til Sokndal kommune. Området den ligger i heter Dalane. Folketallet er på ca. 15.000.

Organisasjonen Eigersund kommune sysselsetter et mangfold av yrkesgrupper, og hovedvekten av oppgavene innbefatter tjenester rettet mot kommunens innbyggere. Eigersund kommune er delt opp i hovedavdelingene sentraladministrasjon, helse og omsorg, teknisk og kultur og oppvekst. Antall ansatte er i dag ca. 1400.

Visjonen for Eigersund kommune er «Sammen for alle». Som arbeidsgiver arbeider vi etter et mål om å være en attraktiv arbeidsplass med gjennomføringsevne. Satsningsområder er helsefremmende arbeidsmiljø, stolte og myndiggjorte medarbeidere og god ledelse.

Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnivå eller kulturell bakgrunn.

Avtalehjemmel for privatpraktiserende fastlege

Generell organisering av legetjenesten i Eigersund kommune:

Eigersund kommune har ca. 15 000 innbyggere, der hovedparten er bosatt i Egersund by. Eigersund er den største kommunen i Dalane regionen, som har knappe 25 000 innbyggere.

Eigersund kommune har i dag 13 fastleger i kommunen. Av disse er 11 fastleger organisert som selvstendig næringsdrivende og 2 fastleger er kommunalt heltidsansatt. Videre har kommunen LIS-1 lege, som er lokalisert ved Eigersund kommunale legesenter.

Allmennlegetjenesten i Eigersund kommune er beskrevet i egen plan som er godkjent av kommunestyret.  Eigersund kommune følger de til enhver tid gjeldende avtaler mellom Kommunenes organisasjon (KS) og Den Norske Legeforening (Dnlf).

Arbeidsoppgaver

Legevakt:  
Legevakt hverdager 08-15: Legevakt ivaretas på skift av fastleger i Eigersund kommune.

Legevakt kveld/natt, helg og helligdager:

I Dalaneregionen er det organisert bemannet interkommunal legevakt, lokalisert sentralt på Lagård i Egersund. Legevakten er organisert i samme bygg som ambulansetjenesten.  Det er for tiden 15-16 delt vakt. Legevakten er organisert som tilkallingsvakt på hverdager fra kl. 16 – 23 og helg og høytider fra kl. 08-23. Fra kl. 23 til 08 neste dag  har legen fast timeavlønning med tilstedeplikt iht. sentral tariffavtale.

Opplysninger om hjemmelen:

Praksisen (Sjukehusdoktoren legesenter) drives i leide lokaler i samme bygning som Lagård bo- og servicesenter og Dalane Interkommunale legevakt . Praksisen drives sammen med to andre leger i privat organisert fellespraksis. Samarbeidet er for tiden organisert slik at en av de øvrige legene tar seg av alt administrativt arbeid vedrørende driften.
Det er knyttet til sammen 3 årsverk hjelpepersonell fordelt på fire ansatte til legesenteret.

Legesenteret tar hånd om ØH for sine egne pasienter alle hverdager fra 08-16. Ferier avvikles etter innbyrdes avtaler.

Nåværende pasientliste er på 1050 listepasienter. Ved utlysning  er det ikke knyttet offentlig legearbeid opp til hjemmelen, men dette kan på sikt bli aktuelt med inntil 7.5 timer pr. Uke. Dette er avhengig av kvalifikasjoner hos søker. Hjemmelsinnehaver inngår i dekning av legevakt der det må påregnes 1-3 vakter pr. måned.

Økonomi:

Avgående lege vil fremsette krav om overdragelsessum (inventar og goodwill) ved overdragelse av virksomheten til tiltredende lege. Det økonomiske oppgjøret mellom avgående og tiltredende lege er et privat anliggende mellom de to og er Eigersund kommune uvedkommende. For øvrig vises til vilkår og regler for hjemmelsoverdragelse som fremgår av rammeavtalen mellom KS og legeforeningen (ASA 4310).   

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Søkere må ha fullført turnustjeneste/LIS-1 eller fått godkjent tilsvarende tjeneste av helsedirektoratet som gir mulighet for å praktisere som fastlege.
 • Gjeldende fra 1.mars 2017 ble det endringer i kompetansekravene for å få avtale med Helfo om direkte oppgjør og refusjonsrett. Leger i allmennpraksis må være godkjent allmennlege, spesialist/være under spesialisering i allmennmedisin, eller oppfylle vilkår som gjelder for å få unntak fra kompetansekravet – se helfo.no/nytt-kompetansekrav-for-leger-i-allmennpraksis.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Det stilles krav om gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig. Språknivå vil bli vektlagt i ansettelsesprosessen.
 • Norsk arbeids- og oppholdstillatelse
 • Vi søker etter en faglig dyktig lege.
 • Politiattest ikke eldre enn tre måneder vil bli krevd.

Personlige egenskaper

Vi tilbyr

 • Heltid / Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
 • Stillinger: 1

Webcruiter-ID: 4134699420

Arbeidssted: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund, Norge

imagekq6qc.png

Kontaktinformasjon

Velle Espeland
Nåværende hjemmelsinnehaver
(+47) 90961012

Bjarne Rosenblad
Kommuneoverlege
(+47) 92081879

image9zj4q.png

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Fastlege, Hjemmel/avtale, Lege

 • Arbeidsgiver

  Eigersund kommune

 • Sted

  Egersund

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2019-10-29

 • Publiseringsdato

  2019-10-10

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!