Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


St. Olavs hospital HF og Helse Nord-Trøndelag HF

Klinikkleder bildediagnostikk for en felles klinikk for St. Olavs hospital HF og Helse Nord-Trøndelag HF

Publisert 2019-09-20 09.42
Søknadsfrist: 2019-10-21

imageawa9i.png

St. Olavs hospital HF - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte. Mer informasjon finnes på www.stolav.no
imageasqg.png
Helse Nord-Trøndelag HF er en av Trøndelags største og viktigste organisasjoner. Vi har 2750 kompetente og motiverte medarbeidere fordelt på Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos, DPS Kolvereid, DPS Stjørdal og ambulansetjenesten i fylket. Helse Nord-Trøndelag har et omfattende spesialisttilbud og er innenfor enkelte sykehusfunksjoner blant de fremste i landet. Les mer om oss på www.hnt.no

Fellesfunksjoner på tvers av foretaksgrensene er et satsingsområde i Helse Midt-Norge. Vi etablerer nå en felles klinikk for bildediagnostikk i Trøndelag. Etableringen er unik i nasjonal sammenheng.

Klinikkleder bildediagnostikk for en felles klinikk for St. Olavs hospital HF og Helse Nord-Trøndelag HF

Stillingen er nyopprettet i tråd med den regionale satsingen der hovedformålet er å sørge for en bedre utnyttelse av de samlede ressurser fra de to bildediagnostiske fagmiljøene. Klinikkleder har totalansvar for virksomheten, og skal ha stort fokus på at de ansatte fra de to foretakene opplever å jobbe sammen i en klinikk og i ett felles arbeidsmiljø. Klinikkleder skal bidra til samhandling med øvrige enheter i foretakene og med eksterne samarbeidspartnere.

Klinikkleder er en del av foretaksledelsen i begge helseforetakene, og deltar i direktørenes ledergrupper. Nærmeste overordnede er de to administrerende direktørene ved henholdsvis St. Olavs hospital og Helse Nord-Trøndelag. Klinikken har aktivitet på flere lokasjoner, og det forutsettes jevnlig tilstedeværelse ved alle lokasjoner.

Arbeidsoppgaver:

 • Ivareta overordnet ansvar for å lede og samordne klinikkens virksomhet med fokus på bedre utnyttelse av de samlede ressurser, særskilt fokus på kulturbygging for å skape et felles fagmiljø
 • Være tilstede jevnlig på alle lokasjoner i klinikken.
 • Bidra i ledelsen av helseforetakene som deltaker i de administrerende direktørers ledergrupper
 • Sikre god rekruttering og strategisk kompetanseutvikling
 • Videreutvikle kvaliteten, ha fokus på nye digitale muligheter, samt legge til rette for forskning, fagutvikling og jobbglidning mellom fagprofesjonene
 • Ta ansvar for tverrgående problemstillinger på overordnet nivå i klinikken, i foretaket og overfor eksterne samarbeidspartnere
 • Tilrettelegge for, lede og gjennomføre sentrale endringsprosesser
 • Sikre samordningsgevinster i egen klinikk og i relasjon til øvrige enheter i foretakene

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsferdigheter, evne til relasjonsbygging og forståelse for organisasjonskulturens betydning for samhandling, arbeidsmiljø og klinikkens resultater
 • Samarbeidsorientert, løsningsfokusert og inspirerende
 • God organisasjonsforståelse, evne til strategisk tenkning og gjennomføringsevne
 • Ansvarlig og helhetstenkende
 • Gode evner til samarbeid med eksterne aktører og andre klinikker i de to helseforetakene
 • Forstå betydningen av, samt ha en framtidsrettet holdning til digital kompetanse
 • Gode evner til å lede en virksomhet i endring

Utdannelse:

 • Relevant høyere utdanning, gjerne med forskningskompetanse
 • Ledererfaring, helst fra større radiologiske organisasjoner
 • Lederutdanning vil være en fordel

Vi kan tilby:            

 • Spennende oppgaver i et innovativt og dynamisk miljø
 • Konkurransedyktige betingelser i samsvar med stillingens ansvarsområde 

Interesserte kan ta uforpliktende og konfidensiell kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad, Kolbjørn Preus, tlf. 404 03 553 eller Bjarne Gundersen, tlf. 918 27 968, eventuelt med administrerende direktør Torbjørn Aas i Helse Nord-Trøndelag, tlf. 940 50 282 eller administrerende direktør Grethe Aasved ved St. Olavs hospital, tlf. 916 92 808.

Søknad til stillingen gjøres senest 21.10.2019

Vi ser frem til en nærmere dialog!

Om denne stillingen

Arbeidsgiver: St. Olavs Hospital Hf og Helse Nord-Trøndelag HF
 
Nettside: https://stolav.no/

Tiltredelse: Snarest

Sektor: Offentlig

Omfang: Fast

Antall stillinger: 1

 

imagev33ol.png

 

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Leder

 • Arbeidsgiver

  St. Olavs hospital HF og Helse Nord-Trøndelag HF

 • Sted

  Trondheim

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2019-10-21

 • Publiseringsdato

  2019-09-20

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!