Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Lovisenberg Diakonale Sykehus AS

Overlege, Klinikk for psykisk helsevern, Lovisenberg Diakonale Sykehus AS

Publisert 2019-09-10 09.31
Søknadsfrist: 2019-10-01

imageg1de.png

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er lokalsykehus for ca. 180.000 innbyggere i flere sentrumsbydeler i Oslo innen indremedisin og psykisk helsevern. Sykehuset har en omfattende planlagt kirurgi samt særskilte funksjoner som Hospice og det nasjonale oralmedisinske kompetansesenteret TAKO. Sykehuset eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg, og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Sykehuset er basert på et diakonalt verdigrunnlag med ikke-kommersielt formål. Det forventes at du som medarbeider hos oss bidrar aktivt til at vi lever opp til våre kjerneverdier kvalitet og nestekjærlighet. Se www.LDS.no.

Klinikk for psykisk helsevern

 

Overlege

 

Hele klinikken er samlet i et flott bygg på Lovisenberg sykehusområde, og består av et akuttmottak (PAM) med seks senger, og seks lukkede poster med 10 senger hver.           

Vi har øyeblikkelig-hjelp ansvar for Lovisenberg sektor, med ca 1100 akuttinnleggelser per år. I tillegg til øyeblikkelig-hjelp funksjonen, betjener klinikken Diakonhjemmet sykehus (Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen) en andel senger for pasienter som trenger behandling etter en akuttfase. De fleste av pasientene våre har schizofreni, affektive psykoser eller andre alvorlige psykiatriske lidelser, en del har rusproblematikk i tillegg. 

Klinikken har godt kvalifiserte medarbeidere med høyt faglig nivå. Alle postene samarbeider tett med pårørende, bydeler/primærhelsetjeneste, samt akutteam og ambulante tjenester på DPS i de to opptaksområdene. Behandlerstaben består av 14 overleger, 6 psykologer/-spesialister og 9 leger i spesialisering (LIS).

Vi har fokus på redusert og riktig bruk av tvang, samt tverrfaglig samarbeid. 

Arbeidsoppgaver:

Overlegen vil arbeide i tverrfaglig team bestående av psykiater, psykolog/ -spesialist, LIS, spesialsykepleiere, sykepleiere, sosionom, ergoterapeut og fysioterapeut. Overlegen skal utrede, diagnostisere og igangsette effektiv biopsykososial behandling, inkludert ECT, i tråd med nasjonale og internasjonale retningslinjer; delta i intern fagutvikling og kvalitetssikring av klinisk arbeid; gi generell veiledning av medarbeidere og formell veiledning av leger i spesialisering, samt være vedtaksansvarlig i henhold til Lov om psykisk helsevern.
Det er p.t. 15-delt bakvaktordning.

Kvalifikasjoner:

Spesialist i psykiatri. Leger som har kort tid igjen til spesialiteten kan også søke. Vi ønsker en faglig engasjert og dyktig psykiater med interesse for diagnostisk utredning og kunnskapsbasert behandling av innlagte pasienter både i akutt- og i rehabiliteringsfase. Videre er det ønske om at søker har høyt arbeidstempo og stor arbeidskapasitet. Gode kunnskaper mht psykofarmakologi, farlighetsvurderinger og Lov om psykisk helsevern er viktig. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt og inkluderer bl.a. engasjement for utdannelse av LIS, gode samarbeidsevner, ansvarsbevissthet, fleksibilitet, samt evne til å arbeide selvstendig og strukturert.

Vi tilbyr:

 • Lønn i henhold til overenskomst mellom Spekter og organisasjonene
 • God pensjonsordning i KLP
 • Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
 • Gode velferdsordninger
 • Jobbtype: Fast
 • Heltid/Deltid: Heltid
 • Arbeidstid: Dag
 • Søknadsfrist: 01.10.2019
 • Tiltredelse: 01.12.2019 

Referansenr: 2019-146

Dersom du liker en variert og allsidig arbeidsdag med spennende faglige muligheter i et dynamisk miljø med teamarbeid, så kom til oss!

Søknad sendes elektronisk på skjema for legestillinger.

Kontaktpersoner:

Rune Årskog

mob: 948 27 306

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Overlege / spesialist

 • Arbeidsgiver

  Lovisenberg Diakonale Sykehus AS

 • Sted

  Oslo

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2019-10-01

 • Publiseringsdato

  2019-09-10

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

REGJERINGENS PLANER OM SAMMENSLÅING AV SYKEHUS I NORD

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!