Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Vestre Viken HF

Er du vår nye akuttlege? Vestre Viken HF

Publisert 2019-09-10 11.46
Søknadsfrist: 2019-10-01

imagejojgc.png

Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 26 kommuner.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål). Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for Blakstad sykehus i Asker, fem distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri. Vi har egne klinikker for medisinsk diagnostikk, prehospitale tjenester og intern service samt en sentral stab. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.  
 
I tillegg til utredning, behandling og oppfølging av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.  

Se mer på www.vestreviken.no

Er du vår nye akuttlege?

Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak, Drammen sykehus

Avdeling for ortopedi og akuttmottak, Drammen sykehus har ledig stilling som lege i spesialisering i Akutt- og Mottaksmedisin. Vi har gleden av å være med på utformingen og oppstarten av den nye spesialiteten som skal styrke akuttmottakene og vi ønsker gode kolleger med oss på laget.
Fra 1/3-19 er Vestre Viken utdanningsinstitusjon for Akutt- og Mottaksmedisin, og vil innenfor rammen til Vestre Vikens utdanningsprogram kunne tilby komplett utdanning i AMM.

Akuttmottaket har ca 30 000 pasientkontakter i året og har en observasjonspost med 8 senger for ortopediske, kirurgiske og nevrologiske pasienter.

Vi har ledig 3 faste stillinger for lege i spesialisering med for tiden hovedarbeidssted på Drammen sykehus, man må påregne tjeneste ved begge avdelingens lokasjoner, henholdsvis Drammen og Kongsberg.

Arbeidsoppgaver

I oppstartsperioden vil du måtte påregne ca 2 uker hospitering i et land hvor man allerede har godt etablert AMM-spesialitet.

For vår utdanningsplan se https://vestreviken.no/utdanningsplan-for-spesialiteten-akutt-og-mottaksmedisin

Det skal i tillegg til obligatoriske kurs gjennomføres følgende tilleggskurs: 

 • Grunnprinsipper om akuttmottak og triage
 • Akuttmottakskirurgi,  inklusive prosedyrer
 • Akuttmottaksortopedi/skadebehandling
 • ATLS   

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege, samt gjennomført, og godkjent LIS-1/turnus om man ikke omfattes av unntaksbestemmelsene.
 • Godkjent spesialist i Indremedisin, eller er ferdig med læringsmålene i del-2 Indremedisin for de som faller inn under den nye ordningen.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevnene med pasienter, pårørende, og andre ansatte
 • God evne til refleksjon over egen praksis som lege 
 • God evne til å gi og motta tilbakemeldinger 
 • Forskningsinteresse
 • Evne å ta ansvar for egen spesialistutdanning (jmfr forskrift om spesialistutdanning)      
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt        

Vi tilbyr

Drammen sykehus tilbyr en spesialistutdanning som er godt forankret i sykehuset og i de ulike spesialitetene. Læringsmål vil ivaretas etter en systematisk plan og i samarbeid med de ulike spesialitetene.

 • Heltid / Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
 • Stillinger: 3
 • Startdato: 01.01.2020

Webcruiter-ID: 4120861999

Arbeidssted: Dronninggaten, 3004 Drammen, Norge

imagezwyl.png

 
Jørn Einar Rasmussen
Seksjonsoverlege
917 20 615
 
imageha949.png
Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Lege, Lege i spesialisering, Overlege / spesialist

 • Arbeidsgiver

  Vestre Viken HF

 • Sted

  Drammen

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2019-10-01

 • Publiseringsdato

  2019-09-10

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

REGJERINGENS PLANER OM SAMMENSLÅING AV SYKEHUS I NORD

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!