Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Vestre Viken HF

Overlege/psykiater, Vestre Viken HF

Publisert 2019-08-12 21.37
Søknadsfrist: 2019-09-06

imagew5331.png

Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 26 kommuner.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål). Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for Blakstad sykehus i Asker, fem distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri. Vi har egne klinikker for medisinsk diagnostikk, prehospitale tjenester og intern service samt en sentral stab. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.  
 
I tillegg til utredning, behandling og oppfølging av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.  

Se mer på www.vestreviken.no

Overlege/psykiater

Drammen DPS Psykoseteamet

Drammen DPS er et distriktpsykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og rus. Vårt opptaksområde omfatter kommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker, Sande og Svelvik med et befolkningsgrunnlag på ca. 130.000 innbyggere.  
Drammen DPS består av tre polikliniske seksjoner og en døgnseksjon. Poliklinikken Sentrum og Seksjon Psykisk helse, rus og avhengighet (PRA) ligger i Drammen sentrum. Poliklinikken Konnerud og Døgnseksjonen er lokalisert på Konnerud, ca. 10 minutters kjøretur fra Drammen sentrum.  

Psykoseteamet er et av tre team ved Seksjon PRA. De øvrige to teamene i seksjonen er et FACT-team og et TSB-team (rusteam). Totalt har seksjonen 29 årsverk inklusive 3 overlegestillinger og 1 LIS-legestilling. Vi har følgende ledig stilling: 

100 % fast stilling som overlege, spesialist i psykiatri ved fleksibelt psykoseteam

Arbeidsoppgaver

 • Medisinskfaglig ansvar for utredning og behandling av pasienter med et alvorlig sykdomsbilde og lavt funksjonsnivå
 • Utredning og behandling av pasienter med behov for langvarige og sammensatte tjenester
 • Vurdering og oppfølging av pasienter underlagt TPH uten døgn og pasienter på dom til behandling
 • Bidra til fagutvikling og forbedringsarbeid gjennom teamdeltagelse, veiledning og undervisning
 • Bistå med inntaksarbeid ved behov
 • Veiledning av LIS og høyskoleutdannet personell
 • Deltagelse i 12-delt felles hjemmevaktordning
 • Samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Bistå andre seksjoner ved Drammen DPS ved behov

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og psykiater, eller i avslutningsfase av spesialisering
 • LIS med relevant erfaring med alvorlige psykiske lidelser og vedtakskompetanse oppfordres til å søke
 • God kunnskap om psykisk helsevern
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper     

Personlige egenskaper

 • Utredningskompetanse og god vurderingsevne
 • Høy arbeidskapasitet, ansvarsbevissthet og evne til selvstendig, strukturert arbeid
 • Nytenkende og fleksibel samt bidrar med innovative løsninger på seksjonens utfordringer
 • Godt humør og liker å jobbe i team og å samarbeide på tvers
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt           

Vi tilbyr

 • Et stort fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere med bred faglig kompetanse
 • Faglig utfordrende, varierte og spennende oppgaver
 • Muligheter til å påvirke og utvikle seksjonen videre
 • Mulighet for å jobbe i andre seksjoner i Drammen DPS og dermed få bred og allsidig erfaring med ulike målgrupper og problemstillinger
 • Et inkluderende og hyggelig arbeidsmiljø med fokus på trivsel
 • Tett samarbeid mellom legene på tvers av team og seksjoner med bl.a ukentlige felles legemøter for LIS og overleger ved Drammen DPS
 • Tilrettelegging for nødvendig opplæring

Poliklinikken holder til i lyse og fine lokaler, samlokalisert med Drammen DPS Poliklinikken Sentrum og flott beliggende i Drammen sentrum i nærheten av offentlig kommunikasjon, 30 minutter togtur fra Oslo

Tiltredelse etter avtale. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomster.   

Øvre Strandgt. 2, 3018 Drammen, Norge

imagem8kt.png

Kontaktinformasjon

Birgit Kruska Bjerke
Avdelingsoverlege
415 99 675

Marie Kraugerud Rustadbakken
Seksjonsleder
992 32 203

image54xe.png

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Overlege / spesialist

 • Arbeidsgiver

  Vestre Viken HF

 • Sted

  Drammen

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2019-09-06

 • Publiseringsdato

  2019-08-12

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

Har kontrollert helsevesenets ressursbruk i 25 år

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!