Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Folkehelseinstituttet

Avdelingsdirektør Helsetjenester, Folkehelseinstituttet

Publisert 2019-06-21 13.58

image9wkds.png

Folkehelseinstituttets visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, kunnskap og infrastruktur. Infrastruktur omfatter bl.a. registre, helseundersøkelser, biobanker og laboratorievirksomhet. Folkehelseinstituttet er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er i dag om lag 950 ansatte lokalisert i Oslo og Bergen.

Folkehelseinstituttet er en IA-bedrift og er opptatt av mangfold. Vi ønsker at kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, nedsatt funksjonsevne, "hull i CVen", etnisk eller nasjonal bakgrunn.

Avdelingsdirektør

Helsetjenester, Folkehelseinstituttet

Vil du støtte beslutningstakerne med god kunnskap?

Den nye avdelingsdirektøren skal lede en av fire personalgrupper i klyngen for vurdering av tiltak i område for helsetjenester. Avdelingsdirektøren vil ha ansvar for å videreutvikle fagområdet vurdering av tiltak sammen med øvrig ledelse av klyngen. Avdelingsdirektøren vil videre ha personalansvar for ca 15 medarbeidere og ansvar for spesifikke deler av klyngens totale fag-, budsjett- og resultatansvar. Området har innført ny organisering med lag og prosjekt som arbeidsform. Avdelingsdirektøren, sammen med øvrige klyngeledelse, vil ha ansvar for å videreutvikle ny organisering og arbeidsform i avdelingen og i hele klyngen.

Område for helsetjenester er ett av fire områder i Folkehelseinstituttet. Vi arbeider med analyse av helsetjenesten, vurdering av tiltak, formidling og bruk av kunnskap, og global helse. Fire personalgrupper jobber spesifikt med vurdering av tiltak og utgjør sammen klyngen for vurdering av tiltak. Innen dette feltet bidrar området med kunnskapsoppsummeringer om effekten av tiltak i helse-, omsorgs- og velferdssektorene, samt systematiske oversikter av forskning om blant annet erfaringer med og prognose ved ulike helsetilstander. Området bidrar også med metodevurderinger («Health Technology Assessments») av nye tiltak som er aktuelle for innføring i helsetjenesten, der både sikkerhet, effekt, kostnader og andre forhold blir vurdert. Målgruppene er beslutningstakere og andre aktører i forvaltningen, helse- og omsorgstjenesten og velferdssektorene – inkludert helsepersonell og pasienter. Området samarbeider med en rekke sentrale aktører i Norge og internasjonalt, inkludert Cochrane og Campbell Collaboration.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i ledelsen av klyngen for vurdering av tiltak og bidra til en helhetlig ledelse av klyngen
 • Ivareta spesifikt fag-, budsjett- og resultatansvar for en del av klyngens totale ansvar for vurdering av tiltak
 • Videreutvikle fagområdet vurdering av tiltak i klyngen, området og instituttet og realisere områdets utviklingsplan for 2018–2022 på dette feltet
 • Videreutvikle ny arbeidsform og ny organisering av personalgrupper og klynge
 • Inneha personalansvar for ca 15 medarbeidere i klyngen
 • Være klyngeledelsens kontaktpunkt for et utvalg av lag
 • Delta i ett eller flere lag
 • Bidra til optimal ressursutnyttelse på tvers av områdets personalgrupper og på tvers av Folkehelseinstituttet
 • Arbeide aktivt for et godt arbeidsmiljø og faglig utvikling for områdets og instituttets medarbeidere
 • Bidra til åpen og profesjonell kommunikasjon i instituttet og overfor samarbeidspartnere, brukere og media

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen relevant fagfelt for stillingen, fortrinnsvis innen helsefag, naturvitenskap eller samfunnsvitenskap. Doktorgrad er en fordel
 • Høy kompetanse innen store deler av fagfeltet vurdering av tiltak og svært høy kompetanse innen en eller flere deler av fagfeltet
 • Forskningskompetanse
 • God kjennskap til norsk forvaltning og helsetjeneste
 • God kjennskap til andre fagfelt på Folkehelseinstituttet med relevans for fagfeltet vurdering av tiltak
 • Ledererfaring og kunnskap om personal- og økonomioppfølging
 • Erfaring med og kompetanse innen prosjekt- og lagarbeid er en stor fordel
 • Internasjonalt nettverk er en stor fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Engasjement for ledelse og spesielt ledelse som fremmer samarbeid i team
 • Fleksibel, god til å samarbeide og positiv til løpende endring av ansvarsområder
 • God evne til håndtere mange parallelle oppgaver og prosesser under tidspress
 • Løsningsorientert og stor gjennomføringskraft
 • Evne til å inspirere og prioritere
 • Være en god lagspiller
 • Trygg og tydelig i lederrollen
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • Mulighet til å være med å forme og videreutvikle en kunnskapsorganisasjon som arbeider for bedre helse i Norge og internasjonalt
 • En attraktiv, utviklende og allsidig jobb i et arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse og engasjerte kollegaer
 • Stor grad av selvstendighet og mulighet for personlig og faglig utvikling
 • Fleksible arbeidsordninger
 • Stilling som avdelingsdirektør, og lønn etter avtale iht. statens regulativ
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Heltid / Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
 • Stillinger: 1

Webcruiter-ID:4099350138

Arbeidssted: Sandakerveien 24 C, bygg D11, 0473 Oslo

imageuy2yw.png

Kontaktinformasjon

Kåre Birger Hagen
Fagdirektør
918 58 201
kare.birger.hagen@fhi.no

 

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Direktørstillinger, Leder

 • Arbeidsgiver

  Folkehelseinstituttet

 • Sted

  Oslo

 • Land

  Norge

 • Publiseringsdato

  2019-06-21

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

Har kontrollert helsevesenets ressursbruk i 25 år

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!