Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Sykehuset Telemark HF

Overlege, Ungdomspsykiatrisk senter, Sykehuset Telemark HF

Publisert 2019-06-11 15.50
Søknadsfrist: 2019-07-07

image2rp06.png

Sykehuset Telemark HF (STHF) har ansvar for sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 170 000 innbyggere i Telemark.  Sykehusets pasientbehandling er organisert i syv klinikker, og har både somatisk og psykiatrisk virksomhet på flere steder i Telemark.
Sykehuset har om lag 3 000 årsverk.

Les mer om oss på www.sthf.no

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling består av tre avdelinger; DPS øvre Telemark, DPS nedre Telemark og Psykiatrisk sykehusavdeling som er lokalisert i Skien. Klinikken har om lag 570 årsverk og gir spesialiserte behandlingstilbud innen rusbehandling, retts- og sikkerhetspsykiatri, allmennpsykiatri, akuttpsykiatri og alderspsykiatri. Klinikken legger til rette for forskning og utviklingsarbeid, og har flere ansatte med doktorgrader.

Overlege

Ungdomspsykiatrisk senter, Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling

Vi ønsker oss en ny kollega i behandlerteamet vårt, kanskje det er deg?

Du er helst spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, men er du voksenpsykiater med interesse for barn- og unge eller en erfaren LIS så er du også hjertelig velkommen til å søke.


Ungdomspsykiatrisk senter (UPS) er en døgninstitusjon for barn og unge med et bredt spekter av psykiske vansker, bl.a. angst, depresjon, spisevansker, traumer og spørsmål om psykoseutvikling. Seksjonen har 8 sengeplasser og tar imot både elektive og akutte innleggelser av ungdommer i alderen 12 – 18 år fra hele Telemark. UPS tilhører Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling (KPR) og har et tett samarbeid med Barne og ungdomsklinikken (BUK).

Vi brenner for å gi ungdommene et godt behandlingstilbud, hvor både miljøterapi og samtaler med behandlere brukes aktivt for å styrke ungdommenes evne til å både mestre og ta ansvar for eget liv. Foruten et team med stabile og erfarne miljøterapeuter, så har vi faste behandlere som jobber på dagtid; Cecilie er overlege i barne- og ungdomspsykiatri og Tonje er psykolog i spesialisering. For tiden er vi også så heldige å ha Marian som er lege i speialisering og Therese som er ELTE psykolog.

Foreldre og nettverket rundt familien er en viktig del av ungdommens utvikling, derfor har vi fokus på systemisk tilnærming i møte med ungdommene. Vi legger også stor vekt på godt samarbeid med BUP-poliklinikkene rundt om i fylket vårt, samt god dialog med samarbeidspartnere i barnevern, skole og kommune.

Det er gode muligheter for å være med å etablere og utvikle et akuttambulant tilbud til barn og unge. Evt også muligheter for poliklinisk i samarbeid med BUP dersom det er ønskelig.
Det er ingen vaktbelastning på UPS, da vaktlaget i klinikken dekker UPS på hverdager etter kontortid og i helger/høytidsdager.

Arbeidsoppgaver

Aktiv deltakelse i det tverrfaglige behandlingsteamet

I hverdagen har vi fokus på å snakke med og bygge relasjon med ungdommen, kombinert med familiearbeid. Det er viktig å være ganske åpen og fleksibel for å gi et best mulig tilbud til ungdommene vi møter.

Vi har ulike pasientforløp som vil innebære vekselvis utredning, behandling og observasjon av barn og ungdom med psykiske lidelser og alvorlig symptomatologi. Det er tidvis også behov for å vurdere vedtak ihht til Lov om psykisk helsevern.

Vi vil gjerne at du skal bidra inn i utviklingen av seksjonen vår, interesse for forskning vil være positivt da vi er i en prosess for å etablere et kvalitetsregister med mulighet for senere forskning.

Vi har godt humør og er flinke til å involvere oss i hverandres pasientsaker. I tillegg er vi faglig nysgjerrige, og har fokus på behandlingsmøter, faglig struktur og kreativitet. Vi har jevnlige fagdager for hele avdelingen, samt en del sosiale arrangementer som bidrar til et godt samhold og et fint arbeidsmiljø.

Kvalifikasjoner

Overlege med spesialitet barne- og ungdomspsykiatri eller voksenpsykiatri. (Evt erfaren LIS.) 

Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Det er flott om du har erfaring fra familieterapi eller ønsker en slik videreutdanning.

For arbeid med barn og unge må det før tiltredelse fremlegges politiattest.  

Personlige egenskaper

Ved ansettelse vil det i tillegg til formell kompetanse bli lagt vekt på gode samarbeidsevner, fleksibilitet og gode kommunikasjonsferdigheter.  

Du må beherske godt norsk både skriftlig og muntlig      

Vi tilbyr

Stimulerende tverrfaglig samarbeid og meget gode muligheter for kompetanseutvikling

Sykehuset kan være behjelpelig med eventuelle flytteutgifter, bolig og barnehageplass etter søknad

Lønn etter avtale med gode lønnsvilkår

Dagtidsarbeid, med mulighet for fleksible løsninger

Gode pensjons- låne og forsikringsvilkår, se KLP

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Stillingsprosent: 100

Stillinger: 1

Webcruiter-ID: 4094498675

Arbeidssted: Ulefossveien 55, 3710 Skien, Norge

imagejfbjc.png

Kontaktinformasjon

Cecilie Kragelund Aas
Overlege
952 43 729
ceciaa@sthf.no

Torgeir Skyvulstad
Seksjonsleder
35005796
988 41 198
ceciaa@sthf.no

blobid0.png

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Overlege / spesialist

 • Arbeidsgiver

  Sykehuset Telemark HF

 • Sted

  Skien

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2019-07-07

 • Publiseringsdato

  2019-06-11

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!